Nejčastější chyby a omyly při používání inzulinové pumpy

Nejčastější chyby a omyly při používání inzulinové pumpy

Ovládání inzulinové pumpy je mnohem složitější než manipulace s glukometry, kterým jsme se věnovali v předchozím čísle DIAstylu. Na rozdíl od nich má inzulinová pumpa podstatně komplikovanější stavbu a je neustále v aktivním režimu, proto se při jejím používání můžete setkat s nejedním úskalím.

V následujícím článku si představíme nejčastější problémy, se kterými se během používání inzulinové pumpy můžete setkat, a uživatelské chyby, kvůli kterým k nim dochází.

Bubliny v hadičce.

Bubliny v infuzním setu

S tvorbou vzduchových bublinek v zásobníku a potažmo v inzulinovém setu se potýká snad každý uživatel inzulinové pumpy. Bubliny vám v tak malém množství, v jakém se objevují, samy o sobě neublíží. Problémem je spíš to, že blokují inzulin, který se při následné aplikaci nedostane do těla všechen. Část jeho objemu totiž nahradí bubliny. Následkem může být hyperglykemie. Způsobů, jak se vzduchové bubliny do zásobníku nebo inzulinového setu dostanou, je hned několik:

1. Naplnili jste zásobník inzulinem vytaženým přímo z ledničky

Teplota inzulinu by měla být před plněním stejná jako teplota zásobníku a okolního prostředí. Pokud tomu tak není, rozdíl teplot spolu se změnou tlaku umocněnou nasáváním inzulinu způsobí tvorbu velkého množství vzduchových bublin. Abyste tomuto jevu předešli, ponechte inzulin před plněním na chvíli mimo lednici a počkejte, až se přizpůsobí teplotě okolí.

Bubliny v zásobníku

2. Nevytěsnili jste veškeré bubliny ze zásobníku po jeho naplnění inzulinem

Bubliny, které se nahromadí v zásobníku během jeho plnění, je třeba ze zásobníku před jeho propojením s hadičkou odstranit. Nejjednodušší způsob je sklepat bubliny k ústí zásobníku a následně přebytečný vzduch vytlačit přes píst na spodní straně podobně, jako to dělají lékaři vždy před aplikací injekce pacientovi.

3. Nevytěsnili jste všechen vzduch z kanyly při jejím plnění

Během plnění kanyly je důležité, aby došlo k jejímu úplnému naplnění inzulinem a vytěsnil se tak všechen vzduch i přebytečné bubliny, které vznikly původně v zásobníku. Před plněním kanyly se proto doporučuje „sklepat“ všechny bubliny vytvořené v zásobníku směrem k jeho ústí a plnit kanylu v této pozici (tedy ústím směrem nahoru). Přebytečný vzduch se tak dostane ven z inzulinového setu. Pokud zjistíte přítomnost vzduchu v hadičce až v průběhu nošení, odpojte pumpu od těla a vzduch vytěsněte tak, že naplníte hadičku inzulinem.

4. Nosíte pumpu špatným způsobem

Příčinou vniknutí bublin do hadičky může být i nevhodné nošení inzulinové pumpy. Ačkoliv pro mnohé diabetiky je ideálním místem kapsa u kalhot, je to zároveň místo, kde může snadněji dojít ke vmetení bublin do setu. Důvodem bývá právě nošení pumpy ústím zásobníku směrem vzhůru. Protože ze zákonů fyziky víme, že vzduch je lehčí než voda, bubliny inzulinu stoupají vzhůru a v tomto případě tedy přímo do hadičky. Chcete-li se této situaci vyhnout, noste pumpu ústím směrem dolů nebo alespoň ve vodorovné poloze. U dívek je tedy nejvhodnějším umístěním její zavěšení za podprsenku. Je to jedna z mála věcí, v níž mají ženy před muži opravdu velkou výhodu J. U chlapců je možné pumpu zavěsit na opasek nebo speciální pás na ruku, nohu či kolem hrudníku. Je však třeba dávat pozor na to, abyste si opačným zavěšením nezalomili hadičku nebo vám pumpa při nošení nijak nepřekážela. Z tohoto důvodu pochopitelně polohu ústím vzhůru uživatelé upřednostňují a bohužel ani samotný design některých inzulínových pump k pohodlnému a správnému nošení příliš nepřispívá. V každém případě alespoň občasná kontrola hadičky v průběhu dne spolu s pravidelným měřením glykemie vám pomůže včas odhalit bubliny či jiné defekty na zařízení a předejít tak nežádoucím změnám glykemie.

Problémy s kanylou

Kanyla je část infuzního setu, která je během nošení „schována“ v podkoží. Pokud tedy dojde ke komplikaci u této části, je velmi obtížné problém včas odhalit. Nejčastějšími problémy jsou zalomení nebo ucpání kanyly.

1. Ucpání kanyly

K ucpání kanyly (tzv. okluzi) dochází po vniknutí různých drobných častí tkáně, krevních elementů nebo jiných látek vyskytujících se v okolí kanyly přímo do systému. Pokud k tomu dojde, inzulin se nahromadí před překážkou a nemůže buď v dostatečném množství, nebo zcela vůbec proniknout do těla. Následkem toho narůstá glykemie a pokud nedojde včas k odhalení problému, je pacient ohrožen rizikem hyperglykemie a ketoacidózy.

Protože se v místě okluze zvyšuje tlak, inzulinová pumpa může tento jev díky zabudovaném tlakovému senzoru odhalit a upozornit uživatele na nebezpečí alarmem. Bohužel v mnoha případech jsou okluze pumpou zahlášeny až v řádech hodin poté, co k nim dojde, protože změny tlaku v infuzním setu nejsou pro včasnou detekci dostatečně velké.

Jak okluzi předcházet?

Měřte si dostatečně často glykemii – v souvislosti s možnou okluzí pak zejména tehdy, když se necítíte dobře a projevují se u vás příznaky hyperglykemie, a pak také před spaním, abyste se vyvarovali nekontrolovanému vzestupu glykemie v průběhu spánku.

Kanylu pravidelně přepichujte – minimálně ve frekvenci doporučené výrobcem či lékařem a pak vždy, když máte podezření na ucpání kanyly. Dvě hodiny po zavedení kanyly si pro kontrolu změřte glykemii, abyste měli jistotu, že je zcela funkční. Z tohoto důvodu neprovádějte přepichování kanyly před uložením k spánku. Vyzkoušejte nové technologie Prevencí vzniku úplné okluze může být i speciální kanyla s technologií „Flow Smart“, která má kromě klasického ústí ještě jeden postranní port. V případě, že dojde k okluzi, inzulin začne následkem zvýšení tlaku v okolí procházet i tímto portem, čímž se sníží riziko úplného ucpání kanyly.

2. Zalomení kanyly

K nechtěnému zalomení kanyly může dojít zejména během jejího zavádění do podkoží. Častěji k tomu dochází u teflonových kanyl, které jsou pružné a ohebné a při příliš pomalém zavádění nebo jejich nárazu na tvrdší překážku v podkoží může dojít k nevratnému ohybu. Ten pak, obdobně jako u okluze, tvoří překážku inzulinu v cestě do těla pacienta.

Jak předcházet zalomení kanyly?

Prevencí v tomto případě je správná edukace v zavádění kanyly dle pokynů výrobce a lékaře (pro usnadnění zavádění můžete použít i speciální aplikátor), správná volba délky kanyly dle tělesné konstrukce, pravidelné změny místa vpichu a aplikace do míst, která jsou pro tento účel vhodná a která jsou dostatečně zregenerovaná (nesmí být např. hematom, zčervenání, zatvrdlá pokožka apod.).

Následky vystavení extrémním teplotám

Nevysvětlitelné hyperglykemie mohou vzniknout, kromě zmíněných bublin či překážek v setu, také následkem extrémních teplot působících na inzulin. Ani příliš vysoké, ani příliš nízké teploty této látce nesvědčí a mohou způsobit její degradaci a snížit tak celkový účinek na regulaci glykemie.

V horkých letních dnech je třeba pumpu ochránit před přímým slunečním zářením a při jakémkoliv podezření na znehodnocení inzulinu celý set s novým zásobníkem raději co nejdříve vyměnit. Stejně tak během zimních radovánek je třeba pumpu chránit před mrazem a studeným větrem, tedy mít ji schovanou pod dostatečnou vrstvou oblečení. Pomocníkem v těchto situacích mohou být i speciální pouzdra pro pumpy, která je mohou před extrémními teplotami do určité míry ochránit.

Poškození vodou

Inzulinová pumpa je elektronické zařízení a vlhké prostředí proto může v jeho konstrukci nadělat vážnou neplechu. Ačkoliv je v dnešní době většina z dostupných pump vodotěsných, platí to pouze pro běžný styk s vodou (sprcha, déšť, pocení…) nebo potopení do určité hloubky po určitou dobu (viz tabulka). Tato voděodolnost však platí pro zcela utěsněný a nepoškozený systém. Zejména během výměny cartridge by-
chom tedy měli dávat velký pozor na to, aby se žádná vlhkost ani nečistota nedostala do otvoru pro zásobník. Velké opatrnosti je třeba i v situaci, kdy pacient připojuje výstup z cartridge s hadičkou skrz tzv. luer spojení. Jak výstup z cartridge, tak luer lock by měly být zcela čisté a suché!

 

Vícenásobné používání spotřebního materiálu

Velkou chybou je používání jednorázového zásobníku na inzulin opakovaně – tedy po vyčerpání inzulinu naplnit stejný zásobník novou dávkou. Často se to děje při snaze snížit finanční náklady na doplatky za tento spotřební materiál. Opakované použití zásobníku je však zcela nevhodné a může vést k infekci či k poškození pumpy. Zbytek inzulinu z předchozího použití v kombinaci s novým inzulinem nataženým do rezervoáru pak může mít vlivy na jeho správnou funkci. Problém s infekcí a mixováním starého a nového inzulinu pak samozřejmě nastává i při opakovaném použití infuzního setu.

Není to tak složité, jak to vypadá

Ačkoliv se může zdát, že obsluha inzulinové pumpy vyžaduje od pacientů technickou zdatnost a schopnost řešit řadu problémů, jedná se o poměrně jednoduché zařízení, které by měl být schopný ovládat každý uživatel mobilního telefonu. Stačí být důsledný a správně vyměňovat všechny komponenty, dostatečně často měnit spotřební materiál včetně inzulinu, vybrat si správnou kanylu a zavádět ji na vhodné místo a hlídat si hygienu kontaktních míst.

Pokud si zažijete veškeré úkony dle doporučení lékaře a výrobce, zásadně tak snížíte riziko vzniku případných komplikací, které s sebou provoz inzulinové pumpy může přinášet. Veškeré informace o způsobu používání každé pumpy a manipulace s ní získáte nejen v podrobných návodech, ale i při edukaci vyškolenými edukátory. V případě problému se můžete obrátit také na servisní 24hodinovou helplinku.

Dobré rady na závěr

  • Pokud si nestahujete data z inzulinové pumpy do svého osobního počítače, vždy si veďte záznamy o aktuálním nastavení bazálních dávek v inzulinové pumpě pro případ, že by došlo k selhání
    systému a vy jste si museli nastavit dávkování do nové pumpy.
  • Před vycestováním na delší dobu si nezapomeňte vždy s sebou sbalit dostatečné množství spotřebního materiálu včetně náhradních baterií a inzulinu. V případě selhání pumpy je pak vhodné
    mít při ruce i inzulinové pero (nebo alespoň jednorázové inzulinky) jako náhradní řešení pro dobu, než dostanete nové zařízení.

Ing. Anna Holubová

1220

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný