Nově diagnostikovaný diabetik

Nově diagnostikovaný diabetik

Právě vám bylo sděleno, že jste diabetik. Nezáleží na tom, zda byla vaše diagnóza stanovena na základě preventivního vyšetření, kvůli akutní komplikaci diabetu nebo jako přidružené onemocnění k jiné nemoci. Následující doporučení platí pro všechny stejně.

Nově diagnostikovaný diabetik 1. typu

Diabetes 1.typu je autoimunitní onemocnění, které se týká dětí a mladých a vzhledově hubených osob. Bližší informace o tomto typu najdete v dalších kapitolách této publikace.

Dosud jste byli zdraví, aktivní bez zdravotních komplikací.
A právě vám bylo sděleno, že jste diabetik nebo máte dítě s diabetem. Diagnóza byla stanovena pravděpodobně díky akutní komplikaci diabetu, a to hypo- nebo hyperglykemii. Ve většině případů se jedná o hyperglykémii, kdy je hladina glykémie tak vysoká, že dochází ke ketoacidóze a metabolickému rozvratu. V těchto případech je nutná ihned hospitalizace.
Ne všichni jsou takto diagnostikováni.

Po sdělení informace Vás lékař seznámí se základními informacemi týkající se diabetu, sestřička z diabetologické organizace Vám provede edukaci, seznámení se s nemocí, seznámení s nutností změnit přístup ke svému zdraví a životu, seznámí s doporučeným dietním opatřením a předvede i zaučí zacházet s glukometrem a inzulinovým perem.

Pokud proběhla hospitalizace, dochází za vámi každý den diabetolog i edukační sestřička a informace jsou Vám podávány postupně. Pokud vše proběhlo ambulantně, byly Vám předány informace jednorázově.

Nově diagnostikovaný diabetik 2. typu

Diabetes 2.typu patří mezi civilizační onemocnění a pro vznik nemoci jsou typické predispozice a nezdravý životný styl.
Bližší informace o tomto typu najdete v dalších kapitolách této publikace.
Diabetu 2. typu se týká většinou osob nad 40 let, se špatnými stravovacími návyky a malým pohybem a fyzickou aktivitou.

A právě vám bylo sděleno, že jste diabetik. Diagnóza byla stanovena bud díky akutní komplikaci diabetu, a to hypo- nebo hyperglykemii nebo jako přidružené onemocnění k jiné nemoci. Ve většině případů se jedná o hyperglykémii, kdy je hladina glykémie tak vysoká, že dochází ke ketoacidóze a metabolickému rozvratu. U většiny starších osob je nutná ihned hospitalizace.

Ne všichni jsou takto diagnostikováni. Někteří jsou diagnostikováni díky preventivním akcím, které jsou pro veřejnost pořádány.

Po sdělení informace Vás lékař seznámí se základními informacemi týkající se diabetu, sestřička z diabetologické organizace Vám provede edukaci, seznámení se s nemocí, seznámení s nutností změnit přístup ke svému zdraví a životu, seznámí s doporučeným dietním opatřením, a pokud je nutná aplikace inzulinu, tak vám předvede i zaučí zacházet s glukometrem a inzulinovým perem. Při tomto typu diabetu je nejdůležitější změna stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity.

Pro oba typy nově diagnostikovaných diabetiků platí stejně:

Nikdo si není schopen zapamatovat všechny nové informace najednou. Je důležité přečíst si všechny edukační materiály, které jste obdrželi.

Je třeba, aby jste se při dalších návštěvách ptali na vše, co Vás zajímá, co potřebujete vědět.

Získané informace o nemoci, komplikacích a zdravém životním stylu je třeba stále rozšiřovat. Doporučujeme proto účastnit se edukací, vzdělávacích akcí, hledat informace v dostupných mediích i literatuře. Rádi bychom jen upozornili, aby jste byli obezřetní při získávání informací z internetu, sociálních sítí a tiskovin. Ne všechny zveřejněné informace musí být pravdivé a díky neracionálnímu použití nebo vyzkoušení by jste si mohli zhoršit svůj zdravotní stav. Je proto vhodné Vaše záměry a informace konzultovat s odborníky.

Aby jste nebyli na nemoc sami, zkuste si najít ve svém okolí organizaci do které by jste se mohli začlenit. Získání informací a zkušeností od jiných diabetiků je více, než sezení u internetu a hledání teoretických informací.

V současné době existuje mnoho občanských sdružení jak pro dospělé, tak rodiče s diabetickým dítětem.

Nově diagnostikovaný musí:

a) Přijmout realitu o nemoci
b) Změnit svůj životní styl
c) Změnit svůj jídelníček
d) Zvýšit pohybovou aktivitu
e) Vzdělávat se a hledat nové informace
f) Pravidelně provádět selfmonitoring
g) Navštěvovat lékaře

1033

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku