-- reklama --

Nové příspěvky pro diabetiky: Pojišťovna vám uhradí služby nutričních specialistů

Nové příspěvky pro diabetiky: Pojišťovna vám uhradí služby nutričních specialistů
Návštěva u nutričního specialisty může vést k lepší kvalitě života Zdroj: Shutterstock

Správná skladba stravy je důležitá pro každého z nás, pro diabetiky pak dvojnásob. Vhodně zvolený jídelníček zohledňující individuální potřeby, jako je tělesná konstituce, zdravotní stav a životní styl, pomůže u diabetiků ke stabilnější glykemii, jakož i ke snížení rizik spojených s cukrovkou i rizik vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Je proto skvělou zprávou, že od začátku roku 2024 mohou pacienti s diabetem využít úhradu od pojišťovny na služby nutričních terapeutů.

Diabetes patří mezi nejrozšířenější civilizační onemocnění – týká se přibližně desetiny populace. Jen Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky eviduje ve své databázi 575 000 diabetiků, přičemž za péči o ně v loňském roce uhradila 9,3 miliardy korun. Není tedy divu, že hledá řešení, která by pomáhala snížit rizika rozvoje diabetu 2. typu i vzniku komplikací s ním spojených, jakož i redukovat spotřebu léků. Vedle již pro diabetiky dobře známých příspěvků z fondu prevence (informovali jsme vás o nich zde) tak přichází s novou úhradou, a to za služby nutričních specialistů.

Nové příspěvky podpoří zkvalitnění péče o diabetiky

VZP ve spolupráci s Českou diabetologickou společností vypracovala koncept takzvaných rozšířených diabetologických ambulancí, kterých vznikne přibližně 80. Díky spolupráci ošetřujícího lékaře se smluvním nutričním terapeutem budou tato pracoviště zajišťovat komplexní péči pro diabetiky. „Zapojení nutričních terapeutů do systému diabetologické péče v rámci ambulancí považuji za zásadní krok, který povede ke zlepšení péče o pacienty s diabetem v České republice. Otevíráme tím cestu ke komplexní intervenci životního stylu u motivovaných pacientů s diabetem 2. typu, ať už se jedná o pacienty s nově zjištěnou diagnózou nebo pacienty obézní či s komplikacemi. Zapojení nelékařského personálu umožní v ambulancích zvládnout širší spektrum činností zaměřených nejen na analýzu pacientova těla a jeho stravovacích návyků, ale také umožní terapeutickou intervenci v jeho životosprávě. Z mého pohledu jde o významný pokrok, který otevírá v diabetologii zcela nové možnosti,“ uvedl prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Výběr spodního prádla je pro diabetiky klíčový: Podpoří prevenci diabetické nohy i mykotických onemocnění

Diabetes mellitus je stále rozšířenějším onemocněním – každý rok jím jen na území České republiky nově onemocní 60 tisíc lidí. Chronické ...

Kdo může využít úhrad služeb nutričních specialistů?

Služby nutričních specialistů s úhradou VZP budou moci využít nově diagnostikovaní pacienti s diabetem 2. typu, obézní diabetici 2. typu, či ti, kterým byla nasazena injekční léčba. Nárok na úhradu však budou mít i pacienti s chronickým onemocněním ledvin, vysokým kardiovaskulárním rizikem nebo jinými komplikacemi, jež vyžadují změnu životosprávy.

A co vše vlastně služby nutričního specialisty zahrnují? „Nutriční terapeut by měl pacientovi analyzovat složení těla a jídelníček a vysvětlit mu nejen potřebné změny ve stravování, ale i komplexní změny v životosprávě. Může ho upozornit na rizika, která mu při nevhodném stravování a nedodržování léčby hrozí, a zůstane s pacientem po určitou dobu v častějším kontaktu, tím zlepší i jeho motivaci,“ objasňuje PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.

Příspěvky od pojišťovny ano, ale za podmínky dodržování doporučení

V rámci placených úhrad budou mít pacienti nárok na čtyři konzultace za šest, nejdéle však 12 měsíců od zahájení terapie u nutričního specialisty. Další cyklus může pacient zahájit nejdříve po uplynutí 12 měsíců od začátku toho předchozího, jeho úhrada však již bude vázána na výsledky ze strany pacienta. Vzhledem k tomu, že cílem nutriční terapie je zlepšení zdravotního stavu pacienta, bude VZP sledovat, zda se danému pacientovi daří režim naplňovat a dosahuje zlepšení u sledovaných hodnot. Mezi kritéria měření bude patřit:

  • snížení hmotnosti o 5 % u obézních pacientů,
  • zlepšení kompenzace diabetu (tedy zda došlo k poklesu glykovaného hemoglobinu),
  • snížení výskytu hypoglykémií,
  • zlepšení hladiny glukózy v krvi po jídle.

Jak zvládnout nástup malého diabetika do školy? Edukujte, zajistěte pomůcky i osobu dohlížející na podávání inzulínu

I když je školní docházka v České republice povinná a škola nemůže dítě odmítnout kvůli diagnóze diabetu, stále se často setkáváme s nepochopením ...

Nutriční specialista není výživový poradce

Vzhledem k tomu, že ve společnosti spíše narážíme na výživové poradce než na nutriční specialisty, považujeme za důležité na závěr objasnit rozdíl mezi nimi.

  • Výživového poradce dnes najdete v nejrůznějších fitness centrech, výživových poradnách, ale i v nejrůznějších skupinách na sociálních sítích či v nejrůznějších fórech. Dalo by se říci, že výživoví poradci jsou téměř všude. Rozhodně ale nejsou těmi, kteří jsou pro vás jakožto diabetiky vhodnými rádci. Výživový poradce totiž často absolvuje pouze nějaký základní kurz, mnohdy jen víkendový, a není proto oprávněn pracovat s nemocnými osobami.
  • Pomáhat a radit diabetikům a dalším nemocným pacientům pak může právě nutriční specialista, který své vzdělání získal v rámci pětiletého vysokoškolského studia (případně nutriční terapeut po tříletém vysokoškolském studiu), a je tedy oprávněn poskytovat tyto služby i na zdravotní úrovni.

Ať už jste čerstvě diagnostikovaný diabetik, nebo se s tímto onemocněním již nějakou dobu potýkáte a nemůžete dostat hladiny cukru v krvi pod kontrolu či se zbavit nadbytečných kil, rozhodně byste měli návštěvu u nutričního specialisty zvážit. Můžete tak dosáhnout vyšší kvality vašeho života.

Zdroje: vzp.cz, ct24.ceskatelevize.cz, cukrovka.cz

7599

Diskuze k článku