Neuropatie se rozvíjí dlouho nepozorovaně

Diabetes má řadu chronických komplikací. Tou nejčastější je Diabetická neuropatie, nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykemie (hyperglykemie).

Neuropatie se rozvíjí dlouho nepozorovaně

Diabetickou neuropatii lze definovat jako nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních somatických nebo autonomních nervů. Bývají poškozeny jak samotné nervové buňky, tak obaly nervových vláken. Dochází tak ke zpomalení nervového signálu i urychlení degenerace nervových buněk. Vždy je nutné vyloučit jinou příčinu vzniku než diabetes.

Údaje o postižení diabetickou neuropatií se v literatuře značně liší a pohybují se v rozmezí od 25 do 90 procent diabetiků. Tento rozptyl je dán skutečností, že jak senzorickomotorická, tak autonomní neuropatie se může rozvíjet dlouho bez konkrétních projevů.

Příznaky poškození nervů

Onemocnění je značně různorodé. Postihuje různé části nervového systému, a proto se prezentuje různými klinickými projevy. Podle závažnosti onemocnění jsou přítomné subjektivní a/nebo objektivní příznaky poruchy funkce nervu.

Rizikovými faktory jsou vysoký krevní tlak, dyslipidemie neboli zvýšený cholesterol v krvi, kouření a obezita, dále také délka trvání diabetu, věk nemocného a jeho výška.

Senzorickomotorická polyneuropatie

Je charakterizována pálivými, řezavými a palčivými bolestmi nohou a distálních partií bérců, pocitem neklidu v nohou, někdy mravenčením prstů. Bolesti jsou většinou v klidovém stavu a při zátěži se mírní. Často vyžadují léčbu analgetiky a hypnotiky a výrazně snižují kvalitu života. Přidává se svalová slabost a zhoršená kloubní pohyblivost nohou, ale i dalších tělesných partií (motorická neuropatie). Dalším projevem neuropatie je ztráta citlivosti v nohou. Diabetik necítí tlakovou bolest ani bolest při vznikajícím zánětu. Je ohrožen rozvojem hlubokých akutních zánětů až odumíráním tkání (syndrom diabetické nohy). V závažných případech může lékař přikročit i k amputaci končetiny.

Autonomní neuropatie

Prvními projevy autonomní neuropatie bývá postižení kardiovaskulárního systému. Tato forma je dále provázena zvýšenou tepovou frekvencí v klidovém stavu, poruchami zažívání, nefunkčností močového měchýře, sexuálními dysfunkcemi, pocením po jídle či zmenšením poloměru zornice adaptované na tmu.

Krátký, ale drahocenný čas

Vyšetření doteku Semmes Weinsteinovými monofilamenty

Vyšetření senzorickomotorické neuropatie v ambulanci diabetologa (internisty, praktického lékaře) zabere jen 15 až 20 minut. Zahrnuje aktivní dotazy, základní klinické vyšetření pomocí ladičky a tzv. monofilamentem a také měření speciálními přístroji i odpovědi na cílený dotazník.

Diabetická neuropatie zhoršuje kvalitu života diabetika a ohrožuje ho svými komplikacemi. Pomoci může dobře zvolená symptomatická léčba. Až 50 procent pacientů s neuropatií zůstává bez symptomů. Tito pacienti jsou paradoxně nejvíce ohroženi syndromem diabetické nohy a je nutné jim věnovat zvláštní péči.

Prevencí vzniku a rozvoje diabetické neuropatie je dosažení dlouhodobého udržení hladiny cukru v normě, bez kolísání hodnot v průběhu 24 hodin. Důležitý je také včasný záchyt. To musí provádět pravidelně každý lékař, který se o nemocné s diabetem stará.

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x