Nový pohled na obezitu: Dříve to byl estetický nedostatek, dnes je to symbol lenosti a chatrného zdraví

Nový pohled na obezitu: Dříve to byl estetický nedostatek, dnes je to symbol lenosti a chatrného zdraví
Obrovský nárůst obezity ve světě zvedá varovný prst nad zdravím populace Zdroj: Unsplash

Obrovský nárůst obezity ve světě zvedá varovný prst nad zdravím populace. Nadměrná hmotnost se stala doslova epidemií, která postihuje nejen dospělé, ale i děti. Oblé křivky byly přitom v historii lidstva vnímány různě, někdy i jako symbol krásy a prosperity. Pohled na ně se mění i v posledních letech. Zatímco ještě před několika lety byla obezita považována spíše za estetický nedostatek, současná společnost si již uvědomuje, že jde především o závažný zdravotní problém.

Obezita nepředstavuje jen problém dnešní doby, postihovala lidi v různých historických epochách, včetně mnoha významných osobností, jako je například Jan Hus, Rudolf II., Marie Terezie nebo Helena Růžičková. To jsou jen některá slavná jména, která nesla nejen společenské či kulturní zásluhy, ale také břímě obezity.

S nadváhou či obezitou ale bojují i v současnosti slavní lidé a celebrity a musí se také potýkat s nepříjemnými důsledky této nemoci, která jim způsobuje fyzické nepohodlí a přináší další zdravotní komplikace. Obezita a nadváha mají negativní dopad na každého bez rozdílů.

Vitamín C: Nepodceňujte jeho příjem, je zásadní pro zdraví. Zlepší imunitu, náladu i paměť

Vitamín C potřebujeme pro celou řadu procesů v našem organismu. Jedná se o základní vitamín, ovšem naše tělo si ho nedokáže vyrobit samo. I když ...

Od symbolu vitality po nemoc

Jak dokazují četné archeologické nálezy, nadváha a obezita se u lidí v určité formě vyskytují již od pravěku. Tehdy se však na ně nahlíželo zcela jinak. Z pohledu pravěkého člověka byli obézní lidé schopni dobře ukládat tuk v náročném prostředí, kde se střídala krátká období hojnosti s dlouhými obdobími nedostatku jídla. Oblé tělo tak bylo symbolem vitality a rezervní energie, která byla klíčová pro přežití.

V průběhu starověku se pohled na obezitu postupně měnil směrem k negativnímu vnímání. Začala být spojována s přejídáním, a dokonce s leností či nedostatkem sebekontroly. Není divu, že zároveň odrážela propastné rozdíly mezi společenskými vrstvami – obezitou trpěli například někteří egyptští faraóni. Vyspělá medicína starých Egypťanů však již v té době považovala nadváhu za zdraví škodlivou. A nejinak tomu bylo i ve starověké Číně, kde si uvědomovali, že obezita výrazně zkracuje život a přináší řadu dalších nemocí. Na rizika s ní spojená ostatně upozorňoval i nejslavnější antický lékař Hippokrates.

A jak se na obezitu díváme dnes? „Už ji nepovažujeme jen za estetický nedostatek, ale za závažné onemocnění s vysokými riziky,“ říká MUDr. Klaudia Hálová Karoliová, lékařka internistka zaměřující se na obezitu ze spolku Zastavme nadváhu a obezitu z.s., a pokračuje: „Obezita s sebou nese vážná rizika pro naše zdraví, včetně onemocnění srdce, cukrovky, vysokého krevního tlaku a řady dalších problémů, které mohou vést ke vzniku těžkých komplikací, ke snížení kvality života a v některých případech i k jeho významnému zkrácení. Pokud obezitu budeme vnímat jako nemoc, protože to nemoc opravdu je, začneme ji řešit ve spolupráci s lékařem.”

Můj příběh: Věčně se hádáme o jídlo. Prý ty moje diabetické blafy jíst nebude

Jsme spolu přes 20 let. Než jsme se brali, byla jsem normální hezká štíhlá holka, doma jsme se stravovali poměrně zdravě. Už když jsme s Honzou ...

Od problému k řešení – obezita se dá léčit

Alarmující je, že tento problém už není spjat pouze s určitým regionem nebo sociální vrstvou, jak tomu bylo dříve. Obezita si razí cestu do života dospělých i dětí po celém světě, a to rychleji než kdy dříve. Od roku 1975 se počet obézních lidí na celém světě téměř ztrojnásobil a podle nejnovějších statistik je poprvé v historii lidstva na světě více obézních než podvyživených lidí. V ČR nyní trpí nadváhou a obezitou 2/3 populace. Jedná se tedy o jeden z nejrychleji se šířících zdravotních problémů současnosti a jeho příčin je celá řada – od životního stylu, stravovacích a pohybových návyků, ale také dědičnosti, metabolických procesů, až po psychologické aspekty a další faktory.

Dramatický vývoj posledních desetiletí by nás proto měl přimět k zamyšlení, jak proti této hrozbě efektivně bojovat. Řada neodborných a rychlých diet z časopisů či internetu, stejně jako doplňky stravy, čaje, pilulky anebo náplasti tento trend evidentně nedokážou efektivně a dlouhodobě řešit. Řešení obezity by mělo spočívat v komplexním přístupu k této nemoci a zaběhlé a zjednodušené doporučení typu necpi se a více se hýbejjsou překonané a rozhodně nemohou pokrýt všechny aspekty této nemoci. „Je důležité uvědomit si, že v současné době už existují moderní metody léčby nadváhy a obezity, které umožňují zlepšit zdravotní stav a tím i kvalitu života pacientů,“ upozorňuje MUDr. Klaudia Hálová Karoliová a dodává: „Jedná se o komplexní přístup zahrnující úpravu stravovacích návyků a pohybových aktivit. Velkou roli hraje individuální odborná pomoc – tedy spolupráce s námi, s lékaři a případně s dalšími specialisty, jako je psycholog, nutriční terapeut, nebo fyzioterapeut. 

Právě nový pohled na obezitu jako na nemoc, která významně ovlivňuje kvalitu života a celkové zdraví, tak dává prostor pro nové metody léčby a prevence. Pomocí inovativních léčebných postupů, farmakologické léčby a změn v životním stylu je však možné tento trend epidemiologické hrozby změnit.

Seznam lékařů, kteří se léčbě obezity věnují, naleznete na internetových stránkách Netloustneme.cz.

Zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, who.int, projekt Úroveň zdravotní gramotnosti u české veřejnosti, který zpracoval STEM pro Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně (dotázáno 1 650 občanů České republiky starších 18 let v listopadu 2020)

8705

Diskuze k článku