Nenechte se odradit komplikacemi diabetu a zacvičte si! Co doporučují odborníci?

Nenechte se odradit komplikacemi diabetu a zacvičte si! Co doporučují odborníci?
Když pojmeme klinická doporučení španělských vědců obecně, vychází příznivě zejména plavání. To je vhodné pro většinu diabetiků se zdravotními komplikacemi. Zdroj: Pixabay

Během života diabetika se mohou vyskytnout různé zdravotní komplikace. Jejich vývoj vždy záleží na několika okolnostech. Jistou roli hraje délka trvání onemocnění a současně také přítomnost chronických onemocnění v anamnéze. I přes tyto obtíže se však můžete pustit do cvičení, pokud budete následovat odborná doporučení. Ta konkretizovala a definovala pracovní skupina pro diabetes mellitus Španělské společnosti pro endokrinologii a výživu (SEEN). Jak zní?

Sportovní aktivita se stává běžnou součástí života diabetiků, což je ostatně žádoucí v mnoha ohledech. Než však člověk s cukrovkou zahájí jakoukoliv fyzickou zátěž, měl by vše konzultovat se svým lékařem. Zejména pak tehdy, pokud se léčí i s dalšími nemocemi. Co tedy doporučují španělští lékaři při konkrétních komplikacích diabetu?

Diabetes a pohybová aktivita s kardiovaskulárními obtížemi

Lidé léčící se s cukrovkou mají až dvakrát vyšší riziko rozvoje kardiovaskulárních obtíží typu ICHS (ischemická choroba srdeční) nebo CMP (cévní mozková příhoda). Pakliže spadáte do této skupiny rizikových pacientů, doporučují odborníci ze Španělska zejména aerobní aktivity s nízkým dopadem, to jest například prostá chůze, plavání, cyklistika, nebo běh na páse. Naopak byste se měli vyvarovat zvedání břemen – tedy posilování a vysoce intenzivních tréninků. Vhodné je také navyšovat zátěž postupně, aby nedošlo ke skokovému zrychlení srdeční frekvence.

Diabetes a pohyb s neuropatiemi

Diabetická neuropatie se dělí dle lokalizace na autonomní a periferní. Představuje jednu z častějších komplikací cukrovky. Odhadem postihuje 13 až 54 % diabetiků, ovšem také záleží na tom, jak dlouho se s onemocněním daný člověk léčí. Nyní si tedy řekněme, jaká aktivita je a není žádoucí:

  • S ohledem na autonomní neuropatii španělští lékaři doporučují cvičení s nízkou intenzitou, které neovlivní negativně krevní tlak. Patří sem například vodní aktivity, cvičení vsedě nebo jízda na rotopedu. Naopak je dobré zcela se vyhnout cvičení s vysokou intenzitou a náhlým změnám polohy těla. Do doporučení odborníci též přidávají informaci, že cvičení by nemělo probíhat ve velmi chladném nebo velice horkém prostředí. Podstatné je sledování glykémie, pravidelná hydratace a též monitoring krevního tlaku.
  • Pakliže se léčíte s periferní neuropatií, je pro vás dle španělských vědců ideální jízda na kole, plavání, cvičení paží vsedě (bez aktivity nohou) a cvičení na židli. Nevhodná je pak příliš dlouhá chůze, běh, běhání na páse nebo skákání při sportu. Zvýšené fyzické aktivitě by se měli zcela vyhnout diabetici s akutními ranami na nohách. Opatření: zajistěte si před sportem vhodnou obuv a pravidelně své nohy kontrolujte a hygienicky o ně pečujte.

Diabetická nefropatie: Jakou roli hraje etnikum či pohlaví při rozvoji nemoci?

Pokud již ledviny diabetika nezvládají svou funkci a selhávají, nastupuje dialýza. Ta je ne nadarmo nazývána "umělou ledvinou". Pacient většinou ...

Cvičení s diabetickou retinopatií

Další velmi častou komplikací u diabetiků I. typu je diabetická retinopatie, kterou lze definovat jako postižení sítnice oka. Její pokročilé stadium může vést až k slepotě. Jak zní klinické doporučení pro cvičení s tímto onemocněním? Zaměřte se na aerobní cvičení s nízkou intenzitou, ideální tedy bude jízda na rotopedu, plavání, chůze nebo běh na páse. A čemu se raději vyvarovat? Zejména pohybu, který zvyšuje krevní tlak, tj. například zvedání břemen/v posilovně. Nevhodná je také gymnastika nebo jóga (lékaři ze Španělska nedoporučují náhlé pohyby a sklony hlavy). Současně by měly jít mimo vás i tyto kontaktní sporty: box, karate, judo a jiná bojová umění. Opatření: zabraňte tomu, aby váš systolický tlak (vyšší hodnota z té cílové) měl hodnotu více jak 170 mmHg. Také postupně zvyšujte intenzitu pohybové aktivity.

Diabetická nefropatie a fyzická aktivita

A na závěr zde máme komplikaci cukrovky v podobě diabetické nefropatie. Jedná se o postižení ledvin, přičemž v pokročilé fázi onemocnění může dojít i k jejich selhávání. Pokud figuruje toto onemocnění ve vaší anamnéze, měli byste se dle pracovní skupiny pro diabetes mellitus ve Španělsku zaměřit zejména na aerobní cvičení nízké intenzity, tedy zcela totožné aktivity, jako jsme uváděli u retinopatie – rotoped, plavání v bazénu, běh na páse a chůze. Vyhýbat byste se naopak měli sportům, které prudce zvyšují krevní tlak a posilování. Zvláštní pozornost při cvičení věnujte monitoringu tlaku krve a také dostatečné hydrataci.

Několik vět závěrem…

Mějte na paměti, že výše uvedená klinická doporučení lékařů ze Španělska jsou pouze obecná. Váš zdravotní stav a způsobilost k vybrané pohybové aktivitě by měl vždy posoudit váš ošetřující lékař a diabetolog.

Zdroj: Elsevier.es, Casopisvnitrnilekarstvi.cz, Neurologiepropraxi.cz, Ocni-visus.cz, Internimedicina.cz

509