Konevrzační mapy: osobní zkušenosti účastníků edukace

Konevrzační mapy: osobní zkušenosti účastníků edukace

Kolik informací z probíhající edukace jsme schopni si zapamatovat? Jaké znalosti si nejčastěji odnášíme? Spoléháme při dodržování našich předsevzetí na pomoc rodiny nebo lékaře? Na tyto otázky odpovídali účastníci edukace s pomocí Konverzačních mapTM.

V dnešním díle o skupinové edukaci pomocí Konverzačních mapTM se budeme věnovat zejména bezprostřední zpětné vazbě od diabetiků absolvujících edukační sezení. Abychom my zdravotníci v roli edukátorů Konverzačních mapTM pracovali dobře, nestačí provést pouze samotnou lekci skupinové edukace. Velmi podstatné je získat zároveň i zpětnou vazbu od vás, našich diabetiků. Vědět, jaké poznatky si z edukace odnášíte, co už jste znali a co pro vás bylo nové, kolik informací jste si zapamatovali.

Kolik si zapamatujeme?

Je známo, že při aktivním zapojení do společné diskuze si zapamatujeme mnohem více, než když pouze pasivně posloucháme a někdy možná pouštíme informace „ jedním uchem tam a druhým ven“. Pokud sdělovanou informaci jen čteme nebo slyšíme, v paměti nám z ní utkví přibližně 10 až 20%. V případě, že diskutujeme ve skupině společně a předáváme si vzájemné zkušenosti, jsme schopni si výsledně zapamatovat až 70% z proběhlé konverzace.

Dotazníky – zpětná vazba

Každý vyškolený edukátor Konverzačních mapTM má k dispozici kufřík s jednotlivými mapami. Součástí příslušenství kufříku je standar-dizovaný dotazník, vytvořený univerzálně výrobcem Konverzačních mapTM. Nabízí se tak jedna z možností, jak získat bezprostřední zpětnou vazbu od účastníků edukace s mapou. Zdali zdravotník využije tento dotazník, nebo volí jinou formu zpětné vazby, záleží na jeho rozhodnutí. Projekt Konverzačních mapTM je v Čechách dostupný od roku 2008. Výše zmíněné dotazníky vyplňovali diabetici – účastníci edukace – pravidelně v letech 2009 – 2012. V té době se využívaly zejména 4 základní mapy, které již dobře znáte z předchozích dílů našeho cyklu v DiaStylu (Život s diabetem, Jak funguje diabetes, Zdravé stravování a pohyb, Zahájení léčby inzulínem).

Celkově se tehdy nasbíralo 773 dotazníků. Výsledky získané zpracováním těchto dotazníků vám prozradí další řádky dnešního článku.

Znám své hodnoty a cíle?

První částí obecného anonymního dotazníku je tabulka, kde jsou účastníci tázáni, zda znají svoje resp. doporučené cílové hodnoty glykémie nalačno a po jídle, hodnotu glykovaného hemoglobinu, hladiny tuků (= lipidů) v krvi, obvod pasu a výši krevního tlaku (TK). Na přiloženém obrázku si můžete prohlédnout, kolik procent diabetiků tyto údaje o sobě vědělo nebo naopak nevědělo. A jak jste na tom se znalostí vlastních hodnot vy? Druhá část obecného dotazníku pokládá vyplňujícím celkem 5 otázek. Jaké 2 – 3 nejdůležitější poznatky jste se naučili? Jaké kroky podniknete ke změně? Kdy se změnami začněte? Do kdy chcete dosáhnout cíle? Kdo vám se změnami pomůže? Odpovědi na jednotlivé otázky si ukážeme nyní podrobněji.

Jaké 2 – 3 nejdůležitější poznatky jste se naučili?

Účastníci sezení s Konverzační mapouTM si velmi často jako hlavní informace z edukace odnášeli různé znalosti o svém onemocnění – co je to vlastně cukrovka, jak funguje slinivka břišní a játra, jakým způsobem reaguje v jejich těle hormon inzulín, jaké živiny mají být obsaženy v potravě … Pokud se léčíme s diabetem, je dobře, když se aktivně snažíme svému onemocnění i porozumět. Dokážeme pak lépe pochopit, jak to v našem těle funguje a proč máme užívat nějaký lék nebo například dodržovat určitý stravovací režim. Pro některé diabetiky bylo nejdůležitějším poznatkem například zjištění, že „cukrovka není jen od cukru“, že „diabetická dieta není nejdražší“, případně že „alkohol v přiměřeném množství může i diabetik“.

Jaké kroky podniknete ke změně?

Je očekávatelné, že na tuto otázku dotazovaní převážně odpovídali „začnu cvičit, více se hýbat“ nebo „budu zdravěji jíst“. Často ale bylo možné nalézt i odpovědi, zařaditelné souhrnně do kategorie s názvem „disciplína“ (budu více dbát na doporučení mého lékaře/sestry, budu si pravidelně měřit glykémie apod.). Diabetici po absolvování edukace s mapou získali motivaci k novým změnám. Z humornějších odpovědí na otázku bylo možno se dočíst například následující: „budu jezdit na rotopedu i při seriálu a nejen při reklamě“, „husu už budu jíst jen 3x do roka“ nebo „přestanu chodit často ke švagrové, která výborně vaří“.

Kdy se změnami začnete?

70% účastníků odpovědělo po edukaci spontánně, že začnou pracovat na změnách, vedoucích ke zlepšení vlastní cukrovky, ihned. To nám ukazuje, jak velký motivační význam skupinová edukace přináší. Potěšující byla odpověď 17% diabetiků, kteří uvedli, že se změnami ve svém životním režimu začali již před edukací. Někteří váhavější pacienti uvedli následující odpovědi: „začnu se změnami, až se oteplí“ nebo „začnu až příští týden, protože o víkendu se vaří svíčková – ale to už bude vážně naposledy …“.

Do kdy chcete dosáhnout cíle?

Na tuto otázku odpovědělo nejvíce osob (49 %), že chtějí dosáhnout svého osobně stanoveného cíle „co nejdříve“. Třináct procent diabetiků samostatně uvedlo, že jejich metou je dosáhnout cíle trvale. Někteří pacienti se rozhodli dosáhnout cíle „do doby plavek“, případně „ke spokojenosti mého doktora“.

Kdo vám se změnami pomůže?

Je pochopitelné, že řada diabetiků spoléhá na podporu rodiny. A je jistě v pořádku, když například na edukaci o stravování dorazí oba manželé nebo partneři společně. Nemalá část pacientů hledá oporu i u svých zdravotníků, ať už sester a/nebo lékařů.

V odpovědích na otázku „Kdo vám se změnami pomůže?“ bylo možno se několikrát dočíst například následující texty: „pomůže mi můj pes“ nebo „moje kočka“. Jiný pacient zas uvedl, že mu pomůže „měřák cukru a měřák krevního tlaku“. V dnešním díle našeho cyklu o skupinové edukaci pomocí Konverzačních mapTM jsme si ukázali, že získávat zpětnou vazbu z proběhlých edukací je smysluplné. Zdravotníci – edukátoři se tak dozvědí od svých pacientů užitečné informace, s jejichž znalostí mohou příště edukaci konkrétně cílit. Aktivní přístup všech účastníků při společném sezení s mapou a vzájemné sdílení zkušeností vede k lepšímu zapamatování si získaných informací.

Víte, kdo jsou tzv. „létající sestry“?

Je to skupina zdravotních sester, vyškolených v edukaci s použitím Konverzačních mapTM. Tyto edukátorky tvoří funkční celočeskou síť a po dohodě mohou provést edukační sezení s pacienty v kterékoliv diabetologické ambulanci.

as. MUDr. Jarmila Jirkovská

293

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku