Mezinárodní dia tábor IDF Europe letos v ČR. Přihlaste se!

Mezinárodní dia tábor IDF Europe letos v ČR. Přihlaste se!

Mezinárodní federace diabetu IDF Europe pořádá každý rok týdenní soustředění pro mladé aktivní diabetiky z celého světa, kteří ve své zemi pomáhají prosazovat zájmy lidí s diabetem. Letos se uskuteční v Srbech od 8. do 17. července.

Účastníci Youth Leadership Camp absolvují během týdne množství workshopů, seminářů a projektů, jejichž cílem je nasbírat znalosti a inspiraci k dalším aktivitám. Vyzkoušejí si například, jak se plánuje program dia tábora, Světového dne diabetu, sportovní akce pro diabetiky či politické akce pro změnu legislativy týkající se diabetu. Učí se spolupracovat s farmaceutickými společnostmi, diabetickými organizacemi i výrobci zdravotnické techniky. Vyměňují si zkušenosti a nápady na aktivity, i na řešení lokálních problémů v jednotlivých zemích. A v neposlední řadě navážou přátelství s lidmi z různých koutů světa, které jim přinese nové nápady a motivaci pro budoucí dia aktivity.

Reportáž z pátého ročníku tábora

Přihlášky do 26. dubna!

Máte-li zájem o účast, neváhejte. K účasti se může přihlásit člověk s diabetem ve věku od 18 do 30 let, který ovládá anglický jazyk, je členem odborné či pacientské diabetické organizace (v ČR jsou členskými organizacemi IDF Česká diabetologická společnost a Svaz diabetiků) a je aktivní v oblasti pořádání aktivit pro lidi s diabetem a zlepšování podmínek péče o diabetes ve své zemi. Stačí vyplnit on-line formulář na www.surveymonkey.com/r/YouthLeadershipCamp2018 a zaslat na adresu ylc@idf-europe.org potvrzením od podporující diabetické organizace do 26. dubna 2018. Stejně jako v předchozích letech budou žádosti pečlivě posouzeny výběrovou komisí a 24 mladých diabetiků bude pozváno k účasti. Cestovní a ubytovací náklady hradí IDF Europe. Více informací na www.idf.org.

 

83

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný