Neodhalená cukrovka: Příznaky, které jsou často podceňované, mohou vést k pozdní diagnostice

Neodhalená cukrovka: Příznaky, které jsou často podceňované, mohou vést k pozdní diagnostice
K včasnému odhalení diabetu je důležitá dobrá prevence a spolupráce s odborníky Zdroj: Freepik

Cukrovka je nemoc, která může zůstat po dlouhou dobu bez povšimnutí. Mezi jejím objevením a diagnózou může uplynout až několik let. Jaké jsou její podceňované signály?

Nediagnostikovaný diabetes je často spojen s rozvojem přidružených komplikací, kterým by se přitom dalo jeho včasným objevením předejít. K diagnostice cukrovky může vést delší, nebo kratší cesta. Dobrá spolupráce s lékaři však toho umí hodně. Převážně v rámci prevence rozvoje prediabetu do plné cukrovky II. typu. Konzultace s odborníky a sebedisciplína jedince jej totiž mohou zvrátit.

Signály, které ukazují na cukrovku II. typu, nepodceňujte

Diabetes je charakterizovaný trvalým nadbytkem cukru v krvi v návaznosti na změny genetických faktorů a pro konkrétního jedince přirozeného prostředí (návyky, psychické rozpoložení atd.). Projevy cukrovky jsou dlouhodobě bezbolestné, ale zároveň zákeřné. Tichý diabetes tak ohrožuje značnou část světové populace.

Mezi dlouhodobé příznaky, které mohou ukazovat na to, že máte cukrovku II. typu, je velká, dlouhotrvající únava, sucho v ústech, abnormální žízeň a nutkání na močení, vleklé a špatně řešitelné infekce v organismu.

Dalšími projevy, které mohou vést k úspěšné diagnostice, jsou:

  • Nárůst nebo ztráta hmotnosti, rozmazané vidění.
  • Větší hlad, pomalu se hojící modřiny a rány.
  • Necitlivost nebo mravenčení končetin.
  • V případě diabetu I. typu je jedním z častých příznaků vedoucích k jeho odhalení ketoacidóza.
  • U některých lidí, u nichž byl diagnostikován diabetes II. typu, se však příznaky na něho ukazující neobjevily.

Vsaďte na rajčata. Dodají tělu hydrataci a obsahují lykopen a vitamín C, dva spojence diabetiků

Jako součást středomořské stravy je rajče ideálním pomocníkem při snaze o dobrou hydrataci organismu a opravdovou vitamínovou bombou. Jeho ...

Řádné lékařské prohlídky pomohou s odhalením cukrovky

Diabetes II. typu je často tichým společníkem. V rámci úspěšné prevence je lékařská pozornost zaměřena na rizikové skupiny, jako jsou jedinci nad 45 let, lidé s diabetem v rodinné anamnéze (např. rodiče dětí s cukrovkou I. typu), ti, kteří bojují se známkami obezity, žijí sedavým životním stylem.

Do skupiny pod větším dohledem pak patří i ženy s diagnostikovanou těhotenskou cukrovkou a diagnózou polycystických vaječníků, pacienti s hypertenzí, a ti, u nichž se projevily psychické poruchy a případy prediabetu.

Velkou míru při rozvoji cukrovky II. typu hraje rovněž zvýšená koncentrace stresových faktorů (v zaměstnání, rodinném životě).

V rámci účinné prevence diabetu se lékaři při pravidelných prohlídkách zaměřují také na rizikové osoby, které mají hladinu krevního cholesterolu vyšší než 35 mg/dl, nebo u nichž se objeví hodnoty hladin triglyceridů přesahující  250 mg/dl, při glukózové intoleranci nebo vysoké hladině cukru v krvi nalačno. Diagnostika se provádí pomocí jednoduchého krevního testu (píchnutí do konečku prstu, aby se zjistily hodnoty kapilárního cukru). Pohybuje-li se jeho hodnota nad 1,26 g/l po dvojitém měření, lze začít mluvit o cukrovce.

Diabetes je často diagnostikován při dalších vyšetřeních nebo po prodělaných příhodách (infarkt myokardu, poškození nervů nebo oka) a vyžaduje nasazení okamžité léčby a využívání dalších pomocných prostředků k jeho kompenzaci. Ať už se jedná o stravu nebo pohybovou aktivitu, která je doporučená odborníkem přesně na míru konkrétního pacienta.

I diabetici bojují se zadržováním vody v těle: Pomůže cvičení i jídelníček

Zadržování vody je běžnější u žen než u mužů. Objevuje se nejen v těhotenství, ale rovněž při sedavém životním stylu nebo nesprávně sestaveném ...

Prediabetes a co byste o něm měli vědět

Předstupněm vzniku cukrovky II. typu je prediabetescharakterizovaný vysokou hladinou cukru v krvi bez překročení hodnoty a vedoucí k diagnostice diabetu II. typu. Mluví se o něm také jako o glukózové intoleranci. Lze s ním ale pracovat tak, aby se nerozvinul v cukrovku. A to pomocí změny životního stylu pacienta.

V případě prediabetu se objevuje zvýšené riziko zdravotních komplikací v podobě potíží kardiovaskulárního systému (možnost projevů mozkové mrtvice nebo infarktu myokardu).

Mluvíme o něm, pokud se krevním testem prokázalo, že hladina cukru v krvi nalačno se pohybuje mezi 6,1 a 6,9 mmol/l, hladina glykovaného hemoglobinu (A1C) je v hodnotách 6,0 a 6,4 %, a také v případě přetrvávající vysoké hladiny krevního cukru (mezi 7,8 a 11,0 mmol/l) dvě hodiny po orálně vyvolané glykémii (po jídle).

V odborném článku z tohoto roku, který se věnuje novým poznatkům v rámci managementu prediabetu, je mimo jiné zmíněno, že úprava stravovacích návyků za účelem snížení dietního zánětlivého indexu může představovat cestu lepší prevence glykemických poruch. Změna spočívá v omezení konzumace potravin, jako je například pečivo z bílé mouky, polotovary, cukrem slazené nápoje, průmyslově zpracované maso (slanina). Striktní výběr kvalitních potravin s nízkým glykemickým indexem sice chce trochu ochoty a cviku, ale určitě se vyplatí s ním dlouhodobě pracovat nejen v případě prediabetu.

Zdroje: Ncbi.nlm.nih.gov, Frontiersin.org, Diabetes.org

43897

Diskuze k článku