Nenechte se zaskočit hypoglykemií

Nenechte se zaskočit hypoglykemií

Hypoglykemie je stav, kde je organismus ohrožen nízkou hladinou glukózy v krvi. Jedná se o běžnou komplikací léčby i u dobře spolupracujících diabetiků. Velkou roli zde hraje zkušenost pacienta, protože hypoglykemie přichází v různých situacích a za různých podmínek.

Lehká hypoglykemie

Za nízkou hladinu glukózy v krvi (nízkou glykemii) považujeme hodnoty nižší než 3,9 mmol/l, ale hodnota, při které nedostatek cukru pociťujeme, není u každého stejná. Nedostatek glukózy vnímá tělo jako krizovou situaci, vyplaví proto adrenalin a další stresové hormony, díky kterým dojde k rozvoji typických příznaků: hladu, třesu, pocení, zrychlení pulzu, bušení srdce, úzkosti či strachu. Toto jsou příznaky tzv. lehké hypoglykemie, kdy má člověk čas si uvědomit, co mu tělo říká a glykemii si sám zvýšit.

Těžká hypoglykemie

Pokud však dojde k dalšímu poklesu glykemie, začnou se vyvíjet tzv. neuroglykopenické příznaky, které jsou reakcí na nedostatek glukózy pro mozkové buňky. Člověk je pak podrážděný, zmatený, není schopen se soustředit, špatně se mu mluví, má rozostřené vidění. Pokud se hypoglykemie i nadále prohlubuje, může skončit křečemi či různě vystupňovanou poruchou vědomí. Tomuto stavu říkáme těžká hypoglykemie a v této fázi už je často nutná pomoc druhé osoby.

Každý diabetik může hypoglykemii prožívat jinak, může u něj dominovat jen jeden příznak, příznaky mohou přicházet v různém pořadí, popřípadě úplně chybět.

Cílem léčby je stabilita

Hypoglykemie je běžnou komplikací léčby i u dobře spolupracujících diabetiků. Zejména diabetik léčený inzulinem se s ní běžně setkává a většinou nejde o situaci, kterou by vnímal dramaticky. Když začne cítit, že se hypoglykemie blíží, dá si čokoládovou tyčinku, kterou má po ruce a problém je zažehnán. Je ale dobré rozumět tomu, jak vaše tělo na pokles glykemie reaguje, umět vyhodnotit, jak závažná situace je a jaký příjem sacharidů by byl ideální. Jakékoliv výkyvy, ať už pokles nebo nárůst glykemie, jsou pro vaše tělo nevýhodné z krátkodobého i z dlouhodobého hlediska. Cílem léčby by tedy měla být co nejstabilnější glykemie podobná glykemii zdravého člověka (3,9–5,6 mmol/l). Samozřejmě víme, že není snadné toho v běžném životě dosáhnout.

Řešení mírné hypoglykemie

Při hypoglykemii se snažíme zvýšit hladinu glukózy adekvátně stávajícímu poklesu. (Podrobnější informace najdete v oddíle o sacharidech a jejich vlivu na glykemii.)

Při mírné hypoglykemii (glykemie mezi 3 a 4 mmol/l), která se projeví např. únavou, podrážděností, hladem a pocením, je ideální příjem 10–20g sacharidů. Podle hodnoty můžete zvolit např. několik hroznových cukrů nebo sladký nápoj. Toto množství většinou zajistí, aby se glykemie vrátila do normálních hodnot. Příjem jednoduchých sacharidů můžete podle okolností po ustoupení prvotních obtíží kombinovat i se složitými cukry.

Léčba těžší hypoglykemie

Pokud cítíte třes, zrychlený pulz, bušení srdce, špatně se vám mluví, máte rozostřené vidění, pohybuje se hladina glukózy většinou kolem 2–3 mmol/l. Pak je třeba požít větší množství jednoduchého cukru (asi 30–80g podle situace), který glykemii zvýší rychle. Pokud došlo k hypoglykemii při velké námaze (např. při sportu), je lepší požít větší dávku sacharidů. Pokud nastala hypoglykemie doma v klidu, můžete nejdříve sníst menší množství sacharidů a postupně doplnit další, pokud bude zapotřebí. Pro větší pokles je ideální mít po ruce např. balení hroznového cukru (obsahuje 40g) nebo tekutý cukr (asi tři lžíce glukopuru), kolu (alespoň 300 ml), džus, sladký čaj. Poté většinou příznaky během několika minut odezní. Následně se přeměřte a podle potřeby přidejte např. pomaleji působící sacharid (jablko nebo pečivo), aby vám opět cukr rychle neklesl. Když příznaky nepřejdou, vezměte si více jednoduchého sacharidu.

Výše popsaná množství sacharidů jsou pouze orientační, vždy záleží na okolnostech hypoglykemie. Např. při hypoglykemii po sportu bude potřeba sacharidů velmi pravděpodobně více než při běžné hypoglykemii.

Pomoc jiného člověka

Někdy se může stát, že vás hypoglykemie zaskočí a dojde až k poruše koordinace, zmatenosti, agresivitě, křečím či ke ztrátě vědomí. V takovém případě pravděpodobně bude třeba pomoci jiného člověka. Takové situaci někdy nelze předejít, ale dá se na ni připravit. Jednak poučte své blízké, rodinu a přátele o tom, že taková situace může nastat. Přibližte jim, jak se u vás hypoglykemie projevuje a jak mají postupovat, případně kdy zavolat odbornou pomoc. Noste také s sebou jednoduchý sacharid (např. Mentos) i svou průkazku a pokud máte sklony k hypoglykemiím, tak též glukagonovou injekci.

Jak pomoci diabetikovi s těžkou hypoglykemií

Pokud je daný diabetik při vědomí, postup je stejný jako výše popsaný. Podle závažnosti příznaků požije přiměřené množství cukru. Může se ovšem stát, že se mu nepodaří situaci zvládnout a ztratí vědomí. Pokud se jedná o člověka, o kterém víte, že je diabetik, pokuste se najít glukagonovou injekci. Když ji nenajdete, zavolejte 155. Zůstaňte u diabetika, kontrolujte jestli dýchá. Pokud dýchat přestane, zahajte resuscitaci, dokud nepřijede záchranná služba.

Rizika hypoglykemie a proč ji léčit

Při závažném hypoglykemickém stavu může dojít ke zhoršení koordinace a poruše vědomí, hrozí tedy např. úraz, nevratné poškození mozku nebo srdeční infarkt při vyplavení stresových hormonů.

Velmi nebezpečná je hypoglykemie také při řízení. Ovšem kromě těchto rizik může vést i ke komplikacím, které pak diabetika trápí dlouhodobě.Pokud se závažné hypoglykemie opakuji, mohou v mozku působit trvalé změny, např. pokles intelektových schopností. Kromě toho si tělo na nízkou hladinu glukózy může zvyknout a přestat na ni upozorňovat. Pak se nemusí objevit varovné příznaky způsobené stresovými hormony, ale až závažné, neuroglykopenické příznaky.

Pátrejte po příčině

Diabetik by se vždy měl dopátrat příčiny hypoglykemie, která nastala a zkonzultovat ji s lékařem. Je vhodné probrat denní režim před hypoglykemickou epizodou – kolik čeho dotyčný ten den snědl, jak se fyzicky namáhal, kolik si podal inzulinu. Prevence hypoglykemií stojí především na průběžné úpravě inzulinové terapie a jídelníčku podle získaných zkušeností.

Buďte připraveni

Důležitím předpokladem úspěšné léčby diabetu je schopnost předvídat. Diabetes vás bude omezovat tím méně, čím lépe budete znát svoje tělo a způsob jakým pracuje s energií a s inzulinem. Nenechte se překvapit a buďte na hypoglykemii připraveni.

Kdy hypoglykemii očekávat

Hypoglykemie vzniká nejčastěji v důsledku nepoměru mezi aplikovaným inzulinem a příjmem sacharidů. Váš denní režim je postaven na tom, aby takový nepoměr nevznikal. Můžete jej sice porušit, musíte se ale vždy zamyslet nad tím, co to pro vaše tělo bude znamenat. Například pokud víte, že večer budete slavit a pít alkohol, nezapomeňte během toho také jíst. Alkohol blokuje uvolňování glukózy z jater, proto je častým důvodem hypoglykemií. Stejně tak pokud budete přes den dělat něco náročného, sportovat nebo pracovat na zahradě, naplánujte si podle toho svačiny a upravte (snižte) dávku inzulinu. Pokud jdete na návštěvu, kde si obvykle dáváte zákusek ke kávě, ale tentokrát nic nestihli připravit, dejte si něco jiného, co vám nahradí plánovanou svačinu.

 

Vyhněte se situaci, kdy máte tělo inzulinem připravené na příjem energie a pak ho necháte hladovět.

Raďte se s lékařem

V léčbě hypoglykemie hraje velkou roli zkušenost pacienta, protože hypoglykemie přichází v různých situacích a za různých podmínek. Doporučujeme všem pacientům, zejména „začátečníkům“, aby hypoglykemie vždy probrali se svým ošetřujícím lékařem a ujistili se, že jejich postup v léčbě byl optimální.

Karolína Češková, As. MUDr. Jan Brož

375

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku