-- reklama --

Mezi diabetem II. typu a Alzheimerovou chorobou je souvislost. Sklon k demenci může zvrátit správná strava

Mezi diabetem II. typu a Alzheimerovou chorobou je souvislost. Sklon k demenci může zvrátit správná strava
Cukrovka je náročný úkol Zdroj: Freepik/rawpixel.com

Vědci prokázali vztah mezi cukrovkou II. typu a rizikem Alzheimerovy choroby, kterou někteří zdravotníci nazývají cukrovkou 3. typu. Podle závěrů výzkumu vede konzumace stravy s vysokým obsahem tuků k vyšší hladině zánětu, což může zvyšovat riziko demence. Podle vědců by negativní proces a riziko Alzheimerovy choroby mohla zvrátit zdravá strava a zdravý životní styl.

Podle výzkumu provedeného na univerzitě Texas A&M Irma Lerma Rangel School of Pharmacy a prezentovaného na výročním zasedání Americké společnosti pro biochemii a molekulární biologii přibývá důkazů, že diabetes II. typu a Alzheimerova choroba spolu souvisejí.

Konzumace stravy s vysokým obsahem tuků potlačuje důležitý protein

Ve svých zjištěních, která zatím nebyla publikována v odborném časopise, vědci zkoumali na myších vztah mezi oběma chorobami. Sledovali určitý protein ve střevech, aby zjistili, jak ovlivňuje procesy, které probíhají v mozku. Došli k závěru, že konzumace stravy s vysokým obsahem tuků potlačuje protein zvaný JAK3.

Absence proteinu vede k zánětu ve střevě

U myší bez této bílkoviny se objevil zánět. Začal ve střevě a poté se přesunul do jater a mozku. U myší se pak začaly projevovat příznaky podobné Alzheimerově chorobě, včetně kognitivních poruch. Již předchozí výzkumy prokázaly, že strava má významný vliv na rozvoj cukrovky i na její léčbu a nyní je zřejmé, že se podílí i na riziku vzniku Alzheimerovy choroby.

Co je Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je typ demence, která postihuje paměť, myšlení a chování. Příznaky se nakonec stanou natolik závažnými, že brání plnění každodenních úkolů. Je nejčastější příčinou demence – představuje 60–80 % případů demence. Alzheimerova choroba není běžnou součástí stárnutí. Je to progresivní onemocnění, při kterém se příznaky demence postupně zhoršují v průběhu několika let. V počátečních stadiích je ztráta paměti mírná, ale v pozdních stadiích Alzheimerovy choroby ztrácí jedinec schopnost vést konverzaci a reagovat na své okolí. Průměrně se člověk s Alzheimerovou chorobou dožívá 4 až 8 let od stanovení diagnózy, ale v závislosti na dalších faktorech může žít až 20 let.

Ovesné vločky a jáhly jsou silná dvojka. Velikonoční beránek vás příjemně překvapí

Velikonoční svátky s sebou přinášejí nejen radost z nastávajícího jara a rozpuku přírody, ale i příležitost strávit čas se svými ...

O 56 % vyšší riziko demence

Závěry výzkumu jsou alarmující. „Data z metaanalýzy prokazují 56% zvýšení rizika demence v důsledku Alzheimerovy choroby u osob s diabetem II. typu,“ uvedl doktor Narendra Kumar, hlavní autor studie a docent farmaceutických věd na Texas A&M Irma Lerma Rangel School of Pharmacy. „Vzhledem ke zřejmé souvislosti mezi stravou, životním stylem a diabetem II. typu se domníváme, že stravu a životní styl lze považovat za jedny z hlavních faktorů, které přispívají k progresi směrem k Alzheimerově chorobě.“

Ačkoli tato studie tuto souvislost nezkoumala a je předčasné vyvozovat jakékoli závěry, Kumar se domnívá, že je možné, že tato souvislost bude podobná i u jiných typů demence.

Syndrom propustného střeva

Vědci z Texas A&M Irma Lerma Rangel School of Pharmacy zjistili, že protein JAK3 může vést k syndromu propustného střeva (angl. „leaky gut“), což má za následek chronický zánět nízkého stupně a také cukrovku II. typu, sníženou schopnost mozku odstraňovat toxické látky a příznaky podobné demenci.

Propustné střevo (někdy také nazývané jako děravé střevo) je stav, kdy mezery ve střevních stěnách umožňují únik toxinů a bakterií ze střev do krevního oběhu. Ne všichni zdravotníci ale tento stav uznávají jako samostatný zdravotní problém a je zapotřebí dalšího výzkumu.

Vědci se domnívají, že zastavit tento proces, včetně zánětu, lze prostřednictvím zdravé stravy a kontroly hladiny cukru v krvi.

Podle nich je potřeba začít se zdravým stravováním a životním stylem dostatečně brzy na to, aby se zabránilo vysoké hladině cukru v krvi, nebo alespoň dostatečně brzy na to, aby došlo ke zvrácení prediabetu.

Co je prediabetes

Prediabetes je stav, když už tělo nemusí účinně využívat inzulín, hormon produkovaný slinivkou břišní, který pomáhá přeměnit cukr, škrob a další potraviny na energii. Již v této fázi může pomalu začínat poškození srdce, cév a ledvin, které je spojené s cukrovkou. Tento stav může být asymptomatický, což znamená, že pacient nemusí pociťovat žádné příznaky. Hodnoty glykémie nalačno (při standardním odběru krve ze žíly) se v případě prediabetu pohybují v rozmezí 5,6 až 6,9 mmol/l. Mezi faktory přispívající k prediabetu patří například nadváha či obezita, strava, spánkový režim, rodinná anamnéza, věk, sedavý způsob života a metabolický syndrom.

Vědci naznačují, že včasné pozitivní změny stravy a životního stylu mohou snížit riziko cukrovky II. typu a Alzheimerovy choroby.

Jarní úklid platí i pro tělo. U diabetiků má ale detoxikace svá pravidla

Účelem detoxikace je odstranit z těla toxiny, včetně škodlivých látek z životního prostředí nebo vlastních odpadních produktů, jako je čpavek a ...

Souvislost mezi diabetem II. typu a Alzheimerovou chorobou

Podle studie Keck School of Medicine USC má přibližně 81 % lidí trpících Alzheimerovou chorobou také cukrovku II. typu. Bylo zjištěno, že riziko demence koresponduje s diagnózou diabetu – čím nižší byl věk vzniku diabetu, tím vyšší bylo riziko vzniku demence. Někteří vědci označují souvislost mezi těmito dvěma nemocemi jako diabetes III. typu.

Zatím není jasné, proč tomu tak je. Podle organizace Alzheimer’s Association ale odborníci vědí, že vysoká hladina cukru v krvi může poškodit mozek a zvýšit riziko Alzheimerovy choroby.

Mozek je energeticky nejnáročnějším orgánem. Aby mohl správně fungovat, potřebuje polovinu veškeré energie z cukru v těle. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí může jak vysoká, tak nízká glykemie způsobit poškození cév v mozku a vést k problémům s pamětí, učením, náladou, přibýváním na váze a hormonálními změnami. Časem to může vést až k Alzheimerově chorobě.

Je potřeba dbát na řádnou kompenzaci cukrovky

Diabetici, kteří chtějí zvrátit možné riziko rozvoje Alzheimerovy choroby, by se měli zaměřit na řádnou kompenzaci cukrovky, zbavit se případných nadbytečných kil, striktně dodržovat pravidla správné výživy při diabetu a věnovat se co nejvíce pohybovým aktivitám.

Zdroj: medicalnewstoday.com, dále dle textu

Foto: Freepik/rawpixel.com

3914

Diskuze k článku