Nesedli jste si se svým diabetologem? Máte právo jej kdykoliv změnit

Nesedli jste si se svým diabetologem? Máte právo jej kdykoliv změnit
Jak se vypořádat s dovolenou lékaře? Zdroj: Shutterstock

Pokud vám byla provedena potřebná vyšetření, která prokázala diabetes, zřejmě vám praktický lékař vystaví žádanku k nejbližšímu diabetologovi. To ale ještě nemusí nutně znamenat, že si s tímto odborníkem sednete na první dobrou. Důvěra založená na vztahu pacient versus lékař je nesmírně důležitá, a když ji necítíte, je nutné přejít k někomu jinému. Jaké máte možnosti?

Právo na poskytnutí zdravotní péče a svobodnou volbu lékaře upravuje v České republice zákon č. 20/1966 Sb.  (o péči o zdraví lidu). Současně toto právo uvádí i zákon č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. Pokud chcete ambulantního odborníka změnit, máte tedy po většinou rozvázané ruce. Trochu jiné je to pak u stomatologů a praktických lékařů. Pojďme si rozvést tuto otázku podrobněji.

Praktického lékaře nebo stomatologa můžete měnit pouze čtvrtletně

Nejen praktický lékař pro dospělé a pediatr, ale i stomatolog či gynekolog se řadí do kategorie tzv. registrujících lékařů primární péče. V tuzemsku je tedy můžete změnit jednou za tři měsíce od poslední registrace. Vhodné je o tomto úmyslu informovat lékaře, od kterého odcházíte. Pojišťovně tuto skutečnost nemusíte sdělovat, neboť to vykomunikuje nově vybraný lékař. A jak je to se zdravotnickou dokumentací? Tu si zpravidla lékaři mezi sebou předávají na vyžádání, aby byla zachována kontinuita péče.

Dobrá kompenzace diabetu může přidat roky života! Co tvrdí vědci o jeho délce?

Pojďme si nastínit jednu britskou studii, která zodpoví velmi zajímavé otázky ohledně délky života u diabetiků. O kolik let může být krácen život ...

K jinému diabetologovi po většinou i bez žádanky

Jak již bylo uvedeno v úvodu, k diabetologovi pacienta s cukrovkou posílá praktický lékař na základě písemného doporučení/žádanky. Tohoto doporučeného ambulantního specialistu byste samozřejmě měli navštívit a přejít současně i do jeho péče. Co ale dělat, když si zkrátka „lidsky“ nesednete? Je to v tomto případě jednodušší, než se na první pohled zdá. Možné je od tohoto odborníka kdykoliv odejít k jinému, který vám bude daleko příjemnější. Informujte však o této skutečnosti svého praktického lékaře. Ten vám buď doporučí jiného diabetologa, nebo si jej můžete vyhledat samostatně a ověřit si, zda vás v jeho ordinaci přijmou i bez žádanky.

Pozor na smlouvy s pojišťovnami!

Vybrali jste si nového diabetologa, protože ten původní ve vás nevzbuzuje žádnou důvěru? Potom můžete klidně druhý či třetí den od jeho prvotní návštěvy provést změnu. S jeho vyhledáním to ale není tak snadné. Vždy se soustřeďte na to, aby měl ambulantní specialista v oboru diabetologie smlouvu právě se zdravotní pojišťovnou, u které jste registrovaní. Pakliže by to tak nebylo, museli byste péči hradit jako samoplátci, což se rozhodně nevyplatí.

„Etický kodex ČLK sice říká, že lékař má právo odmítnout pacienta i tehdy, je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem, a je povinen doporučit a v případě souhlasu nemocného také zajistit vhodný postup pokračování léčby. Současná právní úprava však toto neumožňuje, a pokud pacient zatvrzele svého ošetřujícího lékaře nechce změnit, lze ho těžko nutit,“ tvrdí Milada Študentová ve svém článku zabývajícím se právní problematikou s ohledem na volbu lékaře.

Když se situace obrátí aneb Lékař pacienta změnit nemůže

Pokud bude mít morální problém se svým registrovaným pacientem ošetřující lékař (např. kvůli neustálému bojkotu léčby), bohužel nemůže dělat nic jiného než pokračovat v péči o něj. Nebo musí počkat, až tento člověk svolí ke změně odborníka sám. To je tedy druhá strana mince, která staví lékaře do velmi složité pozice a má zřídka kdy řešení.

Zdroj: Internimedicina.cz, Zakonyprolidi.cz, Nzip.cz

2267

Diskuze k článku