MUDr. Jitka Husáková: Důkladná péče o nohy je při diabetu zásadní

MUDr. Jitka Husáková: Důkladná péče o nohy je při diabetu zásadní
Diabetici jsou mnohem více ohroženi defekty na nohách. Prevence je základ. Zdroj: Shutterstock

Diabetes mellitus neboli cukrovka patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby. To, jak dlouho má již pacient diabetes a jaká je kvalita jeho léčby, má vliv na rozvoj pozdních komplikací diabetu. Základem účinné prevence široké škály komplikací včetně těch, která se týkají pohybového aparátu, je důsledná kompenzace diabetu a pravidelné lékařské prohlídky.

V rámci péče o pacienty s diabetem by tedy kromě sledování hodnot glykemií neměly být opomenuty ani pravidelné kontroly jejich nohou, tedy částí dolních končetin od kotníků po prsty. S ohledem na prevenci pozdních komplikací diabetu by měl každý pacient minimálně jednou ročně u svého diabetologa či praktického lékaře podstoupit vyšetření nohou, které by umožnilo včasné odhalení počínajících komplikací.

Syndrom diabetické nohy

Tímto termínem označujeme komplikaci diabetu postihující nohu na podkladě neuropatie (snížené citlivosti dolních končetin), mikroangiopatie a makroangiopatie (postižení malých a velkých cév). Tyto změny na noze zvyšují riziko vzniku puchýřů, prasklin, obtížně se hojících ran, postižení kůže či plísně nehtů a také zapříčiňují vznik deformit nebo tzv. Charcotovu osteoartropatii, při které dochází k postižení kostí nohy vznikající na podkladě neuropatie. Změny vedou k patologickým frakturám a deformitám nohy. Všechny tyto komplikace ohrožují nohu pacienta a často vyžadují dlouhé hojení či případnou chirurgickou intervenci.

Abychom tedy předešli vzniku syndromu diabetické nohy, je nutno na tato rizika myslet a pravidelně sledovat riziková místa. Pokud přesto komplikace vzniknou, je nutné je neprodleně léčit.

Jak předcházet problémům s diabetickou nohou?

  • Dobrá kompenzace diabetu – samotnému vzniku komplikací a syndromu diabetické nohy zabráníme nejlépe uspokojivou kompenzací diabetu. Vysoká hladina cukru negativně podporuje rozvinutí kornatění cév, již zmíněnou neuropatii, ale také zpomaluje hojení vzniklých ran.
  • Pravidelná kontrola nohou – v rámci prevence diabetické nohy může sám pacient učinit jednoduché, ale významné kroky. Postačí pravidelná kontrola nohou a meziprstí. Nejlépe tedy každý den prohlédnout nohy, plosky, meziprstí i nehty. Pokud není pacient sám schopen prohlédnout si své nohy, je možné použít zrcátko anebo poprosit příslušníky rodiny. Je nutné si všímat jakýchkoli změn zbarvení a teploty pokožky, citlivosti, změny tvaru nehtů, vzniklých
    otlaků či prasklinek.
  • Pravidelné ošetřování nohou – na nohou osob s diabetem může vlivem neuropatie docházet ke vzniku ztvrdlé kůže, která způsobuje změnu tlaku na tkáň nohy a tím zvyšuje riziko vzniku defektů a puchýřů pod touto ztvrdlou kůží. Předcházet a odstranit tuto tzv. hyperkeratózu lze jednoduše pravidelným obrušováním, promazáváním a také pravidelnou medicinální pedikúrou určenou pro diabetiky.
  • Dobře padnoucí obuv – důležitá je také kontrola bot před jejich nazutím. Při neuropatickém postižení dolních končetin člověk nevnímá, zdali nedošlo ke shrnutí stélky, popřípadě zda do boty nezapadl cizí předmět, který by mohl způsobit poškození kožního krytu. Noste jen dobře padnoucí obuv, pokud bota dobře nesedí, je opravdu nevhodná a může způsobit řadu obtíží. Nevhodně zvolená obuv často vede ke vzniku otlaků, které způsobí tvorbu puchýřů, oděrek a defektů.
  • Kvalitní ponožky – noste pouze ponožky, které nohu neškrtí. Nejvhodnější ponožky jsou bavlněné. Oblíbené silonové ponožky mohou často vést k zapaření nohy či vzniku plísní. Navíc je nelze prát na vysokou teplotu a do nohy se nevhodně zařezávají.

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH: Diabetes u dospělých a jeho specifika

Diabetes mellitus u dospělých zahrnuje celé spektrum onemocnění cukrovkou. Nejčastěji jde o cukrovku 2. typu, méně častěji pak o diabetes 1. typu ...

Vyšetření rizika diabetické nohy

Pacienti s diabetem by v rámci každoroční kontroly u diabetologa měli být podrobeni preventivní kontrole rizika syndromu diabetické nohy, která spočívá ve vyšetření diabetické neuropatie (stavu nervů), cévního zásobení nohy, kožní teploty a obuvi. Neuropatii je možné zjistit pomocí tzv. monofilamenta, ladičky nebo přístroje známého jako biothesiometr. Tato vyšetření jsou jednoduchá, ale pomohou nám odhalit důležitou informaci o citlivosti pacientovi nohy.

Pokud je citlivost porušena, je obzvláště nutné dbát na prevenci poranění nohy. Pacient si často ani neuvědomí, že došlo k naražení nohy, šlápnutí na cizí předmět nebo k jinému poškození.

Důležité je prokrvení končetiny

Stav prokrvení dolní končetiny je možné zjistit pohmatem, jedná se o vyšetření pulzací na dorzu nohy a za vnitřním kotníkem, dále je možné jej provádět pomocí měření kožní tenze kyslíku nebo sonografickým vyšetřením. Součástí vyšetření je také měření kožních teplot nohou. Rozdíl kožních teplot nás může informovat o změně prokrvení ve smyslu snížení teploty při ischemii (nedokrevnosti) nebo zvýšení při infekci, popřípadě o rozvoji tzv. Charcotovy nohy, což je chronické, progresivní onemocnění kostí a kloubů nohou vznikající na podkladě poškození nervů.

Když dojde k poranění nohy

Jakékoli poranění nohou by mělo být pečlivě ošetřeno. Z banálního puchýře či oděrky může dojít k rozvoji vážné infekce, postižení kosti (osteomyelitidě) a nutnosti chirurgického výkonu a podávání antibiotik. Při vzniku prasklin či drobných oděrek je důležité odstranit jejich příčinu, tedy obrušovat hyperkeratózy, promazávat nohy, změnit obuv a odlehčit nohu. Případná poranění či jiné kožní defekty je nutno každý den osprchovat proudem vody (dlouho nemáčet), šetrně vyčistit dezinfekcí určenou na kůži a následně přelepit.

Puchýře je potřeba propíchnout za pomoci vyčištěné jehly a následně překrýt sterilním krytím. Hlubší defekty je také nutné sterilně ošetřit a následně vyhledat pomoc odborného lékaře, nejlépe podiatra, který se na léčbu obtíží spojených s nohama specializuje. Při zarudnutí nohy, bolesti a teplotě je nutno vyhledat lékařskou pomoc neprodleně.

Hudba má skutečně očistnou moc! Jak pomáhá muzikoterapie diabetikům?

Americký endokrinolog a hudebník R. Mack Harell tvrdí, že potřeba hudby je pro člověka daná z biologické podstaty. Lidé si ji ostatně tvoří již ...

Kdo je MUDr. Jitka Husáková?

Lékařka Kliniky diabetologie IKEM v Praze. Specializuje se na podiatrii a v rámci svého doktorského studia také na léčbu ischemie dolních končetin pomocí autologní buněčné terapie. Je součástí skupiny mladých lékařů „DiAvengers“, která usiluje o zlepšení edukace a léčby diabetiků.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný text užitý v původním znění a se souhlasem autorky MUDr. Jitky Husákové

19739

Diskuze k článku