MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.: Ovlivňují glykemii dětských diabetiků jen hormony?

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.: Ovlivňují glykemii dětských diabetiků jen hormony?
Na děti působí mnoho okolních vlivů, které mohou s hladinou glykemie "zamávat". Zdroj: Shutterstock

Když jsem se začínal počátkem osmdesátých let jako mladý lékař zabývat dětskou diabetologií, vyjmenoval bych tehdy ihned spatra nejspíše jen několik faktorů. Dnes řeknu ihned, bez přemýšlení – glykemii ovlivňuje prakticky všechno!

Pamatuji doby, kdy nebylo možno mimo laboratoř změřit glykemii vůbec. Vzpomínám, jakým obrovským kvalitativním krokem k poznání diabetu a zlepšení jeho léčby bylo zavedení selfmonitoringu pomocí proužků a glukometrů. Jak jsme všichni na první glukometry nedočkavě a s nadějí čekali, až se k nám ze Západu konečně dostanou! Jak jsme se selfmonitoring spolu s pacienty učili využívat. Jakým překvapením pro nás všechny bylo zjištění, co všechno a jak rychle může glykemii ovlivnit. To jsme zírali.

Další nesmírné „prozření“ a ještě mnohonásobně dokonalejší poznání změn glykemie a faktorů, které je způsobují, umožnily v poslední době metody měření glykemie v reálném čase (CGM, kontinuální monitorace glykemie). Díky za tyto možnosti. Jsem moc rád, že jsem se toho se svými pacienty dočkal. Tyto nové možnosti nám pomohly ještě více poznat příčiny změn glykemie a zacházet s nimi tak, aby vyrovnání diabetu a kvalita života dětí byly co nejlepší. Faktory, které glykemii ovlivňují, jsou uvedené v přiložené tabulce (viz níže). Rozdělíme si je na faktory čistě biologické, existující uvnitř dítěte. Někdy ještě výrazněji působí vlivy psychické a samozřejmě i sociální, vyplývající ze společnosti, ve které dítě žije.

Přehled faktorů ovlivňujících glykemii u dítěte | zdroj: časopis DIAstyl, užito se svolením

MUDr. Daniel Murin na téma: Dítě diabetické matky aneb Příprava je největší výhra

Jako neonatolog jsem připraven nabídnout novorozenému dítěti a jeho rodině individualizovanou péči naplňující jejich potřeby. Provázíme je od ...

Řada faktorů s diabetem zdánlivě nesouvisí

Výrazně může ovlivnit glykemii školní prostředí. Školní nároky mohou být pro dítě těžkým stresem. Navenek to nemusí být až tak zjevné. Stresem ve škole mohou být i nechápající spolužáci. Při stresu se vyplavuje adrenalin, hormon s účinkem na glykemii opačným, než má inzulin. Glykemii zvyšuje rychle a mohutně.

Rodina dítěte je pro dítě základním sociálním prostředím. Jsou chvíle, kdy je pro něj vším. V každé rodině se může stát, že ne vždy a stále vše funguje v úplné harmonii a pohodě. Poruchy vztahů v rodině mohou být pro dítě dalším stresem. Je to tak zejména tehdy, když rodiče vtahují dítě do svých konfliktů, řeší je přes dítě a situace trvá dlouhodobě. Takové rodinné neshody jsou jednou z častých a silných příčin zhoršení kompenzace diabetu dětí. Neváhejme proto angažovat v diabetologickém centru dětského psychologa včas tam, kde se situace vnitřními silami rodiny zvládnout nedaří. Může se to stát.

Fyzická činnost (zátěž, sport, práce) i nečinnost (odpočinek, učení) glykemii výrazně ovlivňují. Pro řadu dětí a jejich rodičů je v každodenním shonu obtížné najít optimální poměr tělesné zátěže a odpočinku. Podnět ke kompenzaci sedavého života ve škole i doma zajímavým sportem někdy přichází od samotného dítěte. Jindy je třeba dítě vhodně ke sportu přivést, vytvořit mu podmínky a průběžně jeho snažení podporovat. Bez počítačů a mobilů to dnes nejde. Musí však děti u nich trávit skutečně tolik času? Při déletrvající tělesné zátěži (běh, chůze, kolo, cvičení, plavání) glykemie obvykle klesá. Naopak při „adrenalinových“ sportech, které jsou spojeny se silnými emocemi, závislostí na výsledku a krátkodobým maximálním výkonem, glykemie může právě díky vyplavení adrenalinu výrazně stoupat (např. zápasy, soutěže). Střídání dnů klidu s „adrenalinovými“ dny může být příčinou lability diabetu a problematické kompenzace.

V dospívání se děje mnoho hormonálních změn. Dítě zcela mění postavu, rychle roste a vyvíjejí se pohlavní znaky. Přichází také řada změn psychických a sociálních. Dítě se začíná „stavět na vlastní nohy“, osamostatňuje se, začíná navazovat „první lásky“, budují se základy jeho profesionální kariéry. Glykemie se mění, obvykle stoupá během menstruace nebo pár dnů před ní. To vše dohromady obvykle snižuje účinnost inzulinu a přispívá k labilitě cukrovky, což je právě pro toto životní období typické. Všichni známe ze své praxe mnoho případů toho, jak výrazně se na kompenzaci diabetu toto období může u některých dětí podepsat. A jak potom v pozdějším věku rané dospělosti se může kompenzace cukrovky zcela upravit, překvapivě i při zcela stejném způsobu léčby. Tato pozorování nám dodávají optimismus, ale nespoléhejme na to!

Nevysvětlitelné zhoršení kompenzace diabetu může být prvním příznakem jiného onemocnění. Dítě může být v inkubaci infekční choroby (chřipka, angína, Covid-19), může u něj začínat onemocnění, které se s diabetem vyskytuje častěji (celiakie, onemocnění štítné žlázy).

Děti s diabetem se mohou stát oběťmi šikany mnohem častěji. Myslete na prevenci!

Malý diabetik to nemá v životě lehké už od začátku. Nejprve se musí vyrovnávat s faktem, že bude žít s chronickou nemocí. Poté se o ni musí ...

Faktory, které s diabetem souvisí

O vlivu množství a složení stravy na glykemii se opakovaně v časopisu i na webových stránkách DIAstyl píše. Největším nebezpečím a poměrně častou příčinou „nevysvětlitelných“ vzestupů glykemie a dlouhodobě špatné kompenzace diabetu jsou potají pojídané sladkosti. Pozor, ne každé nejasné zvýšení glykemie je důvodem pro nespravedlivé podezírání dítěte, že za našimi zády sladkosti jí. Některé nejasné vzestupy glykemie mohou totiž požití sladkostí připomínat a může jít například o působení strachu nebo jiných emocí.

Léčba inzulinem má na glykemii vliv zásadní. Bohužel i dnes s využitím veškerého technického pokroku a při maximální pečlivosti celé rodiny nemusí dodávka inzulinu co do času a množství odpovídat jeho potřebě v dané chvíli. Chvíle poddávkování i předávkování mohou být i přes veškerá snažení časté. Nečekané zvýšení glykemie může být projevem nepozorovaného vytažení kanyly inzulinové pumpy. Po změně místa vpichu kanyly zavedené po několik dnů musíme počítat s náhlým zvýšením (návratem) účinnosti inzulinu.

Okolo zavedené kanyly vzniká v podkoží postupně zpočátku neinfekční (během dnů) a postupně infekční (během dalších více dnů) zánětlivá reakce. V místě zánětu je přiváděný inzulin ničen, a jeho účinnost v těle proto klesá a glykemie stoupá. Tento jev je při nepozornosti nebo nedbalosti příčinou nejedné závažné ketoacidózy! Velkým pomocníkem v léčbě inzulinem jsou nová analoga inzulinu a hybridní inzulinové pumpy.

Stupeň znalostí o diabetu a praktické zkušenosti získané životem s ním jsou významným faktorem ovlivňujícím očekávané i neočekávané změny glykemie. Cílem našeho snažení je proto informace o diabetu podávat. Za to patří dík také DIAstylu.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek od MUDr. Jaroslava Škvora, CSc., použitý v původním znění – se svolením šéfredaktorky Mgr. Kamily Leciánové

1597

Diskuze k článku