Nepravidelná menstruace a PCOS mohou mít vliv na rozvoj cukrovky i vysokého cholesterolu

Nepravidelná menstruace a PCOS mohou mít vliv na rozvoj cukrovky i vysokého cholesterolu
Reprodukční faktory u žen mohou mít vliv na metabolické zdraví organismu Zdroj: Pixabay

O pojmech „metabolické zdraví“ a „metabolické riziko“ se čím dál častěji hovoří ve spojení s civilizačními chorobami, mezi něž patří i obezita a cukrovka II. typu. Na metabolické zdraví má dopad především životní styl člověka. U žen je to ale ještě složitější. Na jejich metabolické zdraví mohou mít podle vědců vliv i charakteristiky reprodukčních milníků – včetně časného nástupu menstruace, nadměrného přírůstku hmotnosti v těhotenství a závažných příznaků menopauzy. K jakým závěrům došli výzkumní pracovníci?

Co je metabolické zdraví? Člověk se zdravým metabolismemglykémii, krevní tuky, krevní tlak a index tělesné hmotnosti (BMI) v rámci zdravého rozmezí. Metabolické riziko je pak soubor rizikových faktorů, které znamenají zvýšenou pravděpodobnost rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, diabetu II. typu, určitých typů nádorových onemocnění a rovněž Alzheimerovy choroby.

Metabolický syndrom

U člověka, který nemá zdravý metabolismus, hrozí takzvaný metabolický syndrom, který se také nazývá syndrom inzulínové rezistence. Metabolický syndrom se vás může týkat, pokud máte tři nebo více níže uvedených symptomů:

 • velký obvod pasu,
 • vysoký krevní tlak,
 • vysokou hladinu cukru v krvi,
 • vysokou hladinu triglyceridů v krvi,
 • nízkou hladinu dobrého (HDL) cholesterolu.

Marlon Brando: Nenáviděl otce, miloval ženy a trpěl obžerstvím. Projedl se k obezitě i cukrovce

Marlon Brando se narodil v roce 1924 v Omaze v americkém státě Nebraska. Jako dítě byl nezvladatelný a byl vyloučen z různých škol. Na druhou ...

Jak podpořit metabolické zdraví

Pokud chcete snížit riziko srdečních onemocnění a pravděpodobnost vzniku diabetu II. typu, je potřeba zaměřit se na:

 • výběr potravin prospěšných pro srdce, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, a omezení příjmu nasycených tuků, přidané soli, cukrů a alkoholu,
 • dosažení zdravé hmotnosti,
 • pravidelný pohyb,
 • zvládání stresu a dostatek spánku,
 • přestat kouřit.

Vliv reprodukčních faktorů na riziko metabolické dysfunkce

U žen je ovšem vše složitější. Vědci zjistili, že nejen nevhodný životní styl, ale i charakteristiky reprodukčních milníků mohou zvyšovat riziko metabolické dysfunkce, která může vést k cukrovce II. typu a k vysoké hladině špatného cholesterolu (LDL).

Výzkumní pracovníci, kteří v lednu 2024 zveřejnili novou studii, jsou názoru, že by screening rizikových reprodukčních faktorů, mezi něž patří časný nástup menstruace, syndrom polycystických vaječníků (PCOS), vysoký přírůstek hmotnosti v těhotenství a závažnost příznaků menopauzy, měl být prvním krokem, který pomůže těmto metabolickým onemocněním předcházet nebo je léčit.

Vliv reprodukčních faktorů na metabolické zdraví

Výzkumníci přezkoumali důkazy o souvislosti charakteristik reprodukčních milníků u žen s metabolickým zdravím a nemocemi a zjistili, že s metabolickým zdravím souvisejí reprodukční faktory vyskytující se v průběhu celého života. To zahrnuje následující faktory:

 • Předčasná menstruace: Zahájení menstruace před 12. rokem života je spojeno s abnormální hladinou cukru v krvi, vysokou hladinou cholesterolu, metabolickým syndromem a cukrovkou II. typu.
 • Nepravidelná menstruace: Ve srovnání s pravidelnou menstruací byla chronická nepravidelná menstruace spojena s vyšším rizikem vzniku diabetu II. typu
 • Syndrom polycystických ovarií (PCOS): Vědci zjistili silný vztah PCOS s obezitou a cukrovkou II. typu.
 • Těhotenská cukrovka: Nadměrný přírůstek hmotnosti během těhotenství a vysoká hladina lipidů v těhotenství byly spojeny s horším metabolickým zdravím v pozdějším věku.
 • Kojení: Delší doba kojení byla spojena s lepším metabolickým zdravím a nižším rizikem diabetu II. typu a metabolického syndromu.
 • Menopauza: Závažné příznaky menopauzy a předčasná menopauza byly spojeny s vyšším rizikem diabetu II. typu. Výzkumníci ovšem prokázali, že postmenopauzální estrogenová terapie může toto riziko snížit.

Genetika, hormony nebo nadbytek tuku

Vědci ve svém přehledu naznačují, že „většina společných rizikových faktorů spadá do jedné ze tří kategorií, které zahrnují genetiku, hormonální výkyvy a adipozitu“. Adipozita neboli nadbytek tělesného tuku souvisí s metabolickým syndromem a je také spojena s mnoha reprodukčními faktory zkoumanými v této studii, takže by mohla být jednou ze základních příčin. Výzkumníci netvrdí, že charakteristiky reprodukčních milníků samy o sobě přímo způsobují metabolické poruchy, ale dospěli k závěru, že zde existují souvislosti.

Pískání v uších může vést až k depresi. U diabetiků může být ukazatelem rozvoje neuropatie

Tinnitus je vnímání zvuku, který nevychází z vnějšího zdroje. Jedná se o chronický pocit, který může být velmi obtěžující a rušivý. Souvislost ...

Reprodukční milníky jako rizikové faktory metabolických problémů

Ačkoli tedy tato studie neprokazuje příčinnou souvislost, uznání, že tyto reprodukční milníky mohou být rizikovými faktory, je krokem k lepšímu pochopení vývoje metabolických dysfunkcí. Podle autorů studie je však k pochopení těchto složitých vztahů zapotřebí dalšího výzkumu.

Hlavní autorka studie, Dr. Nichols, výzkumná pracovnice v institutu Harvard Pilgrim Health Care Institute a na Harvard T.H. Chan School of Public Health, k tomu uvedla: „Reprodukční milníky by měly být považovány za rizikové faktory pro horší metabolické zdraví v pozdějším věku. Kromě toho trajektorii kardiometabolického zdraví pravděpodobně ovlivňují i další faktory. Ačkoli jednotlivci sami nemohou změnit svou zdravotní anamnézu, existují určitá proaktivní opatření, která by potenciálně mohla zmírnit nepříznivé výsledky spojené s nepříznivými reprodukčními charakteristikami.“

A současně dodala, co mohou jednotlivci pro zdravý metabolismus a snížení rizika udělat: „Například faktory životního stylu včetně stravy, fyzické aktivity a léčby mohou zlepšit výsledky i u osob, které jsou kvůli své reprodukční anamnéze vystaveny vysokému riziku metabolických onemocnění. V současné době zkoumáme, zda strava může modifikovat vliv některých rizikových reprodukčních faktorů na metabolické zdraví, a doufáme, že v budoucnu provedeme další takový výzkum.“

Doporučila také, že by si lékaři měli být vědomi těchto rizikových faktorů metabolických poruch specifických pro dané pohlaví, a dodala, že „kromě hodnocení tradičních rizikových faktorů (např. kouření, strava, fyzická aktivita) by lékaři měli u pacientů zjišťovat také anamnézu nebo přítomnost známých reprodukčních rizikových faktorů“.

Zdroj: medicalnewstoday.com

1050

Diskuze k článku