Na benefitech rozdá VZP klientům až miliardu: Podívejte se, na co mají nárok (nejen) diabetici

Na benefitech rozdá VZP klientům až miliardu: Podívejte se, na co mají nárok (nejen) diabetici
VZP zveřejnila nové příspěvky Zdroj: Shutterstock

Fond prevence Veřejné zdravotní pojišťovny čeká od příštího roku řada významných změn. Některé příspěvky VZP v reakci na inflaci zvýšila, jedná se například o program Maminka či pohybové aktivity dětí. U některých nově zaváděných programů VZP stanovila jako podmínku čerpání účast klienta na preventivní prohlídce u praktika či na screeningovém vyšetření.

Zdravotní pojišťovny nabízí svým pojištěncům možnost čerpat příspěvky, které jim pomohou při nákladech na zdravotní péči. Příspěvek na prevenci zhoršení diabetu mellitu až do výše 6 000 Kč můžete využít na jednu nebo více pomůcek (až 3000 Kč) či služeb v rámci programu zdravotní pojišťovny (přístrojová pedikúra 3000 Kč). Na co všechno se příspěvek vztahuje?

Příspěvek lze využít:

 • na dezinfekční prostředky, které jsou určeny k dezinfekci kůže k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru, případně k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu,
 • na diagnostické proužky,
 • na senzory k přístroji na kontinuální měření glykémie,
 • na testovací proužky,
 • na jehly k inzulinovým perům,
 • na port pro aplikaci inzulinu,
 • na gely a krémy,
 • na prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl,
 • na vinuté tampóny,
 • na příslušenství k inzulinové pumpě,
 • na lancetová pera a lancety,
 • na pedikérské ošetření.

Co k tomu potřebujete?

Připravte si doklad o zaplacení dané pomůcky či služby, který nesmí být v den podání starší než 3 měsíce. Prokázat se také musíte dokladem o diagnóze. K tomu vám poslouží průkaz diabetika či lékařské potvrzení.

Nezapomeňte, že v době podání žádosti nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně. O příspěvek může žádat pojištěnec VZP starší 15 let, případně zákonný zástupce neplnoletého dítěte. Rovněž může žádat osvojitel opatrovník, poručník či pěstoun za splnění podmínek a doložení potřebných dokumentů. O příspěvek lze žádat on-line formulářem, který je přístupný v aplikaci Moje VZP.

Nové příspěvky podmiňuje VZP účastí na prevenci

„Náklady na zdravotní péči neustále stoupají, ať v důsledku stárnutí populace nebo příchodu nákladných inovativních léků i technologií. Jednou z logických cest, jak upravit stávající strukturu výdajů, se tedy jeví podpora prevence. Každá koruna, kterou do ní dnes investujeme, se nám za pár let násobně vrátí. Proto i tuto úpravu fondu prevence vnímám jako první krok na dlouhé cestě. Chceme jít cestou pozitivní motivace našich klientů, podporovat je v péči o své zdraví,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. V roce 2023 tak může u VZP žádat o příspěvek na dentální hygienu či na rehabilitační aktivity, jako je sauna, masáž apod. ten, kdo navštívil v posledních letech svého praktického lékaře v rámci preventivní prohlídky, resp. navštívil jeden ze čtyř screeningových programů (podrobněji podmínky viz níže).

Vyšlo nové číslo časopisu DIAstyl!

Známý herec Jaromír Nosek prozradí, jak vznikla jeho láska ke kutilství a popíše, jak probíhal jeho režisérský debut. Čtenářům také odhalí, zda ...

Diabetici dostanou vyšší příspěvek

Navyšují se také příspěvky Maminka a Novorozenec, více peněz je připraveno na pohybovou aktivitu dětí. „VZP tímto krokem reaguje na rostoucí ceny, už v průběhu roku 2022 jsme navýšili příspěvky na speciální potravinové diety, od ledna se navýšení týká také dalších příspěvků. Pro maminky v době před a po porodu máme 3 500 korun, dětem dáme na sportovní aktivity 1 000 Kč ročně namísto dosavadních 800 korun,“ vysvětluje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům. Další 3 000 korun ročně budou moci nově využít také pacienti s diabetem, a to na odbornou podiatrickou službu jako prevence tzv. diabetické nohy.

Nejširší nabídka se i nadále týká příspěvků na očkování, které je jedním z nejdostupnějších opatření k ochraně veřejného zdraví. V tomto případě VZP přistoupila ke značnému zjednodušení podání žádosti, klient pouze doloží, že očkování podstoupil, vyplacena mu pak bude fixní částka z očkovacího schématu. Důraz také klade na co nejmasovější využívání elektronické komunikace klienta s VZP, o některé příspěvky tak už bude možné zažádat pouze elektronicky.

Antoni van Leeuwenhoek: Vynálezce, který odhalil očím skrytá tajemství

Antoni van Leeuwenhoek se narodil jako jediný syn z pěti dětí 24. října 1632 v zámožné měšťanské rodině v nizozemském městě Delftu. Otec vyráběl ...

Co můžete v příštím roce využít?

Dentální hygiena

Klienti, kteří v uplynulých 24 měsících absolvovali prohlídku u praktického lékaře, získají příspěvek na dentální hygienu ve výši 500 korun. Příspěvek (na ošetření a instruktáž) mohou čerpat i děti starší jednoho roku (děti a mladiství do 18 let mají nárok na příspěvek i bez splnění podmínky absolvování prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost). Žádost bude možné podat pouze elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP.

Rehabilitační aktivity

Na příspěvek na rehabilitační aktivity ve výši 1 000 korun budou mít nárok ti pojištěnci, kteří během posledních 24 měsíců absolvovali jedno nebo více vyšetření v rámci celonárodních screeningových programů (ty jsou zaměřeny na prevenci kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu, karcinomu děložního hrdla a karcinomu plic). I v tomto případě je nutno o příspěvek požádat elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP.

Zvýšení příspěvku na pohyb

U příspěvku na pohybové aktivity dětí od 1 roku navyšuje VZP částku na 1 000 korun ročně. Příspěvek je možné využít na organizované sportovní aktivity, u mladistvých nad 15 let například také na permanentky na cvičení.

Péče o diabetické nohy

Dospělí klienti, kteří se léčí s diabetem, budou moct nově čerpat 3 000 korun na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem.

Příspěvek ve výši 3 000 korun na nákup pomůcek nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro dětské i dospělé diabetiky zůstává i nadále v platnosti. 

Program Maminka a Novorozenec

Vyšší příspěvek je připravený i pro nejmenší klienty. Rodičům novorozenců přispěje VZP na nákup potřeb a pomůcek v lékárnách 1 000 korun (letos 500 Kč). Nastávající maminky budou moct čerpat nově 3 500 korun (oproti současným 3 000 Kč) např. na screeningová vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, dentální hygienu, předporodní kurzy, vhodnou pohybovou aktivitu nebo pomůcky ke kojení, monitor dechu, monitor spánku nebo laktační poradenství.     

Zdroj: tisková zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny z 1. 11. 2022, VZP

189813

Diskuze k článku