Němečtí vědci přichází s novým zjištěním: covid-19 může u dětí podpořit vznik diabetu I. typu

Němečtí vědci přichází s novým zjištěním: covid-19 může u dětí podpořit vznik diabetu I. typu
Infekce koronavirem může diabetiky potrápit více než zdravou populaci. Prevence a hygiena je zde na místě. Zdroj: Pixabay

Vědci z německého Bavorska nedávno provedli studii, která odhalila zajímavou souvislost mezi nákazou covidem-19 a výskytem diabetu 1. typu u dětí. Tato studie byla založena na analýze dat zdravotních pojišťoven a sledovala děti narozené v letech 2010 až 2018 až do roku 2021. Výsledky studie naznačují, že během pandemie došlo k výraznému nárůstu výskytu diabetu 1. typu u dětí. Vědci přicházejí se zajímavou teorií, která tuto souvislost objasňuje. Co je toho příčinou, se dozvíte v následujícím článku.

Děti, které covid-19 prodělaly, mohou mít vyšší riziko vývinu diabetu 1. typu. Tento alarmující závěr je podpořen značným množstvím vědeckých studií, které prokázaly spojitost mezi nákazou covidem-19 a narušením funkce buněk produkujících inzulín.

Výzkum překvapil lékaře i pacienty

uvedených studií vyplývá, že u dětí, které měly diagnostikovaný covid-19, byl výskyt diabetu I. typu výrazně vyšší. To znamená, že infekce covidem-19 může hrát roli ve vzniku diabetu I. typu. Vědci se domnívají, že autoimunitní reakce vyvolaná nákazou může poškodit buňky produkující inzulín, a tím přispět k rozvoji diabetu.

Jak vybrat správnou minerální vodu: Diabetici ocení především ty s větším obsahem hořčíku

Svými účinky se minerálky liší v závislosti na obsahu konkrétních minerálů, jedno ale mají pramenité vody společné: prospívají našemu zdraví. ...

Buňky produkující inzulín hrají v našem těle nezastupitelnou roli

Buňky produkující inzulín, známé také jako beta buňky slinivky břišní, hrají klíčovou roli v našem těle při regulaci hladiny glukózy v krvi. Tyto buňky se nacházejí v pankreatu, v seskupeních nazývaných Langerhansovy ostrůvky. Inzulín je hormon, který je nezbytný pro přenos glukózy z krve do buněk, kde je využívána jako zdroj energie.

Tyto specializované buňky jsou vybaveny strukturami nazývanými inzulínové váčky, ve kterých se syntetizuje a ukládá inzulín. Když je tento hormon v těle potřeba, buňky ho uvolňují do krve, kde může působit na cílové tkáně a ovlivňovat metabolismus glukózy. Diabetes I. typu, také nazývaný juvenilní diabetes nebo inzulin-dependentní diabetes, je autoimunitní onemocnění, které postihuje slinivku břišní. Toto onemocnění vzniká v důsledku zničení beta buněk v pankreatu, které jsou zodpovědné za produkci inzulínu.

Covid-19 může mít u diabetiků těžší průběh

Mnohé další vědecké studie se zabývají vlivem prodělaného onemocnění covid-19 na zdraví diabetiků I. typu. Tyto studie podporují závěry zmiňovaného bavorského výzkumu a poskytují důkazy o spojitosti mezi nákazou covidem-19 a diabetem I. typu.

Ukazují, že lidé, kteří prodělali covid-19, mají zvýšené riziko vývoje tohoto typu diabetu a zároveň upozorňují, že průběh infekce koronavirem může být u těchto diabetiků náročnější než u zdravé populace.

Jak se může infekce koronavirem projevovat u diabetiků?

U diabetiků I. typu může mít onemocnění covid-19 některé specifické projevy a rizika, jak vyplývá z uvedených studií. Zde je několik faktorů, které mohou ovlivnit průběh infekce u „jedničkářů“:

  1. Vyšší riziko závažných komplikací: Diabetici I. typu mají obecně vyšší riziko vážných komplikací spojených s onemocněním covid-19. Jejich imunitní systém může být oslabený, a to jak samotným diabetem, tak i potřebou užívat imunosupresivní léky.
  2. Obtíže s kontrolou glykémie: Infekce může způsobit výkyvy v hladině krevního cukru, což může vést k obtížnější regulaci cukrovky. Zvýšená hladina stresových hormonů v těle během infekce může také ovlivnit metabolismus glukózy.
  3. Větší riziko komplikací spojených s hyperglykémií: Při zvýšené hladině krevního cukru mohou diabetici I. typu čelit riziku ketózy (ketonová acidóza), která je potenciálně nebezpečná a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.
  4. Zvýšená náchylnost k infekcím: Diabetes I. typu může oslabit imunitní systém a zvýšit náchylnost k infekcím, včetně onemocnění covid-19. To může vést k delšímu trvání a závažnějším příznakům onemocnění.
  5. Potřeba dodržovat přísná hygienická opatření: Diabetici by měli dodržovat stejná hygienická opatření jako všichni ostatní, včetně nošení roušek, častého mytí rukou a zachovávání fyzického odstupu. Je také důležité vyhýbat se lidem s příznaky onemocnění a vyhledat lékařskou pomoc při jakýchkoli podezřeních na infekci.

Je důležité uvědomit si, že každý jedinec může reagovat na infekci covidem-19 různými způsoby, a to platí i pro diabetiky I. typu. Je nezbytné spolupracovat s lékařem, dodržovat pokyny zdravotníků a pravidelně monitorovat hladinu glukózy, aby se minimalizovala možnost komplikací spojených s infekcí.

Zdravý životní styl by měl být samozřejmostí

Přestože infekci koronavirem se nemůžeme zaručeně vyhnout, je bezesporu namístě věnovat zvýšenou pozornost prevenci a léčbě diabetu I. typu u dětí. Doporučuje se dodržovat zdravý životní styl, pravidelně cvičit a sledovat hladinu cukru v krvi. Jednoduše řečeno, snažme se předejít tomu, čemu můžeme – prevenci v podobě zdravého životního stylu by se měly věnovat všechny děti.

Vědecké studie zabývající se souvislostí mezi diabetem a covidem-19 poskytují cenné poznatky a vodítka pro lékaře i pacienty k tomu, aby lépe porozuměli těmto souvislostem a dokázali s nimi lépe pracovat.

Zdroje: pubmed, ncbi, cidrap, jamanetwork

4224

Diskuze k článku