Nová kombinace léků zlepšuje kompenzaci diabetu

Nová kombinace léků zlepšuje kompenzaci diabetu

Indičtí vědci v nové studii na myších prokázali, že kombinace experimentálního léku užívaného na léčbu rakoviny a běžných léků na diabetes (Analoga GLP-1) by mohla u pacientů s diabetem 2. typu pomoci zlepšit kompenzaci cukrovky a podpořit také jejich hubnutí.

Příznivé výsledky výzkumu vybízejí k provedení dalších klinických studií, které by zkoumaly tuto novou kombinaci léků jakožto účinnější dlouhodobý způsob léčby pro milióny lidí trpících diabetem a obezitou.

Agonisté glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1 analoga) jsou poměrně novou skupinou léků, které snižují hladinu cukru v krvi a tělesnou hmotnost. Agonisté GLP-1 se vážou na receptor glukagonu podobného peptidu 1 na pankreatických beta buňkách, čímž přimějí tyto buňky produkovat inzulin. Avšak u některých pacientů po podání léků GLP-1 k normalizaci glykemie nedojde a jen velice málo pacientů se díky těmto lékům zbaví obezity.

Slibné výsledky klinických studií

„Chtěli jsme zjistit, zda dokážeme doplňkovou léčbou zesílit účinky agonistů GLP-1 na regulaci hladiny glykemie,“ uvedl vedoucí projektu, dr. Prasenjit Mitra z výzkumného ústavu Dr. Reddy’s Institute of Life Sciences.

Zmíněný tým vědců nejprve testoval různé léky v pankreatických beta buňkách a měřením koncentrace molekuly zvané cAMP patřící do skupiny tzv. druhých poslů zjišťoval, zda tyto testované léky zesilují účinky agonistů GLP-1. Nejvíce zesiloval účinky lék MS-275, který vytvořil 3,5krát tolik cAMP molekul, co samotný lék GLP-1. MS-275 patří do skupiny experimentálních léků (HDAC inhibitorů) na rakovinu a další nemoci.

Poté vědci testovali, zda dojde ke stejným účinkům u obézních myší krmených potravou s vysokým obsahem tuku. Zjistili, že zatímco neléčeným myším tučná strava zvýšila hladinu glykemie na lačno, u myší léčených kombinací léků GLP-1 a MS-275 zůstala hladina glykemie v normě.

Vědci dále zkoumali zda tato kombinovaná léčba také minimalizuje přibíraní na váze. Léčené myši jedly konstantně mnohem méně, následkem čehož zhubly. Když byla léčba přerušena, myši zase přibraly. Jakmile byla léčba obnovena, opět významně zhubly jen myši, které dostávaly tuto kombinovanou léčbu.

„Naše výsledky naznačují, že lék MS-275 významně zesiluje účinky léků GLP-1, efektivněji normalizuje hladinu glykemie v krvi a minimalizuje přibírání na váze. Toto zjištění pokládá základy pro klinické studie, které budou zkoumat kombinace léků GLP-1 a HDAC inhibitorů v souvislosti s dlouhodobými účinky na diabetes a obezitu u lidí,“ dodává Dr. Mitra.

medicalxpress.com

172

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku