Lidský mozek si lépe pamatuje nezdravá jídla

Lidský mozek si lépe pamatuje nezdravá jídla

Podle zjištění nové studie se lidé při hledání vysoce kalorických potravin dodnes, po vzoru našich předků, spoléhají na “instinkty lovce a sběrače”. Výzkum s více než 500 účastníky odhalil, že si tito lidé lépe zapamatovali, kde našli nezdravé potraviny bez ohledu na to, jak moc jim chutnaly nebo jak dobře je znali.

V rámci zmíněného výzkumu prováděného v Nizozemsku měli jeho účastníci za úkol pohybovat se po vyznačené trase po místnosti a najít buď osm různých vzorků jídla jako například jablka, brownies, bramborové lupínky a okurky, nebo osm vatových tamponů se vzorky vůní. Jakmile účastníci výzkumu našli některý z uvedených vzorků, museli jídlo ochutnat nebo si přivonět k vatovému tamponu a ohodnotit, jak moc jim daný vzorek chutná či voní. Následně dali výzkumníci každému účastníkovi mapu místnosti a požádali ho, aby si vzpomněl, kde přesně daný vzorek jídla nebo vatový tampon našel.

Dědictví po našich předcích

Ze získaných dat vědci zjistili, že lidé, kterým byly předloženy vzorky potravin, si dokázali vybavit umístění vysoce kalorických potravin s o 27 % větší přesností než umístění potravin zdravějších. U vzorků vůní se přesnost rovnala 28 %. Autoři výzkumu uvedli: „Zjistili jsme, že se jedinci mimoděk naučili a přesněji si zapamatovali umístění vysoce kalorických potravin bez ohledu na hedonické hodnocení (hodnocení příjemnosti – pozn. překl.) nebo osobní obeznámenost s potravinami.“

„V prostorové paměti jedince byla preference vysoce kalorického patrná již v omezeném senzorickém prostředí, kde byla k dispozici jen informace o zápachu či vůni.“ „Tyto výsledky svědčí o tom, že kognitivní systém uzpůsobený k energeticky účinnému hledání potravy v nepředvídatelných potravních prostředích, která zde byla v minulosti, je dodnes součástí lidské mysli. Výsledky také vyzdvihují často podceňované schopnosti lidského čichu.“ Výše uvedená zjištění byla publikována v časopise Nature’s Scientific Reports.

Zdroj: diabetes.co.uk

138

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku