MUDr. Viktorie Kovářová: Jak upravovat dávkování inzulinu v systému hybridní uzavřené smyčky?

MUDr. Viktorie Kovářová: Jak upravovat dávkování inzulinu v systému hybridní uzavřené smyčky?
PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ SMYČEK JE I NADÁLE POTŘEBA DOBŘE POČÍTAT SACHARIDY A APLIKOVAT BOLUSY. Zdroj: Shutterstock

Hybridní uzavřené okruhy jsou velkým pomocníkem v léčbě diabetu, kompenzují hodnotu glukózy do cílového rozmezí i v době, kdy uživatel nemůže. U většiny uživatelů hybridního uzavřeného okruhu dochází ke zlepšení kompenzace. Nadále je však nutná aktivní účast uživatele, bez které systém nemůže správně fungovat.

Systém hybridní uzavřené smyčky dokáže samostatně upravovat bazální dávku a podávat autokorekční bolusy, tím snižuje dobu, po kterou se uživatel věnuje péči o diabetes. Hybridní uzavřený okruh je kombinace inzulinové pumpy, kontinuálního monitoru glukózy (senzoru) a chytrého algoritmu. Uživatel musí nadále aplikovat bolus před jídlem zadáním množství sacharidů do kalkulátoru pumpy.

Na základě hladiny glukózy ze senzoru a trendu jejího vývoje pumpa každých 5 minut spočítá a automaticky vydá malou dávku inzulinu, nebo výdej inzulinu naopak krátce zastaví, hrozí-li hypoglykemie. O srovnání hladiny glukózy do cílového rozmezí v době mezi jídly a během lačnění se systém stará sám.

Systém Control IQ

Co je potřeba nastavit u systému Control IQ?

Pro spuštění Control IQ je třeba mít nastavenou bazální rychlost podávání inzulinu, sacharidový poměr, citlivost na inzulin, cílovou glykemii, aktivní inzulin, aktuální hmotnost a celkovou denní dávku inzulinu. Systém vychází ze zadané bazální rychlosti podávání inzulinu, kterou upravuje na základě předpovědi vývoje glukózy ze senzoru k výpočtu aktuální rychlosti podávání inzulinu. Sacharidový poměr udává, kolik gramů sacharidů pokryje 1 jednotka inzulinu, a je určen k výpočtu bolusu před každým jídlem. Vypočítá se podle vzorečku 350/celková denní dávka inzulinu a s individuální úpravou na základě denní variace potřeby inzulinu.

Korekční faktor (neboli citlivost na inzulin) určuje, o kolik mmol/l sníží 1 jednotka inzulinu hladinu glukózy. Počítá se podle vzorečku 110/celková denní dávka inzulinu. Dále nastavujeme tělesnou hmotnost v kilogramech – pokud se tělesná hmotnost změní o 5 % a více, je potřeba hmotnost v pumpě aktualizovat. Průměrnou denní dávku inzulinu nastavujeme z posledních 14 dní. Pokud se průměrná dávka inzulinu v poslední době zvýší či sníží o 10 % a více, je vhodné nastavení v pumpě aktualizovat.

Aktivní inzulin je v osobním profilu možné nastavit na různou dobu působení inzulinu, automatický mód vždy počítá s dobou působení inzulinu 5 hodin. Je to proto, že tato doba odpovídá skutečné době působení inzulinových analog používaných v pumpě, a umožňuje tak algoritmu přesněji počítat potřebnou dávku inzulinu. Nastavení cílové glykemie je určeno pouze pro ruční režim, v automatickém módu algoritmus cílí na hodnotu 6,1 mmol/l (mód fyzické aktivity 7,8–8,9 mmol/l).

Co může v systému upravit uživatel?

Uživatel by měl nastavení systému vždy nejprve zkonzultovat s ošetřujícím lékařem na základě stažených dat. Pokud systém často podávání inzulinu zastavuje nebo naopak navyšuje, je vhodné zvážit úpravu bazální rychlosti podávání inzulinu. Sacharidový poměr upravujeme podle postprandiální hladiny glukózy, kterou mapujeme v době 90–120 minut po jídle. Sacharidový poměr nemusí být vždy stejný, ale v závislosti na citlivosti na inzulin se může během dne lišit (například přísnější ráno a méně přísný v noci). Korekční faktor neboli citlivost na inzulin, aktuální hmotnost a celkovou denní dávku inzulinu systém využívá k výpočtu dávky autokorekčních bolusů. Citlivost na inzulin se podobně jako sacharidový poměr může během dne lišit.

MUDr. Klára Sochorová: Jak zvýšit čas v cílovém rozmezí? Praktické tipy a triky

Čas v cílovém rozmezí 3,9–10 mmol/l je základním měřítkem kvality kompenzace cukrovky u lidí s diabetem 1. typu, kteří používají kontinuální ...

Minimed 780G

Co je potřeba nastavit u systému Minimed 780G?

Ke spuštění chytrého algoritmu je potřeba mít nastavenou výchozí bazální rychlost podávání inzulinu, sacharidový poměr, citlivost na inzulin neboli korekční faktor, aktivní inzulin a cílovou glykemii. Během prvních dnů používání pumpy v ručním režimu systém vypočítá dávky inzulinu, které následně využívá k výpočtu automatické bazální rychlosti podávání inzulinu i autokorekčních bolusů. Sacharidový poměr udává, kolik gramů sacharidů pokryje 1 jednotka inzulinu a je určen k výpočtu bolusu před každým jídlem. Vypočítá se podle vzorečku 350/celková denní dávka inzulinu, s individuální úpravou na základě denní variace potřeby inzulinu.

Volba cílové glykemie ovlivní podávání automatické bazální dávky inzulinu pumpou, výchozí hodnotou je 5,5 mmol/l. Studie ukazují, že s touto cílovou glykemií funguje systém nejefektivněji. V individuálních případech je možné zvolit hodnotu 6,1 nebo 6,7 mmol/l. Aktivní inzulin v pumpě Minimed 780G neodráží skutečné množství inzulinu v těle, tento parametr ovlivňuje četnost autokorekčních bolusů a výchozí hodnotou jsou 2 hodiny. Studie ukazují, že s tímto nastavením funguje systém nejefektivněji. V individuálních případech je možné zvolit jiné nastavení (např. 3 hodiny a další). Ostatní nastavení v pumpě slouží pouze pro ruční režim, neovlivní hybridní uzavřený okruh. I tak je třeba mít je správně nastavené pro případ nutnosti přepnutí do ručního režimu.

Co může v systému upravit uživatel?

Uživatel by měl nastavení systému vždy nejprve zkonzultovat s ošetřujícím lékařem na základě stažených dat. Pro systém Minimed 780G je důležité mít správně nastavený sacharidový poměr. Aby systém fungoval co nejefektivněji, doporučuje se nastavení aktivního inzulinu na 2 hodiny a cílová glykemie 5,5 mmol/l. Úprava bazální rychlosti podávání inzulinu ani korekčního faktoru neovlivní fungování hybridního uzavřeného okruhu Minimed 780G.

Výzkum umělé slinivky vedený českým vědcem zachraňuje životy diabetiků 2. typu

Umělá slinivka je označení technologie, která využívá podkožního implantátu pro nepřetržité monitorování hladiny krevní glukózy, jejíž hodnota je ...

Pravidla pro správné fungování smyček

Aby obě hybridní smyčky správně fungovaly, je kromě optimálního nastavení systému nezbytné pamatovat na tato pravidla:

  • Počítat sacharidy a zadávat do kalkulátoru dle množství sacharidů v jídle. K přesnému počítání sacharidů může pomoci například aplikace Kalorické tabulky či MyFitnessPal.
  • Aplikovat bolus před jídlem a správně bolus načasovat v závislosti na typu používaného inzulinu (obvykle 5–20 minut před jídlem), glykemickém indexu a individuální citlivosti na inzulin. Bolusy aplikované během jídla či až po něm nejsou doporučeny, protože mohou vést k rozkolísání glykemií.
  • Pravidelně přepichovat kanylu po dvou, maximálně třech dnech. Při špatně funkční kanyle nedokáže systém ani zvýšenou dávkou inzulinu dostat glykemie do cílového rozmezí. Při aplikaci kanyl do stejných míst vznikají zatvrdlinky (lipodystrofie), z nichž se inzulin špatně vstřebává, což výrazně snižuje účinnost uzavřeného okruhu.
  • Nosit senzor ideálně 100 % času, bez senzoru nemůže systém fungovat. Senzor Dexcom G6 není nutné kalibrovat, senzor Guardian je zatím nutné stále kalibrovat po 12 hodinách. U hybridních uzavřených okruhů není doporučeno senzory prodlužovat. Oba typy senzorů (Dexcom, Guardian) jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
  • Využívat dočasné cíle při fyzické aktivitě u obou systémů. U systému Control IQ využívat režim spánku, při kterém systém zvyšuje bazální rychlost podávání inzulinu již při nižších hodnotách glukózy oproti standardnímu režimu.
  • Stahovat data z pumpy a senzoru ke zhodnocení efektivity léčby a před kontrolou je zaslat svému ambulantnímu lékaři, při které může lékař zhodnotit a doporučit eventuální úpravu nastavení systému. Je přínosné, pokud se uživatel naučí data hodnotit i sám mezi kontrolami. S případnou úpravou by se vždy měl poradit s ošetřujícím lékařem.

Medailonek MUDr. Viktorie Kovářové | zdroj: časopis DIAstyl, užito se svolením

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění (se svolením šéfredaktorky časopisu, Mgr. Kamily Leciánové)

2964

Diskuze k článku