Ocenění za pomoc diabetikům předal osobně ministr

Dva dny před Světovým dnem diabetu, v úterý 12. listopadu, se v Brožíkově síni na Staroměstské radnici opět předávaly Syllabovy plakety - nejvyšší vyznamenání Svazu diabetiků ČR. Na slavnostní ceremoniál letos zavítali i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a primátor Prahy Zdeněk Hřib, aby oceněným osobně pogratulovali.

Ocenění za pomoc diabetikům předal osobně ministr

Čestné plakety prof. MUDr. Syllaby a oficiální poděkování jsou udělovány lidem, kteří ať už profesionálně nebo dobrovolně pomáhají diabetikům lépe zvládat jejich nemoc.

Primátor ocenil práci Svazu

Ještě před samotným předáním ocenění předstoupil před shromážděné diabetiky a jejich doprovod vzácný host, primátor Zdeněk Hřib, který ve svém projevu zdůraznil důležitost prevence jako investice do budoucna: “Počet diabetiků v ČR stále roste a je důležité připomínat si a upozorňovat na rizika spojená s diabetem. Jsem velice rád, že se Svaz takto intenzivně a dlouhodobě této edukaci věnuje.”

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Profesorka Pelikánová diabetiky pochválila

Lékařkou obec již tradičně reprezentovala prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., která všechny přítomné pozdravila jménem České diabetologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně: “Mám velkou radost, že se již tradičně v Brožíkově síni scházíte a že je vás tolik. Je pravda, že počet diabetiků stoupá, ale velmi potěšující je, že péče o ně se neustále zlepšuje. Sledujeme data o tom, jak je cukrovka léčena a čísla dokazují, že množství komplikací diabetu, kterých se obáváme, významně klesá. Snižuje se i glykovaný hemoglobin, zejména u dětské populace, a zlepšuje se nejen kompenzace cukrovky, ale také léčba krevního tlaku. Zdá se tedy, že péče o diabetiky se v naší republice opravdu zlepšuje a za to musíme poděkovat zejména organizacím, které o nemocné s diabetem pečují, a také samotným pacientům, kteří se o svou cukrovku starají, protože to je na léčbě to nejdůležitější.”

Syllabovy plakety předával osobně ministr.

O příjemné překvapení se svou účastí postaral ministr zdravotnictví

S mírným zpožděním dorazil do Brožíkovy síně i další významný host – ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který ve svém pozdravu nastínil očekávané změny ve zdravotnictví: “Snažíme se, aby se do péče o diabetiky zapojovali nejen specialisté, ale více i praktičtí lékaři, kteří jsou s pacienty v kontaktu nejvíce a měli by se jim věnovat již od fáze prediabetu. Od příštího roku tak budou mít praktičtí lékaři v sazebníku nový výkon – péče o prediabetes, což by mělo přispět k dobrým výsledkům léčby. Věřím tomu, že zdravotní péče o diabetiky je u nás je kvalitní, ale je to také o zodpovědnosti každého pacienta, o tom, zda pacienti dodržují poučení svých lékařů a režim.”

Za Radu seniorů ČR přišel oceněným pogratulovat i předseda tohoto sdružení, dr. Zdeněk Pernes.

Syllabovu plaketu si převzala i předsedkyně pobočného spolku ve Strakonicích, Marcela Štveráková.

Syllabovu plaketu v roce 2019 získali:

Ing. Hana Boulová, předsedkyně pobočného spolku Plzeň

Marie Suchodolová, členka výboru pobočného spolku v Žamberku

Michal Navrátil, vedoucí delegát hotelu MAS v Sezimově Ústí, kam jezdí diabetici na rekondice

Jiřina Šinoglová, účetní a organizátorka pobočného spolku Sedlčany

Květoslava Truhelková, zdravotní sestra na rekondičních pobytech

Marcela Štveráková, předsedkyně pobočného spolku ve Strakonicích

JUDr. Jaroslav Novák, předseda pobočného spolku v Pardubicích

Jaroslava Malá, předsedkyně pobočného spolku ve Dvoře Králové nad Labem

Zdeňka Obrová, předsedkyně pobočného spolku ve Vsetíně

50 let života s diabetem:

Na ocenění za 50 let života s diabetem byla letos navržena Růžena Limburská z pobočného spolku Plzeň.

 

Poděkování bylo uděleno následujícím členům:

Olga Heřmánková, členka pobočného spolku ve Vlašimi

Jitka Adamcová, členka pobočného spolku ve Vlašimi

Ing. Dagmar Malá, cvičitelka pobočného spolku v Českých Budějovicích

Marie Čížková, hospodářka pobočného spolku v Českých Budějovicích

Jiřina Žďárská, člena výboru pobočného spolku v Českých Budějovicích

Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba za dlouholetou pomoc a podporu místního pobočného spolku

Hana Široká, členka pobočného spolku v Kladně

Ladislav Nyš, člen revizní komise pobočného spolku v Kladně

Jaruška Lukášková, členka pobočného spolku ve Slatiňanech

Marie Víšková, členka pobočného spolku ve Slatiňanech

Marie Plíšková, členka pobočného spolku ve Slatiňanech

Jana Kasková, členka pobočného spolku v Plzni

Poděkování předávala profesorka Pelikánová.

Speciální poděkování

Za dlouholetou pomoc a spolupráci s dlouholetým předsedou Svazu diabetiků, Ing. Vladislavu Horákovi, který se ze zdravotních důvodů bohužel letošního ceremoniálu zúčastnit nemohl, obdrželi poděkování následující členové Svazu:

Václav Hetfleisch, Ing. Jaroslava Kabelková, František papež, Anna Slunečková, František Svoboda, Ing. Václav Mrázek, Helena Lochmannová, Eva Křikavová, Milena Vašáková, Ing. Marie Pospíchalová, František Říha, Ing. Petra Dokládalová, Marie Vondráčková, Bedřich Farana

a mezi nimi i vydavatel časopisu DIAstyl Mgr. Martin Ladyr.

Všem oceněným upřímně blahopřejeme!

Závěrečný pohled dovnitř orloje

Vítaným bonusem slavnostního dopoledne byla prohlídka Staroměstské radnice s průvodkyní. Zájemci si mohli tuto slavnou historickou budovu prolézt doslova od sklepení až po půdu, tedy ochoz věže. Všichni ocenili zejména unikátní možnost nahlédnout dovnitř orloje, přímo do okénka k apoštolům.

Letošní předávání ocenění diabetikům v Brožíkově síni se tak díky vzácným hostům a nevšední prohlídce stalo pro mnohé účastníky nezapomenutelným zážitkem.

Soňa Burgerová

 

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x