Konverzační mapy: Povídání o rizicích, které diabetes přináší

Konverzační mapy: Povídání o rizicích, které diabetes přináší

Diabetes je jako sopka v těle diabetika. Každodenně se v těle kvůli diabetu odehrává velké množství dějů, které se nijak neprojevují a nezpůsobují žádné problémy. Jednoho dne se však při nesprávné péči může překročit hranice a sopka vybuchne.

Ano, na první pohled je konverzační mapa Porozumění rizikovým faktorům při zvládání diabetu velmi pesimistická a nic příjemného nám nesděluje. Na druhou stranu se však dozvíte vše, co můžete udělat, aby u vás k výbuchu sopky nedošlo nebo aby nebyl tak výrazný, aby ovlivnil váš život.

Co to jsou rizikové hodnoty a na jaké se váš lékař bude zaměřovat?

Během edukace se procvičíte v důležitých hodnotách, které předurčují zvládání diabetu a ukazují na vaši kompenzaci diabetu. Patří mezi ně krevní tlak, hodnoty tuků v krvi (celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triacylglyceroly), hodnoty cukru v krvi (glykemie a glykovaný hemoglobin), ale také například hodnoty albuminu. Samozřejmě si vysvětlíte, co jednotlivé pojmy znamenají, jak a co v těle způsobují a čím je můžete ovlivnit. V další části si povíte více o hlavních rizikových faktorech, které váš organismus ohrožují a jejich odstraněním zlepšíte své zdraví.

To jsou ovlivnitelné faktory, mezi které patří například váha, strava, kouření a pohyb. Bohužel existují i neovlivnitelné rizikové faktory, se kterými se vší vůlí nic neuděláte a mezi ty patří například věk a pohlaví.

Jaké jsou důvody vzniku komplikací?

Poté se již zaměříte na jednotlivé komplikace, vysvětlíte si důvod jejich vzniku a tak i prevenci. Na edukaci se dozvíte, kdo se jaké komplikace nejvíce obává a z jakého důvodu. U diabetiků 2. typu jde většinou o mozkovou mrtvici nebo infarkt, tedy makrovaskulární komplikace. Diabetici 1. typu se naopak nejvíce obávají mikrovaskulárních komplikací, tedy poškození očí, ledvin a nervů. Je to dáno i jiným průběhem choroby a délkou trvání.

Prevence komplikací a jejich léčba

K prevenci komplikací patří také pravidelné kontroly u lékaře. Jak často a o co by se mělo kontrolovat? Pokud si v těchto informacích nejste jistí, v této části mapy odpovědi naleznete. Komplikacím se dá předejít, nebo je značně oddálit, jenom je nutné vědět, co pro to musíte udělat. Tak neváhejte a zeptejte se svého lékaře na možnost edukace s tímto zaměřením.

V poslední části konverzační mapy se budete věnovat jednotlivým lékům, které se používají k léčbě diabetu. Zjistíte, jakým způsobem fungují a jak mohou vašemu tělu pomoci. Důležité je si uvědomit, že léky nikdy nenahradí režimová opatření, tedy správnou stravu a pohyb.

Jen poučený diabetik může bojovat

Přestože se vám může zdát poselství této edukace velmi deprimující, musíte si uvědomit, že pouze člověk, který ví o možných rizicích, s nimi také může bojovat. Nevědomost je sice v některých chvílích sladká, bohužel potom přijde realita, problémy se objeví a již se s nimi nedá nic dělat. Proto se snažte dozvědět co nejvíce a proti komplikacím včas bojujte.

Bc. Monika Kuchtová

428

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku