-- reklama --

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.: Nahradí nová orální antikoagulancia léčbu warfarinem?

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.: Nahradí nová orální antikoagulancia léčbu warfarinem?
Nejrozšířenějším antikoagulanciem je warfarin... Zdroj: Shutterstock

Tradiční terapie warfarinem je v posledních letech nahrazována novými léky snižujícími krevní srážlivost, které jsou označovány jako přímá orální antikoagulancia (NOAC). Tato nová terapie s sebou přináší oproti léčbě warfarinem určité výhody, jako je například absence dietních opatření či rychlejší nástup jejich účinku. Tyto moderní léky mohou navíc předepisovat nejenom kardiologové, ale také internisté, neurologové, ortopedi, chirurgové, hematologové, geriatři a angiologové, kteří se zabývají léčbou cév.

Léky snižující krevní srážlivost (antikoagulancia) jsou lékaři předepisovány v případech, kdy je potřeba zabránit zbytečnému vzniku krevních sraženin, které by mohly vést ke zúžení nebo uzávěru cévy, ať již ve velkém oběhu nebo v plicním řečišti. Lékaři je předepisují také při chorobných stavech, kde je pravděpodobnost vzniku krevních sraženin zvýšená. Při špatném dávkování léku však může docházet ke komplikacím, které se projevují krvácením, tvorbou modřin na kůži, krví v moči nebo krví ve stolici.

Roztroušená skleróza a diabetes: Jaké mají vzájemné souvislosti?

Pokud se léčíte s cukrovkou, můžete být dle některých provedených studií rizikovějšími pro vznik roztroušené sklerózy. Jeden takový výzkum (z ...

Warfarin: osvědčený lék

Mezi nepřímá antikoagulancia řadíme warfarin, dosud nejrozšířenější lék snižující krevní srážlivost. Tento lék představoval vždy nejlevnější variantu medikace a jeho užívání je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Výhodou jeho užívání je zejména to, že lékaři s jeho užíváním mají dostatek zkušeností – jedná se tedy o osvědčený lék. Další výhodou je, že existuje látka, která jeho účinek rychle ruší, a to vitamin K. S tím souvisí nutnost dodržovat dietní opatření. Je však potřeba kontrolovat INR neboli Quickův čas (viz box), který ověří, zda je jeho účinek správný. Na druhé straně to může být i výhoda, protože se díky tomu můžeme přesvědčit, že je léčivý efekt warfarinu dostatečný.

Antikoagulancia lze rozdělit podle způsobu jejich účinkování do dvou skupin:

  1. Přímá antikoagulancia (NOAC = No-warfarine Oral AntiCoagulants). Jedná se o léky, které svým působením blokují koagulační faktory, tedy proteiny přítomné přímo v krevní plazmě.
  2. Nepřímá antikoagulancia. Tyto léky ovlivňují koagulační faktory snížením jejich tvorby v játrech.

Přímá antikoagulancia (NOAC)

Jak bylo již zmíněno, přímá antikoagulancia blokují koagulační faktory přítomné přímo v krevní plazmě. Zásadním koagulačním faktorem přítomným v plazmě, prostřednictvím kterého ovlivňujeme krevní srážlivost, je bílkovina trombin. Jedná se o enzym, který štěpí fibrinogen na fibrin a umožňuje tak vznik fibrinové sítě, do které se zachycují krevní destičky a ostatní krevní elementy. Trombin pro svou činnost potřebuje další faktory, zejména důležitý je faktor Xa. Za jeho správnou funkci je zodpovědný i faktor působící proti účinkům trombinu, tzv. antitrombin.

Antikoagulační léky ovlivňující účinek trombinu nebo faktoru Xa dělíme opět do dvou skupin. Na přímé blokátory funkce trombinu či faktoru Xa a nepřímé blokátory funkce trombinu a faktoru Xa (např. heparin a látky od něj odvozené). Tyto léky se aplikují podkožní injekcí, což je jejich určitá nevýhoda.

Do skupiny newarfarinových antikoagulancií (NOAC), která fungují jako přímé blokátory funkce trombinu, řadíme gatrany, xabany a hirudin. Hirudin je látka, kterou produkují v přírodě pijavky, u nás hlavně pijavka lékařská – dnes využívána především v oblasti plastické chirurgie.

Kdy jsou NOAC předepisovány:

V případech, kdy není možné užívat warfarin z důvodu jeho kontraindikace anebo nežádoucích účinků vzniklých při jeho podávání. Přímá antikoagulancia jsou předepisována také v případě nemožnosti pravidelných kontrol INR či při nemožnosti dosažení dostatečného účinku při terapii warfarinem. Tyto léky bývají také předepisovány, pokud je pacient léčen pro několik dalších nemocí současně, diabetes mellitus mezi tyto nemoci patří.

Vzhledem k tomu, že jde o léky finančně náročné, je jejich správné používání a předepisování pečlivě sledováno revizními lékaři zdravotních pojišťoven. Neoprávněné předepisování je postihováno.

Dobrá kompenzace diabetu může přidat roky života! Co tvrdí vědci o jeho délce?

Pojďme si nastínit jednu britskou studii, která zodpoví velmi zajímavé otázky ohledně délky života u diabetiků. O kolik let může být krácen život ...

Výhody užívání gatranů a xabanů

Co se týče užívání přímo působících antikoagulačních léků, je v České republice v současné době ze skupiny gatranů užíván dabigatran. Ze skupiny xabanů jsou nyní v České republice užívány rivaroxaban, apixaban a edoxaban. Společnou výhodou gatranů a xabanů je možnost jejich užívání ústy v podobě tablet, tedy bez nutnosti injekční aplikace. Stejně jako warfarin mají antidotum, tedy látku, kterou lze zrušit jejich nadměrný účinek. Tyto léky není nutné užívat nalačno, lze je užít pravidelně ve stejnou denní dobu bez závislosti na jídle, pouze rivaroxaban je vhodné užívat s jídlem. Gatrany a xabany mají výrazně méně lékových interakcí než warfarin.

Ve srovnání s warfarinem mají také rychlejší nástup účinku. Není nutné stanovovat INR (Quickův čas), což bylo obzvláště výhodné během pandemie, jelikož odpadla nutnost pravidelných návštěv v ambulanci nebo v laboratoři. Na rozdíl od léčby warfarinem odpadá také nutnost dodržovat jakákoliv dietní opatření spojená s jejich užíváním.

Kontrola INR neboli Quickův čas

Jedná se o test kontroly krevní srážlivosti, který je nutno v rámci užívání antikoagulancií provádět pravidelně, jelikož tento test ověřuje správné nastavení dávkování léku.

Závěrem

Stále jsou ovšem indikace, u kterých je warfarin předepisován primárně. Jedná se totiž o lék, který má své místo a své výhody, zejména pro rozsáhlé klinické zkušenosti spojené s jeho podáváním. Je to lék vyzkoušený na obrovském počtu pacientů a zároveň osvědčený – tím pádem bezpečný. Bude trvat celá desetiletí, než se mu v tomto směru nová antikoagulancia vyrovnají. Jednou z jeho předností je například skutečnost, že ho lze podávat již od 2. trimestru těhotenství.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem autorky MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníkové, Ph.D.

15505

Diskuze k článku