Mají děti početní dovednosti pro flexibilní léčbu inzulinem?

Víme, že flexibilní léčba diabetu, která přizpůsobuje dávky inzulinu množství snědeného jídla, zlepšuje kompenzaci cukrovky a kvalitu života. Mají však naše děti základní aritmetické dovednosti, které jsou podmínkou této léčby?

Mají děti početní dovednosti pro flexibilní léčbu inzulinem?
Zdroj: Shutterstock

Rozhodli jsme se to ověřit na diatáboře v roce 2017. Rozdali jsme táborníkům úlohy, které testovaly, zda naše děti dovedou použít základní výpočty pro řešení jednoduchých příkladů v praxi s cukrovkou. Testu se zúčastnilo celkem 33 dětí (21 chlapců a 12 dívek) ve věku od 13 do 18 let. Tyto děti již pokročily ve výuce matematiky ve škole natolik, že zadané příklady měly zvládnout.

ODPOVÍDÁ KOMPENZACE POČETNÍM ZNALOSTEM?

V testované skupině dětí se naměřené hodnoty glykovaného hemoglobinu pohybovaly od 53 do 120 mmol/mol. Předpokládali jsme, že se stoupajícími matematickými znalostmi a tedy i počtem správných odpovědí v testu bude hodnota glykovaného hemoglobinu klesat. Výsledky však nebyly tak jednoznačné.

1. DĚTI S DOBRÝMI VÝSLEDKY V TESTU I V LÉČBĚ

Výbornou hodnotu glykovaného hemoglobinu mělo celkem 8 dětí. 7 z nich mělo všechny odpovědi v testu správně. Děti s vyšším počtem správných výsledků v testu měly tedy nižší hodnotu glykovaného hemoglobinu. Jeden chlapec s výborným glykovaným hemoglobinem 53 mmol/mol znal však pouze 1 správnou odpověď. Lze se domnívat, že své neznalosti kompenzuje nadprůměrnou tělesnou zátěží. Hraje závodně hokej, tj. má nejméně třikrát týdně náročný trénink a během víkendu zápasy.

2. DĚTI SE ŠPATNÝMI VÝSLEDKY V TESTU I V LÉČBĚ

7 dětí s nedostatečnými výsledky v testu (jedna nebo žádná správná odpověď) svým špatným glykovaným hemoglobinem nepřekvapilo. Jejich hodnoty jsou od 80 do 120 mmol/mol.

3. DĚTI S DOBRÝMI VÝSLEDKY V TESTU, ALE ŠPATNÝMI V LÉČBĚ

Zajímavá je skupina (bohužel poměrně početná) 9 dětí s vesměs špatným glykovaným hemoglobinem (68–95 mmol/mol), ale se 3–4 správnými odpověďmi v testu. Čím tento zdánlivě nelogický jev vysvětlit? Již jsme o tom v DIAstylu psali:

1. Vědomým nedodržováním pravidel léčby cukrovky.

2. Utajovanou manipulací s inzulinem nebo/i hodnotami glykemie, k čemuž bohužel svůj intelekt „zneužívají“.

ZAMYŠLENÍ NA ZÁVĚR

Jen 11 dětí (39 %) mělo všechny početní dovednosti potřebné pro flexibilní léčbu diabetu, zatímco 22 dětí (61%) je nemělo.

Potvrdilo se, že při vyšším počtu správných výpočtů měly děti nižší glykovaný hemoglobin.

Musíme tedy počítat s tím, že děti „to“ často nespočítají, i když ve škole pokročily ve výuce matematiky natolik, že by to zvládnout měly.

Kalkulátor dávek inzulinu sice pomůže a situaci většinou správně vyřeší. Naučí se ale děti do konce života počítat, když teď nebudou díky kalkulátorům muset?

Může zlepšení početních dovedností zlepšit kompenzaci cukrovky? Podle našich skromných výsledků se domníváme, že ano.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.