Kontinuální monitorování glykemie

Na rozdíl od klasického selfmonitoringu s pomocí osobního glukometru, podává kontinuální monitorace podstatně přesnější přehled o změnách glykémií. V ČR je tato metoda dostupná. Jejímu širokému využívání však brání ekonomické důvody.

Kontinuální monitorování glykemie

Při kontinuálním monitorování glykemie (CGM) se zpracovává a zobrazuje průměr jednotlivých měření za určitý časový interval (1 – 5 minut) podle typu přístroje. V praxi pak vidíme na displeji graf složený z 288 hodnot průměrné glykémie za 24 hodin. Největší výhodou je propojení CGM a inzulinové pumpy, pro možnost pružného reagování na avizované skutečnosti (predikce dosažených mezních hodnot koncentrace glukózy) případně u pumpy VEO v aktivní funkci LGS, se zastaví výdej inzulinu při propadu glykémie na danou hodnotu na dvě hodiny.

Typy kontinuálních monitorů

Podle typu můžeme kontinuální monitory rozdělit na transkutánní senzory, mikrodialyzační sondy a neinvazivní monitory

U nás jsou dostupné transkutánní senzory, zaváděného do podkoží zavaděčem. Senzor pracuje na principu elektrochemického stanovení koncentrace glukózy. Výsledkem je měřitelné množství elektrického proudu, jehož velikost je závislá na koncentraci glukózy v podkoží. Tato koncentrace se při neměnné glykémii prakticky neliší. Při vzestupu a poklesu glykémie je mezi nimi časové zpoždění závislé na rychlosti změn v rozsahu 10 – 30 minut.

Používané systémy pro CGM

V současnosti se používají systémy DexCom 7plus a G4, Medtronic iPro2 a Guardian RealTime a systémy spojené s inzulinovou pumpou Paradigm X22, X54 VEO a Animas Vibe.

U všech přístrojů je informace o množství elektrického proudu odesílána napojeným mikrovysílačem do monitoru, ve kterém se po kalibraci na displeji zobrazuje hodnota koncentrace glukózy v mmol/l, tak jak ji známe z glukometrů.

U systému iPro2 je na senzoru připojen rekordér, který ukládá načtená data, ty se pak zobrazují po ukončení monitorovacího cyklu v počítači po spárování dat z glukometru.

Senzory mají výrobci garantovanou životnost 5 – 7 dnů.

Real time monitoring

Real time monitoring slouží k prevenci a léčbě hypoglykémií a prevenci a korekcí hyperglykémií. Je obsáhlým a podrobným zdrojem denních přehledů o glykémiích, který umožní optimalizaci inzulinoterapie a úpravu režimových opatření. Pomáhá k detekci chyb v léčebném režimu a k jejich odstranění.

Zaslepený monitoring

Zaslepený monitoring slouží k získání přehledu o situacích během dne, které nelze zachytit běžným selfmonitoringem realizovaným pomocí glukometru, nebo symptomatických příznaků. Jedná se zejména o noční hypoglykemie, ale i další doposud neodhalené glykemické exkurze. Data se analyzují retrospektivně. Výhodou je jednoduchost a minimální náročnost na edukace uživatele.

Transkutánní senzory jsou u nás vice jak dvanáct let. V současnosti využíváme pro kontinuální monitoraci senzory Sof a Enlite (Medtronic) a DexCom Seven a G4.

Kdo má nárok na příspěvek

VZP pro tuto metodu vytvořila kód 13075, v sazebníku výkonů s názvem „Kontinuální monitorace glykémie pomocí senzoru“, který může lékař vykázat za dodržení podmínek na jedno rodné číslo 4x ročně. Není zde rozlišeno, zda použijeme monitoraci „zaslepenou“, nebo Real Time. Kód výkonu může dostat každý nasmlouvaný diabetolog.

Měření lze realizovat u osob, které nevnímají, nebo se u nich předpokládají skryté hypoglykémie. Které mají na inzulinové pumpě terapii neuspokojivou hodnotu glykovaného hemoglobinu HbA1c (nad 53 mmol/mol), při hledání příčin hyperglykémií apod. Pro úhradu kódu slouží třídenní výpis dat z kontinuálního monitoru.

Neinvazivní technologie se vyvíjejí

Vývoji neinvazivních technologií je věnováno velké úsilí, protože monitorace klasickým vyšetřením kapilární krve, nebo podkožními senzory je technicky náročná. V současnosti ale není žádný neinvazivní systém dostatečně spolehlivý a schválený v ČR pro praktické využití osob s diabetem.

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x