Léčba inzulinovou pumpou

Léčba inzulinovou pumpou

Technologie ve sledování a léčbě pacientů s diabetem zažívá v poslední době velký rozmach. Stále běžnější a používanější je softwarové propojení inzulinové pumpy a kontinuálního monitorování glykemie.

Možnosti, jak pacientům usnadnit život s chronickým onemocněním, zlepšit kompenzaci a tím zabránit rozvoji chronických komplikací, se neustále vyvíjejí. Běžnou variantou místo inzulinu podávaného podkožně inzulinovým perem se hlavně u diabetiků 1. typu stávají inzulinové pumpy, rozvíjí se i nové možnosti monitorace glykemie, které v budoucnosti mohou nahradit dnešní měření glukometrem.

CO UMÍ INZULINOVÁ PUMPA?

Inzulinová pumpa je přístroj pro aplikaci inzulinu. Přes podkožní infuzi aplikuje kontinuálně malé dávky inzulinu a napodobuje tak dávky inzulinu, které u nediabetiků produkuje slinivka břišní po celý den (tzv. bazální dávky). Kromě nich pumpa dodává tzv. bolusové dávky, tedy dávky inzulinu stimulované jídlem. Pacient, který se léčí s pomocí inzulinové pumpy, má na kůži aplikovaný infuzní set spojený s pumpou, a skrz něj přijímá do těla inzulin.
Snahou vědců je vytvořit takové zařízení, které by plně nahradilo beta-buňky slinivky břišní u zdravého organismu. Muselo by tudíž umět dávkovat inzulin na základě aktuálních změn glykemie, tzn. podle její hodnoty, a tendence buď zvyšovat, nebo snižovat podávanou dávkou inzulinu.

PROPOJENÍ PUMPY A KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKEMIE

Toho času se jako ideální jeví softwarové propojení inzulinové pumpy a kontinuálního monitorování glykemie (anglicky CGM – Continuous Glukose Monitoring). Systém CGM se skládá ze tří částí – senzoru, který je zaveden do podkoží a který v krátkých intervalech (cca 5 minut) kontinuálně měří hladinu cukru v krvi, dále transmiteru (vysílače) a nakonec přijímače, který je součástí novějších typů inzulinových pump, případně je integrován do samostatného přístroje. Kontinuální monitorování existuje ve dvou verzích: zaslepená verze, kdy se naměřené hodnoty hodnotí s odstupem u lékaře, který na základě výsledku může upravit léčbu, a otevřená (v reálném čase – RT z angl. Real Time), kdy pacient vidí svou glykemii v reálném čase a může na ni adekvátně reagovat.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE

Z literatury vyplývá, že staří Číňané využívali k diagnostice diabetu mravence, které přitahoval cukr obsažený v moči postižených. Moderní metody stanovení glykemie se začaly rozvíjet před více než sto lety. Nejdříve se testování dala provádět pouze v laboratoři na základě chemických a poté enzymatických procesů. První diagnostický proužek byl představen v roce 1964, v dalším vývoji pak postupně docházelo ke zvýšení přesnosti a snižování množství krve potřebné ke zjištění glykemie. První osobní glukometry (tzv. SBGM – Self Blood Glucose Monitoring) se objevily v 80. letech minulého století. První metody určené ke kontinuálnímu měření glykemie byly představovány již od 70. let minulého století, nicméně první systém kontinuální monitorace glykemie pro běžného pacienta uvedla na trh v USA v roce 1999 firma MiniMed Medtronic.
Další vývoj senzorů se posouvá extrémně rychle dopředu, a proto se dnes na trhu vyskytuje velké spektrum senzorů, z nichž lze naměřená data nahrát do počítače nebo vyslat do přístroje CGM či dokonce přímo do inzulinové pumpy vybavené přijímačem CGM. Cílem vědců je zhotovení tzv. uzavřeného systému senzoru a pumpy, v němž by pumpa uměla dávkovat inzulin na základě aktuálně změřené hodnoty glykemie.

INZULINOVÉ PUMPY A MOŽNOSTI SENZORŮ

Výběr pumpy je důležitou součástí plánování léčby, protože jak vývoj pump, tak senzorů se posouvá mílovými kroky s cílem dosáhnout co nejlepší kompenzace cukrovky s co nejmenším počtem nežádoucích příhod. A těm právě nové systémy propojení inzulinové pumpy se senzorem umějí zabránit i bez zásahu pacienta.

Upozornění na blížící se hypoglykemii

Inzulinové pumpy s přijímačem senzorových dat se dnes jeví jako ideální řešení pro pacienta využívajícího CGM. Systém je schopen vyhodnotit nejen hladinu glykemie v reálném čase, ale i zhodnotit její trend a dle toho upravit bazální dávku podávaného inzulinu či upozornit na blížící se hypo- nebo hyperglykemickou příhodu. Systém SmartGuard® inzulinové pumpy MiniMed® 640G od firmy Medtronic dokáže na základě údajů naměřených senzorem vyhodnotit pokles hladiny cukru v krvi i 30 minut předtím, než klesne na pacientem nastavený spodní limit. Pumpa pak sama zareaguje snížením rychlosti podávání bazální dávky či úplným zastavením podávání inzulinu. Po zvýšení hladiny cukru v krvi se výdej inzulinu opět obnoví. Jedná se o napodobení funkce slinivky břišní u nediabetika. Limity inzulinové pumpy lze nastavit pro různé situace v závislosti na denním režimu, jídle či pohybu a přizpůsobit ji tak každodenním potřebám pacienta. Funkce Smart-Guard® tak dokáže snížit počet nežádoucích hypoglykemických událostí, a to nejen u pacientů s porušeným vnímáním hypoglykemie.

Individuální nastavení na míru

Dalšími chytrými výhodami, které moderní inzulinové pumpy nabízejí a které zvyšují komfort při užívání, jsou individuální nastavení bazálních i bolusových dávek, nastavení připomínek nebo nastavení zvukových výstrah přizpůsobitelných prostředí.

Ukazatel inzulinu přítomného v těle

Užitečné jsou také ukazatele stavu výdeje bolusu a možnosti jeho zastavení při podání. Pumpa Minimed obsahuje ukazatel aktivního inzulinu přítomného v těle, který lze využít při výpočtu doporučené dávky inzulinu funkcí Bolus Wizard®. V kombinaci se senzorem Enlite™ a s vysílačem Guardian™ 2 Link pak dokáže při kontinuálním měření bezdrátově přijímat údaje o aktuální hladině cukru v krvi a dle nastavení uživatelem na ně reagovat.

Ukládání dat a práce s nimi

Systémy pumpy také zprostředkovávají nahrávání naměřených údajů do systémů v počítači, ve kterém si lze údaje ve formě schémat, grafů a tabulek prohlížet, a ve spolupráci s ošetřujícím diabetologem vyhodnocovat, což jednoznačně vede ke zlepšení dlouhodobé kompenzace cukrovky.

ZKUŠENOSTI PACIENTŮ

Dosavadní zkušenosti pacientů vyzdvihují zejména pocit bezpečí před hypoglykemiemi v noci nebo během tělesné aktivity a celkově větší jistotu při zvládání glykemických výkyvů. Počet těchto výkyvů klesá, což v neposlední řadě snižuje riziko chronických komplikací. Snižuje se i počet vpichů do prstu za den – při kontinuálním měření je doporučeno kalibrační měření glukometrem
pouze jednou za 12 hodin. Nejen mladí a aktivní pacienti oceňují voděodolnost, kompaktnost a diskrétnost celého systému.

MUDr. Jana Petrová
Článek je převzatý z časopisu DIAstyl 3/2018.

2895

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku