Léčba diabetu 1. typu u dětí: Stojíme na prahu revoluce?

Léčba diabetu 1. typu u dětí: Stojíme na prahu revoluce?
Průměrná hodnota HbA1c 52 mmol/mol dosažená v roce 2020 nás řadí mezi nejlepší na světě. Zdroj: Shutterstock

Rozvoj medicíny jde stále kupředu. Nejinak je tomu i v léčbě diabetu 1. typu. Velký pokrok a výraznou proměnu za posledních 20 let zaznamenaly léčebné procesy zvláště u dětí a dospívajících. Moderní technologie umožnily zásadní změnu strategie léčby diabetu. Můžeme bez přehánění hovořit o technologické revoluci, která mění život dětí s diabetem.

Cílem léčby diabetu bez ohledu na typ a věk pacientů je dlouhodobé dosažení normálních glykemií. Ač se to může zdát neuvěřitelné, čím dál více dětí i dospělých s diabetem 1. typu tohoto cíle dosahuje nebo se mu výrazně blíží. Pro ostatní mám dobrou zprávu – díky dostupnosti nových technologií a našim znalostem o podstatě diabetu bude v následujících letech ještě lépe.

Od uniformity k flexibilitě

Není tomu tak dávno, kdy se diabetes u léčil u všech dětí stejně – tři dávky rychlého inzulinu a jeden na noc (většinou „zakalený“ NPH inzulin) se považovaly za zlatý standard vhodný pro všechny věkové kategorie. Měření 4x denně, nutnost bez pardonu dodržovat výměnné jednotky, jídlo navíc maximálně zelenina. Menšina dětí léčená inzulinovou pumpou si aplikovala bolusy pouze před hlavními jídly, bolusy mezi nimi se považovaly za selhání, stejně jako korekce hyperglykemií. Pokud byl někdo schopen tento systém dlouhodobě dodržovat, byl v ambulanci pochválený. Ti ostatní dostali, co si zasloužili. Nízká dávka inzulinu byla považována za základ uspokojivé kompenzace, vysoké glykemie nevadily, hlavně že byly stabilní. Průměrný glykovaný hemoglobin u dětí s diabetem 1. typu byl v těchto časech přes 75 mmol/mol a výskyt diabetického postižení očí a ledvin časté. Pravda, hovořím o období přibližně před 20 lety, nicméně jsem stále znovu udiven, že některé z těchto mnohokrát vyloučených bludů (zejména ten o prioritě dávky inzulinu před glykemiemi) přetrvávají v české dětské diabetologii (a na sociálních sítích) dodnes.

DIAmáma Veronika: Technické vymoženosti a aplikace, které nám pomáhají v péči o syna s diabetem

V titulku mého článku je slovíčko "pomáhají". Někdy to je tedy s otazníkem. Jako každá technika, i tato pro diabetiky umí pěkně pozlobit. Jak se ...

Snadnější udržení kontroly

Flexibilní dávkování inzulinu, jak ho známe dnes, je strategie poměrně nová. Nejdříve se začala uplatňovat inzulinových pumpách, které disponují funkcí bolusového kalkulátoru. Ten si posléze našel svou cestu i k pacientům léčeným pery. Ve spojení s kontinuálním monitorem glykemie se jedná o báječný nástroj pro udržení kontroly diabetu, který konečně umožnil průnik tolik potřebné standardizace do diabetologie. Podávání bolusů před každým jídlem a korekce hyperglykemií dle potřeby způsobily významné zlepšení glykemií i kvality života dětí s diabetem. Psychologicky šlo o skutečně výrazný posun vpřed, kdy děti nemusely mít špatné svědomí, když si vzaly jídlo i mezi doporučeným jídelním režimem. U dětí léčených inzulinovými pumpami upřednostňujeme bolusový kalkulátor přímo v pumpě, u dětí na perech často využíváme aplikace v mobilu. Pravidelná revize jeho využívání patří k základním krokům při kontrole na dětské diabetologii.

Úspěchy české diabetologie ve světě

Národní registr dětského diabetu ČENDA, který obsahuje data od více než 90 % diabetických dětí, potvrzuje trvalé snižování glykovaného hemoglobinu u českých dětí s diabetem 1. typu. Průměrná hodnota HbA1c 52 mmol/mol dosažená v roce 2020 nás řadí mezi nejlepší na světě a pozitivní je též stále se zlepšující kontrola diabetu napříč věkovými kategoriemi. Podobné výsledky dosahujeme též v mezinárodním registru SWEET, mj. patříme k zakládajícím členům této iniciativy. Tento úspěch ukazuje jednak na skvělou práci našich dětských diabetologů, jednak na dostupnost moderních technologií. Jistota jejich dalšího rozvoje mě naplňuje optimismem, vždyť není po[1]chyb o tom, že jejich zavedení umožní dosažení dlouhodobých normoglykemií pro stále větší segment pacientů.

Když do hry vstoupil senzor

Paralelně se začaly sbližovat inzulinové pumpy s kontinuálními monitory. Zpočátku jen velmi mírně, ne zcela příjemným alarmem při hyper- či hypoglykemii, posléze se skutečnou autonomní reakcí ve formě vypnutí bazální dávky před hrozící hypoglykemií. Tato funkce sice občas způsobila zvýšení glykemie v období po vypnutí, ale eliminace nočních hypoglykemií za to jistě stála. Až do letošního roku zůstával rozdílovým hráčem pro dosažení příznivých glykemií senzor pro kontinuální monitorování glykemie. Jeho používání (a nikoli typ léčby – tedy pera nebo pumpy) bylo rozhodujícím faktorem pro šanci na uspokojivou kompenzaci. Podmínkou bylo časté používání technologie CGM, tedy minimálně 70 % času, spíše však více.

Psychologie: Nové technologie, nové emoce – jak se s nimi vyrovnat?

To, že věda přináší stále nové možnosti, je bezpochyby pozitivní a zdravotníci i pacienti se těší na další a další možnosti, které ještě přinese. ...

Glykemie plně pod kontrolou

Situace se změnila, když přišly na náš i globální trh první pumpy s funkcí hybridního uzavřeného okruhu. Jeho podstatou je vyrovnávání glykemií pomocí dynamických změn bazálních dávek a korekce hyperglykemií prostřednictvím automatických malých bolusů. Tato technologie představuje výrazný skok kupředu, prakticky garantuje dosažení normoglykemie v průběhu noci a v průběhu dne pomáhá vyhlazovat nepřesnosti při počítání sacharidů i časování bolusů. Je proto velmi pravděpodobné, že funkce automatického navyšování dávky inzulinu v následujících letech změní rozložení mezi dětmi na perech a na pumpách. Zatímco dosud tvořily děti využívající inzulinové pumpy pouze něco přes čtvrtinu všech diabetických dětí v ČR, v následujících letech lze očekávat výraznější přesun k této technologii. Tento trend byl už v loňském roce jasně patrný.

Toto konstatování samozřejmě neznamená, že děti léčené pery nemohou dosáhnout dlouhodobé normoglykemie, stejně jako nemám vůbec nic proti skvěle kompenzovaným dětem na fixním režimu a doporučuji je ponechat na stávající léčbě, nicméně pro většinu ostatních představuje hybridní uzavřený okruh jedinou možnost, jak vyhladit noční glykemie v situaci, kdy variabilita dávky nočního inzulinu se pohybuje mezi 30–50 %. Tuto možnost považuji za vskutku revoluční, o ní si předchozí generace osob s diabetem mohly nechat jenom zdát.

Prof. Šumník | zdroj: časopis DIAstyl, užito se svolením autora prof. Šumníka

Prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Prof. Šumník se dětské diabetologii věnuje již přes 20 let, v posledních letech jako vedoucí dětského diabetologického centra v motolské nemocnici. Společně se svým týmem se snaží poskytovat dětem s diabetem všestrannou pomoc a podporu a umožnit jim plně využít potenciál, který dnešní léčebné možnosti nabízejí. Usilují o naplnění konceptu života s diabetem bez omezení a v souladu s tímto konceptem se snaží doprovázet děti s cukrovkou ne vždy snadným obdobím dětství a dospívání.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem autora Prof. Šumníka

2351

Diskuze k článku