Mýty a fakta o užívání antidepresiv

Mýty a fakta o užívání antidepresiv

Mnoho lidí užívá antidepresiva. Zároveň se mnoho lidí užívání antidepresiv vyhýbá, i když by jim mohla pomoci. Všichni mají ke svému postoji své důvody. Užívání antidepresiv je totiž opředeno spoustou mýtů. Pokud chcete mít jasné informace, tady jsou – z pera psychiatra.

Antidepresiva jsou ze všech předepisovaných léků jednou z nejrozšířenějších skupin. Mnohé z nich může předepsat jakýkoli lékař – tedy i internista, diabetolog nebo obvodní lékař. Některé naopak předepisuje pouze psychiatr. Lidé s diabetem se stejně jako ti ostatní mohou dostat do situace, kdy jim předepsání antidepresiv nabídne jejich ošetřující lékař nebo psychiatr po vyšetření. Může se to stát tehdy, pokud člověk v průběhu svého života onemocní psychicky bez zjevné pří- činy nebo pokud rozvoj onemocnění vyvolá nějaká náročná akutní nebo dlouhodobě trvající situace.

Někteří lékaři, kteří nejsou psychiatry, mají s touto léčbou zkušenosti, jiní nikoli. Každopádně je dobré tuto alternativu zvážit v případě, že pacient trpí dlouhodobějšími nebo hlubšími depresemi, nadměrnými úzkostmi, poruchami spánku, nadměrnými nebo protrahovanými reakcemi na závažný nebo dlouhodobý stres (o stavech a situacích, které vyžadují tuto léčbu, bylo již pojednáno v předchozích číslech časopisu). To se může projevit jak zhoršeným fungováním v běžném životě, tak nadměrným kolísáním glykemie. Plnohodnotnou alternativou k užívání antidepresiv je v některých případech systematická psychoterapie. I o ní bylo již pojednáno v předchozích číslech časopisu.

ZBAVÍ ANTIDEPRESIVA ČLOVĚKA STAROSTÍ?

Ne. Léčba antidepresivy má člověka zbavit nadměrných propadů nálady, nepřiměřených úzkostí nebo nespavosti. Přitom ho nemá otupit a zbavit jeho běžných pocitů a emočních reakcí. Pokud se to stane, je potřeba buď upravit dávkování, nebo zvolit jiný preparát, který danému člověku bude lépe vyhovovat. Stejně jako u všech ostatních léků, je potřeba každému vybrat pro něj ten pravý. Je třeba zohlednit proto jeho individuální potíže, jeho další tělesná onemocnění a také léky, které již daný člověk užívá. Někteří lidé namítají, že nemá cenu antidepresiva užívat, stejně to jejich problémy nevyřeší. To je naprostá pravda, žádná pilulka se ještě za člověka nerozvedla, nedošla za něj do práce, ani si nezměřila glykemii. Ale při správném předepsání a správném způsobu užívání může pacienta zbavit nadměrných nepřiměřených emocí, které mu brání danou situaci vyřešit.

JSOU ANTIDEPRESIVA NÁVYKOVÁ?

Ne. Tuto otázku kladou pacienti nejčastěji. Antidepresiva návyková nejsou, naopak jsou určena k dlouhodobému užívání, aby se potíže při jejich vysazení opět nevrátily. Návyková jsou tzv. anxiolytika, léky, které se užívají právě ve chvíli akutní úzkosti nebo při nespavosti – „na zobání“, ty úzkost zaženou hned. Fungují podobně jako alkohol, po nich se dostaví rychlá úleva, ale zase rychle účinkovat přestanou a k trvajícímu efektu musí člověk brzy užít další. I ta mají v léčbě úzkostí a nespavosti své místo, ale podávají se po pečlivé edukaci pacienta a pouze na nezbytně krátkou dobu, většinou na počátku léčby a současně s předepsáním antidepresiv při silné omezující úzkosti, pro rychlou úlevu, než antidepresiva rozvinou svůj dlouhodobý účinek.

 

BUDU JE UŽÍVAT PO ZBYTEK SVÉHO ŽIVOTA?

Ne. Většina lidí užívá tyto léky sice poměrně dlouhou, ale omezenou dobu. Od té doby, co se stav pacienta z hlediska jeho psychických potíží zásadně zlepší, by měla udržovací léčba antidepresivy trvat půl roku až rok; délka léčby opět závisí na několika faktorech – zda se situace, která stav vyvolala, již vyřešila, zda ke zlepšení stavu došlo hladce, zda pacienta v období předpokládaného vysazení nečeká opět nějaká náročná životní situace (např. po náročné operaci a rehabilitaci ještě dlouhá rekonvalescence nebo po rozvodovém období sporu o děti ještě další období sporu o majetek atd.). Jsou lidé, kteří nasazená antidepresiva již vysadit nechtějí nebo vysadit zkusí, a potíže se opět vrátí. To se ale většinou stává u lidí, jejichž náročná situace, která k potížím vedla, se nedá vyřešit nebo při závažném a chronickém průběhu psychiatrického onemocnění.

MOHU PŘI UŽÍVÁNÍ ANTIDEPRESIV PÍT ALKOHOL?

Antidepresiva není vhodné kombinovat s alkoholem. Pokud chce osoba užívající tyto léky konzumovat alkohol, měla by si uvědomit, že alkohol stejně jako užívané léky ovlivňuje jeho mozek a že může dojít k nežádoucí interakci; může se dostavit ospalost nebo jiná nežádoucí reakce. Je tedy potřeba tyto kombinace užívat s respektem a s vědomím možných vzájemných reakcí. Obdobně se děje, pokud by si chtěl někdo k antidepresivům ještě „přilepšit“ bylinkami, aby efekt zvýšil. Ani to se nedoporučuje, neboť hrozí nepříjemné lékové interakce. Je tedy vhodné vyzkoušet každou alternativu zvlášť.

MOHU ŘÍDIT AUTO?

Častou obavou pacientů je, zda mohou při užívání antidepresiv řídit auto. To mohou, neboť správně nastavená léčba antidepresivy by člověka neměla omezovat v soustředění ani otupovat jeho smysly. Nedoporučuje se ale vzít si první tabletku a sednout za volant, raději pár dní léky užívat a ujistit se, že je léčba správně nastavena a že je bez potíží tolerována.

ZÁSADY PODÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ANTIDEPRESIV

Pokud mají antidepresiva pomoci tam, kde mohou, je třeba při jejich předepisování a užívání respektovat několik jednoduchých, ale důležitých zásad:

DÁVKY SE ZVYŠUJÍ POSTUPNĚ

Podávání antidepresiv probíhá od nízkých dávek po vyšší účinné dávky postupně, navyšují se po několika dnech až týdnech podle druhu léku a podle klinické odpovědi konkrétního pacienta. Při nasazování antidepresiv je pro diabetika důležité, aby bedlivěji kontroloval své glykemie, protože některá antidepresiva mohou snižovat (ojediněle i zvyšovat) glykemii.

VYNECHAT LÉKY JE CHYBA

Jako u každých jiných léků mohou nastat vedlejší účinky, které nejsou časté a většinou ani závažné, ale u antidepresiv bohužel přicházejí dříve než účinky žádoucí, nejčastěji to jsou bolesti hlavy nebo žaludku, případně mírná ospalost. Ty jsou ale většinou slabé a po několika málo dnech odeznívají. Chybou je vynechávání dávek – když už se pacient pro užívání léků rozhodne, má je pak užívat denně pravidelně dle doporučení, nejčastější nežádoucí účinky totiž hrozí právě při vynechávání dávek. Pokud ale daný lék i při správném užívání navozuje nepříjemné pocity, měl by to pacient konzultovat s lékařem, ať už hned telefonicky nebo při další kontrole.

EFEKT NENÍ OKAMŽITÝ

Efekt antidepresiv nastupuje u většiny lidí po jednom až osmi týdnech pravidelného užívání, je tedy potřeba neočekávat rychlou úlevu po první dávce a léky pravidelně a trpělivě užívat. Velkou chybou je vysazení po týdnu, „protože to stejně nefunguje“.

VYSAZOVÁNÍ MUSÍ BÝT POZVOLNÉ

Stejně jako je potřeba lék postupně nasazovat, tak i vysazování se u většiny antidepresiv doporučuje uskutečňovat postupně, tedy snižováním dávky týdny až měsíce, až dojde k úplnému vysazení. Jednou z největších chyb pacientů užívajících antidepresiva je náhlé vysazení poté, co se jim ulevilo – „už to neberu, protože už mi bylo dobře, už jsem to nepotřeboval“.

MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.

1640

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný