-- reklama --

Labilní diabetes dokáže s životem “zamávat”. Oč se jedná a koho postihuje nejčastěji?

Labilní diabetes dokáže s životem “zamávat”. Oč se jedná a koho postihuje nejčastěji?
Používání senzoru a inzulínové pumpy bývá první volbou v rámci léčby "křehkého" diabetu Zdroj: Shutterstock

Už jste se někdy setkali s pojmem „brittle diabetes“? Pakliže nikoliv, pomůžeme vám jej osvětlit. Takovéto cukrovce se často říká nestabilní, labilní nebo též křehká. Jedná se o komplikaci onemocnění, která se vyskytuje u diabetiků poměrně vzácně. Když už však zasáhne do života, ovlivňuje jej do značné míry.

Nejčastěji se prokáže křehký neboli labilní diabetes u lidí s cukrovkou I. typu na inzulínu. Z neznámých příčin pak postihuje mnohem více ženy diabetičky ve věkové kategorii 20 až 30 let. Řekněme si tedy k tomuto tématu více a osvětleme příčiny, projevy a možná řešení.

Jak lze definovat nestabilní diabetes?

Lidé, kteří se potýkají s nestabilním diabetem, mívají velmi časté výkyvy glykémie navzdory řádné léčbě. Mohou to být buďto opakované epizody hypoglykémie nebo hyperglykémie, které se hůře korigují. To nezřídka kdy vede ke vzniku úzkostí, depresí nebo ke zdravotním komplikacím vyžadujícím hospitalizaci. V nejvážnějších případech mohou tyto stavy způsobit i smrt nemocného.

Příčiny vzniku křehkého diabetu

Určitým spouštěčem křehkého diabetu může být autoimunitní onemocnění střeva v anamnéze, celiakie, užívání drog či jiných návykových látek, poruchy příjmu potravy, gastroparéza (porucha vyprazdňování žaludku), nadměrné dávky inzulínu, zhoršené vstřebávání inzulínu, hormonální nerovnováha nebo dokonce dlouhodobé působení stresu a nestabilní psychika.

Zelený zákal neboli glaukom: Jak moc je ohrožen diabetik?

Pokud se léčíte s cukrovkou, měli byste docházet na pravidelné oční kontroly (alespoň 1x za rok) skutečně zodpovědně. Jedině tak lze předejít ...

Jaké projevy jsou spojené s labilním diabetem?

Příznaky se dělí podle toho, o jaký druh výkyvu glykémie jde. Každý diabetik je více méně zná, v rámci hypoglykémie nebo hyperglykémie:

  • Nízká hladina cukru v krvi: slabost, třes, závratě, zrychlený tep, pobledlá kůže, zmatenost, podrážděnost, zvýšené pocení, náhlý a abnormální hlad, nespavost nebo poruchy spánku.
  • Vysoká hladina cukru v krvi: pocit slabosti, únava, časté močení, rozmazané vidění, zvýšený pocit žízně, bolesti hlavy. Pokud není hyperglykémie řešena včas, je diabetik ohrožen ketoacidózou.

Mezi projevy diabetické ketoacidózy se řadí: dehydratace, zrychlený srdeční tep, ztížené dýchání, zmatenost, zvracení a ve vážných případech dotyčný může upadnout až do bezvědomí.

Další komplikace, se kterými se diabetik může potýkat

Pokud hladina krevního cukru kolísá jako na horské dráze, není to pro diabetika nikterak příznivé. Křehký diabetes tak může v dlouhodobém horizontu zhoršit kvalitu života, způsobit časté hospitalizace, podnítit rozvoj zdravotních obtíží spojených se srdcem, cévami, očima, ledvinami, nebo s nervovou soustavou. U žen pak nezřídka kdy způsobí například problémy s početím, a v neposlední řadě může dokonce zkrátit život.

Jak se křehký diabetes léčí a lze mu vůbec přecházet?

Léčebný režim diabetika s křehkou cukrovkou obnáší zejména kontinuální monitoraci glykémie pomocí senzoru a ideálně dávkování inzulínu pomocí pumpy. V některých případech se dokonce přistupuje i k transplantaci beta buněk Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, nebo k transplantaci samotné slinivky. Součástí komplexní terapie lidí s labilním diabetem bývá i psychoterapie, pokud je příčinou psychosomatický stres.

Jakmile zaregistrujete opakující se epizody hypoglykémie nebo hyperglykémie i přes řádné dodržování léčby, neváhejte a navštivte lékaře ke komplexnímu vyšetření.

Co se týká prevence – labilnímu diabetu leckdy není možné předcházet, avšak existují jisté racionální přístupy, které mohou zmírnit rizika jeho rozvoje, tj. co nejčastější a nejdůkladnější měření glykémie (může usnadnit právě senzor), důsledné dodržování diabetické diety, pohybová aktivita, pravidelné užívání léků dle předpisu lékaře nebo udržování optimální hmotnosti.

Zdroj: my.clevelandclinic.org, cukrovka.cz

2740

Diskuze k článku