Motivace v boji s cukrovkou: Jak ji neztrácet ani v časech zlých

Motivace v boji s cukrovkou: Jak ji neztrácet ani v časech zlých
Motivace stojí na základech pozitivního myšlení. Podpořte ho třeba pohybem, tj. jděte na svižnou procházku nebo se proběhněte... Zdroj: Shutterstock

Udržet si motivaci bývá občas komplikované. Tím spíš, pokud diabetik nemá životní cíl, který si, i navzdory drobným omezením, plní. Říká se, že by měl mít člověk vždy něco, na co se těší. Nahlédněte společně s námi na to, jaké jsou rozdíly mezi vnitřní a vnější motivací, a proč může být extrémní zapálení pro věc i velmi negativním faktorem.

Motivačních faktorů se zdá být všude kolem nás dost, přesto je ale někteří lidé nedokážou reálně vnést do svého života. Pojem motivace pochází z latinského slova „movere“, což znamená hýbat se. Motivací tedy označujeme podněty, které člověka vedou k určitému jednání.

Frederick Banting: Dokonalý amatérský malíř, který se zasloužil o objevení inzulinu

Ačkoliv je jednou z důležitých osobností medicíny, svou slávu si Banting nikdy neužíval. Tlak na něj byl tak obrovský, že mnohokrát uvažoval o ...

Abraham Harold Maslow a jeho pyramida

Potřeby dělíme obecně na ty biologické, které jsou vrozené, a pak na ty sociální, jež jsou získané. Mezi ty sociální můžeme zařadit vzdělání, společenský život, nebo také potřebu lásky, radosti a štěstí. Jeden z nejcitovanějších amerických psychologů 20. století. A. H. Maslow rozdělil tyto potřeby do podrobnějších kategorií:

 1. Fyziologické potřeby: teplo, vyměšování, spánek, potrava
 2. Bezpečí: jistoty, stabilní zázemí, místo k bydlení
 3. Láska a přijetí: touha k někomu patřit a mít ho po svém boku
 4. Uznání a úcta: potřeba kladného hodnocení, dosažení úspěchů
 5. Seberealizace: získání vědomostí, uplatnění v zaměstnání, dosažení určitého postavení

Uspokojení fyziologických potřeb vnímá Maslow jako primární, přičemž další následují. Proto je jeho definice potřeb často zobrazována jako pyramida. Všimněte si, že nejdříve musíme uspokojit ty nejzákladnější potřeby, abychom se mohli následně soustředit na ty další.

Studie zkoumala, jakým výzvám čelí rodiče dítěte s diabetem 1. typu: Přiznali strach, zoufalství, výčitky i pocity osamělosti

V Norsku na Fakultě zdravotnických a sociálních věd na univerzitě v Bergenu zkoumali psychiku rodičů dětí předškolního věku, kterým byl ...

Vnitřní a vnější motivace

Co jednoho motivuje, druhého nezvedne ze židle. Vnitřní motivace je to, co nás ovlivňuje na základě vnitřního impulsu. Její nalezení bývá daleko důležitější než motivace vnější. Například v zaměstnání bude vnitřní motivací touha po uznání a potřeba, aby si vás ostatní vážili. Vnější motivace je krátkodobější a nedokáže člověka dlouhodobě udržet stimulovaného. Můžeme však do ní zařadit v rámci již uvedeného zaměstnání neméně důležitou mzdu či plat. Motivace v sobě zahrnuje také stimulaci a motivátory. Stimulací lze označit právě finanční odměnu za práci. Motivátorem je pak emoce, která člověka vede k rozhodnutí učinit nějaký krok.

Pokud diabetik ztratí motivaci ke svému životu, může to mít velmi negativní vliv na způsob, jakým k cukrovce přistupuje. Chronické onemocnění vyžaduje neustálou bdělost a odvahu.

Gestační diabetes: Jaká je prevence jeho vzniku a co pomůže k psychické pohodě?

Těhotenská cukrovka neznamená, že se u vás musí okamžitě objevit všechny komplikace, které existují. Pečujte o svůj psychický stav a dostatečně ...

Diabetes a negativní motivace

Udržet si motivaci je pro oblasti našich životů naprosto zásadní. Motivace má totiž značný vliv na produktivitu a na rozhodnutí, která ve svém životě činíme. I v boji s cukrovkou potřebujete motivaci, abyste nepolevili ve svém snažení se o lepší zdravotní stav. Nejde jen o to, že jako diabetik plníte to, co vám lékař doporučil. Potřebujete si udržet i zdravý nadhled a touhu zlepšovat se, zjišťovat si více informací. Pokud je však motivace příliš vysoká, může se stát motivací negativní. To vede k tomu, že se začnete soustředit na jednu věc až tak moc, že kvůli tomu obětujete či poškodíte své jiné cíle.

Jak si udržet motivaci při diabetu?

 1. Stýkejte se s ostatními diabetiky. Mohou vám nabídnout nový pohled na věc nebo předat své zkušenosti. Obojí je pro vás více než prospěšné.
 2. Inspirujte se u těch, kteří mají cukrovku pod kontrolou a stále si jdou za svými sny.
 3. Vyvarujte se negativních myšlenek. Už Henry Ford říkal, že pokud si myslíte, že něco dokážete, nebo že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.
 4. Mějte svůj životní cíl. Vždy byste se měli mít na co těšit! Nenechte cukrovku, aby vás zlomila. Není důvodem, proč byste nemohli žít život svých snů, byť s určitým omezením.
 5. Za své úspěchy se odměňujte.
 6. Pracujte na zdravých návycích. Podle psycholožky Phillippy Lally je doba pro automatizaci nového návyku v průměru 66 dnů. Pokud tak ve svém životě zavádíte změnu, buďte k sobě laskaví a nechtějte zázraky na počkání.

Je normální, že vaše motivace kolísá. Co jeden den považujete za životně důležité, může vám další den připadat bezpředmětné. Tím spíše, pokud zrovna nemáte „svůj den“ a řešíte zdravotní komplikace. Nikdy však nedovolte cukrovce, aby vám sebrala vaše sny.

Zdroj: wikipedia.org, psychologytoday.com

495