-- reklama --

Likvidace jehel z inzulinových per je pro diabetiky často komplikovaná. V lékárně je odebírat nechtějí

Likvidace jehel z inzulinových per je pro diabetiky často komplikovaná. V lékárně je odebírat nechtějí
Pro diabetiky může být komplikací i likvidace jehel z inzulinových per či injekčních stříkaček Zdroj: pikisuperstar/Freepik

Diabetici závislí na aplikaci inzulinu se velmi často potýkají s problematikou likvidace použitých jehel z inzulinových per či injekčních stříkaček. Diabetolog je totiž často odkáže na lékárny, kde je ale odmítnou. A oprávněně. Lékárna je totiž ze zákona povinna převzít jen nepoužitelná léčiva – ostatní zdravotnické prostředky, kam patří právě i jehly a jiný nebezpečný zdravotnický odpad, může odmítnout. Jak a kde tedy správně likvidovat jehly?

Jehly z inzulinových per a injekční stříkačky nepatří do domovního odpadu

Na úvod je třeba vyzdvihnout, že jehly z inzulinových per či použité injekční stříkačky s jehlou v žádném případě nepatří do domovního odpadu. Jedná se totiž o mimořádně nebezpečný zdravotnický odpad, který musí být zlikvidován v souladu se zákonem. Konkrétně se likvidace tohoto materiálu řídí zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.

Poučit vás musí ošetřující lékař

Výše uvedený zákon nejen uvádí, jak správně nakládat s nebezpečným zdravotnickým odpadem, ale také ukládá povinnost lékaři, aby informoval pacienta o způsobu nakládání s tímto odpadem. Za původce odpadu, který vzniká při léčbě pacienta, je totiž považován poskytovatel zdravotní péče.

Horoskop na květen 2024 (nejen) pro diabetiky: Raky může potrápit zažívání, Blížence čeká finanční stabilita

Beran (21. března – 19. dubna) Milí Berani, hvězdy vám radí, abyste si v květnu zachovali především chladnou hlavu. I když se mohou objevit ...

Likvidace jehel ve zdravotnickém zařízení

Vzhledem k výše uvedeným faktům by pak tedy mělo být možné odevzdat jehly a další nebezpečný zdravotnický odpad související s vaší léčbou ve zdravotnickém zařízení, ve kterém pracuje lékař, jenž vám danou léčbu předepsal. V nemocnicích či na poliklinikách proto bývají zřízena shromažďovací místa pro nebezpečný zdravotnický odpad, kde jej můžete za určitých podmínek (viz níže) odevzdat, případně je od vás mohou odebrat i samotní specializovaní lékaři, pokud tuto službu nabízejí.

Obecně pak lze tento odpad odevzdat také na sběrných dvorech či jiných sběrných místech, jejichž seznam by vám měl poskytnout městský či obecní úřad.

Jak odevzdávat použité jehly

Jak už bylo zmíněno výše, pro likvidaci použitých jehel platí určitá pravidla, která je třeba dodržet – v opačném případě od vás nemusí jehly odebrat ani specializované shromažďovací místo či sběrný dvůr.

Tou hlavní zásadou je to, že jehly musí být odevzdávány bezpečnou cestou, tedy tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví či života, a to jak lidí, tak i zvířat, případně k poškození životního prostředí. To je možné pouze tehdy, jsou-li jehly odevzdány ve vhodné nádobě. Za tu se považuje jakákoliv pevná nádoba, ať už skleněná, plastová či kovová. V žádném případě se nesmí jednat o papírový obal či krabici. Ideální volbou je zvolit speciální plastový box, který pořídíte ve zdravotnických potřebách a který je přesně k tomuto účelu určen. Dobrou zprávou je, že jeho pořízení se pohybuje v řádech desítek korun a v závislosti na zvolené velikosti pojme opravdu velké množství jehel. Zároveň díky němu budete mít jistotu bezpečného uchovávání u sebe doma.

Cukrovka v zaměstnání: Diagnóza diabetu může být rizikem při výkonu některých profesí

Zákoník práce nevnímá cukrovku jako překážku Pokud byste se pustili v souvislosti s vaší diagnózou diabetu do studování zákoníku práce, nenašli ...

Injekční stříkačky naplněné léčivem lékárna odebere

Na závěr ještě pojďme objasnit fakt, proč se můžete v některých případech setkat s tím, že lékárna odebírá některé injekční stříkačky. Jak už bylo zmíněno v úvodu, ze zákona je lékárnám uloženo přebírat pouze nepoužitelná léčiva vč. jejich obalů. Těmito léčivy se rozumí především:

  • léčiva s prošlou dobou použitelnosti;
  • léčiva nevyhovující jakosti;
  • zjevně poškozená léčiva;
  • nespotřebovaná léčiva;
  • léčiva uchovávána za špatných skladovacích podmínek;
  • léčiva připravená ze jiných podmínek, než jaké jsou předepsány.

Za nespotřebovaná léčiva pak lze považovat i injekční stříkačky, ve kterých je obsažen léčivý přípravek z výroby, proto od vás takové stříkačky v lékárnách odeberou. Jakékoliv jiné použité injekční stříkačky či samotné jehly však může lékárna odmítnout – jejich odběr je pouze na dobré vůli dané lékárny.

Pokud tedy potřebujete zlikvidovat vámi nahromaděný nebezpečný zdravotnický odpad v podobě jehel či stříkaček s jehlami, dejte ho do pevných nádob a odevzdejte na odpovídajícím shromažďovacím či sběrném místě.

Zdroj: autorský článek

5289

Diskuze k článku