-- reklama --

Nepodceňte prevenci aneb Proč je u pacientek s diabetem důležitý dřívější screening nádorů prsu

Nepodceňte prevenci aneb Proč je u pacientek s diabetem důležitý dřívější screening nádorů prsu
Pro ženy od 45 let věku předepisuje mamografické vyšetření gynekolog nebo praktický lékař v pravidelných dvouletých intervalech. Zdroj: Shutterstock

Cukrovka jako chronické metabolické onemocnění ovlivňuje řadu buněčných pochodů důležitých pro správnou funkci orgánů a organismu jako celku. Epidemiologické studie dokazují, že pacienti s diabetem 2. typu mají vyšší riziko vzniku některých nádorů. Karcinom prsu bývá nejčastějším nádorem u žen – proto je důležité myslet na prevenci v podobě pravidelných gynekologických prohlídek a mamografických vyšetření.

Vyšší pravděpodobnost vzniku některých nádorů u lidí s cukrovkou 2. typu souvisí s řadou dalších faktorů, zejména dobou trvání diabetu, léčbou diabetu, sekundárními komplikacemi tohoto onemocnění a obezitou.

Dalším neméně důležitým faktorem je dědičná nádorová predispozice u části populace, tedy vrozená náchylnost ke vzniku nádorů. Na tu mohou upozornit nádory prsu nebo vaječníků v rodině, nádory diagnostikované v nízkém věku anebo častý rodinný výskyt nádorových onemocnění (např. tlusté střevo, prostata). Výše uvedené nálezy by měly být prodiskutovány s praktickým lékařem či gynekologem, kteří mohou indikovat genetické vyšetření a tím zjistit potenciální nádorové riziko pro danou osobu a její potomky.

Rakovina prsu a osvěta: Podpořit ji můžete i vy s Pink October!

Už od roku 1985 se celý svět v říjnu halí do růžové – symbolické barvy boje s rakovinou prsu. Právě od toho se odvodil název "Pink October". ...

Nádory prsu

Každoročně je v České republice s tímto onemocněním nově diagnostikovaných přibližně 7500 žen. Z nejnovějších studií vyplývá, že až 20 % pacientek s karcinomem prsu má diabetes 2. typu. Jelikož se karcinom prsu dlouho nemusí nijak projevovat či projevy mohou být nespecifické, byl zaveden pravidelný screening (tj. použití diagnostických testů k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob, v případě karcinomu prsu snaha o prevenci vývoje v pokročilejší formy nádoru). Screening nádorů prsu – mamografický screening, zobrazující tkáně prsu a umožňující zachytit patologické změny, je hrazen zdravotní pojišťovnou. Pomocí mamografie se vyhledávají nádory prsu a přednádorové změny, tzv. prekancerózy.

Diagnostika a léčba

Co může značně ovlivnit úspěšnost léčby a prognózu onemocnění? Právě včasný nález prekanceróz, časných stadií karcinomu nebo klinicky němých karcinomů. Nádory diagnostikované v časném stadiu před rozšířením do ostatních tkání velmi dobře reagují na léčbu. Ta je multidisciplinární a komplexní a rozhodují o ní příslušní specialisté.

Většina pacientek podstoupí buď chirurgické odstranění nádoru se zachováním prsu nebo mastektomii, tedy odstranění prsu, případně postižených uzlin s ohledem na druh, stadium či rozsah nádoru. Další metody léčby jsou radioterapie, chemoterapie, hormonální terapie, cílená biologická léčba, příp. jejich kombinace s chirurgickým zákrokem.

Od roku 2002, kdy byla v České republice screeningová mamografie zavedena, se dle dat Národního programu mamografického screeningu podařilo u nejméně 44 520 žen odhalit zhoubný nádor, v drtivé většině z nich v časných stadiích a s velmi úspěšnou léčbou. Výsledky programu ukazují razantní pokles mortality zhoubných nádorů prsu právě díky screeningu. Pro ženy od 45 let věku předepisuje mamografické vyšetření gynekolog nebo praktický lékař v pravidelných dvouletých intervalech a samotné vyšetření se provádí ve specializovaných mamografických centrech. Toto vyšetření se realizuje pomocí, jako pomocné vyšetření se provádí ultrazvuk.

Pánové, nezanedbáváte prevenci? Neměli byste!

Prostata je předstojná žláza velikosti kaštanu ležící u hrdla mužského močového měchýře. Jejím středem prochází močová trubice, kudy proudí moč z ...

Nezapomínejte na prevenci

Velmi důležitá je však role prevence dříve než ve 45 letech. V posledních letech vzniká nespočet projektů s myšlenkou osvěty v samovyšetření prsů. Toto vyšetření si dělají ženy samy, je neinvazivní, jednoduché a bez nutnosti návštěvy lékaře. Mělo by se realizovat každý měsíc. Provádí se nejlépe před zrcadlem, kdy žena hodnotí potenciál ní změny velikosti a tvaru prsů, symetrii bradavek a eventuálně kožní změny. Následuje prohmatání prsů a hrudníku od klíční kosti až do podpaží a k podprsenkové rýze. Důležité je všímat si nerovností na povrchu prsou i uvnitř. Při podezření na výše zmíněné změny je vhodné navštívit lékaře.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem autorky Pavly Široké

4128

Diskuze k článku