Ohlédnutí do historie rozpoznání a léčby diabetu

Příznaky diabetu jsou známy již několik tisíciletí. Prvně byla tato nemoc popsána pravděpodobně v Ebersově papyru. Termín diabetes zavedl Demokritos z Apamei 200 let př. Kr. První návod k diagnostice však podal až v 17. století Thomas Willis. Radil svým kolegům, aby ochutnali moč pacienta.

Ohlédnutí do historie rozpoznání a léčby diabetu

Pojednání profesora Thomayera v učebnici vnitřního lékařství z roku 1897 (tedy 23 let před objevem inzulinu) připomíná po dlouhé věky utvářené představy o vzniku úplavice cukrové a houževnatost dávných odborníků při její tehdy často beznadějné léčbě.

Důležité mezníky v léčbě diabetu

• V 19. století popsal fyziolog Paul Langerhans shluky buněk v pankreatu, které se později začaly označovat jako Largenhansovy ostrůvky.

• Spojení diabetu a slinivky potvrdili Oskar Minkowski a Joseph von Mering ve Strasburgu: když odstranili psovi pankreas, druhý den se v kleci rojily mouchy kolem jeho sladké moči. Vědci došli k závěru, že diabetes je patrně nemoc z nedostatku nějakého hormonu.

• Začal závod o získání tenkrát ještě neznámé aktivní látky, kterou londýnský fyziolog E. A. Schäfer později pojmenoval termínem INSULIN (podle latinského insula = ostrov).

• Hypoglykemizující účinek pankreatického extraktu u psa popsal v roce 1921 poprvé Nicolae Constantin Paulescu v Bukurešti a nazval ho PANCREIN.

Frederick Banting a Charles H. Best

• O půl roku později Frederick Banting, Charles H. Best, John R. MacLeod a James Bertram Collip v Torontu nezávisle na Paulescovi popsali účinky pankreatického exktraktu, který nazvali ISLETIN (podle anglického isle = ostrov).

• Bertram Collip jako první připravil vyčištěný preparát použitelný pro člověka.

• První injekce inzulinu byla aplikována v torontské všeobecné nemocnici 11. ledna 1922. Prvním pacientem byl malý chlapec, který již týdny v zoufalé péči rodičů a bezradných lékařů umíral na diabetes. Díky inzulinu se vrátil domů.

• Nobelova cena za objev inzulinu byla v roce 1923 udělena Fredericku Bantingovi a Johnu MacLeodovi.

Můžeme tedy říci, že konkrétní aktuální historie diagnostiky a skutečné léčby diabetu začíná až koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století. Přehled nejvýznamnějších událostí uvádí následující tabulka.

Doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc., Vítězslav Kupčík
Článek je převzatý z časopisu DIAstyl 1/2018

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x