Kolik stojí léčba diabetika 1. typu?

Léčba diabetu je velmi nákladná záležitost, zejména při používání současných nejmodernějších zařízení. Část nákladů uhradí pojišťovna z veřejného zdravotního pojištění, část si však musí zaplatit diabetik sám.

Kolik stojí léčba diabetika 1. typu?

Je samozřejmě docela velký rozdíl, jestli se jedná o diabetes závislý na inzulinu, nebo nezávislý. Navíc se do nákladů léčby samozřejmě promítnou úhrady za léčbu náhlých nebo pozdních komplikací diabetu. Protože jde o téma velmi široké, museli jsme ho pro potřeby tohoto článku přesněji vymezit. Budeme se tedy zabývat náklady na léčbu diabetu 1. typu na intenzifikovaném inzulinovém režimu (tři a více aplikací inzulinu denně).

Cena běžných vyšetření

My diabetici bychom měli chodit na pravidelné kontroly ke svému diabetologovi asi po třech měsících a v případě řešení dekompenzace i častěji. Lékař by s námi měl probrat účinnost terapie, vyhodnotit glykemický profil, glykemie z glukometru, případně ze senzorického měření (CGM) porovnat s výsledky glykovaného hemoglobinu a pomoci nalézt taková opatření, aby se neuspokojivý stav zlepšoval a uspokojivý udržel. Proto se před návštěvou diabetologické ambulance dostavíme k odběru krve, který je zpravidla jednou ročně rozsáhlejší (zahrnuje komplexní analýzu ročního vyšetření diabetika). K tomuto velkému odběru dodáváme i moč k analýze funkce ledvin. Jednou ročně navštívíme také očního specialistu.

Při kontrole nás lékař vybaví recepty na inzulin a poukazy na zdravotní pomůcky (prostředky zdravotnické techniky) nezbytné pro naši léčbu, tak aby nám vše vystačilo do další kontroly. Všechny činnosti lékaře jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou z veřejného zdravotního pojištění (VZP) a hodnoceny tzv. bodovým systémem. Každý úkon je bodován a hodnota bodu se pohybuje asi kolem 1,05 Kč. Cílené vyšetření diabetologem je za 350 bodů, cílená edukace pacienta za 350 bodů, laboratorní vyšetření glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a glukózy za 220 bodů. Roční laboratorní vyšetření zahrnující vyšetření krevních tuků, jaterní testy, kreatinin a další parametry funkce ledvin, vyšetření hormonů štítné žlázy a další vyšetření vzhledem k aktuálnímu stavu a potřebě se mohou pohybovat v rozmezí 700–1 500 bodů.

Léčba inzulinem a doplatky

Léčba inzulinem stojí od 0,53 Kč za jednotku analogového inzulinu v lahvičce. Inzulin v předplněných zásobnících do inzulinových per a jednorázová inzulinová pera stojí samozřejmě více a dle platného sazebníku na tuto léčbu již pacient doplácí. Výše doplatku je různá podle typu inzulinu a také dle politiky lékárny, která nemusí doplatek vybírat celý. Některé lékárny si připočítávají minimální marži (nebo taky žádnou) a doplatky na inzulin nemají. V každém případě by měla být léčba intenzifikovaným inzulinovým režimem v nějaké podobě plně hrazena ze zdravotního pojištění, a to dle našich zjištění v současné době je. Nemusí to tak ovšem všude být u inzulinových analog. Můžeme ale připustit, že na inzuliny se v současné době při vstřícném přístupu lékáren na mnoha místech v ČR prozatím nedoplácí. Nemusí to tak být napořád.

Útrata za zdravotnické pomůcky

Jiná situace je u pomůcek, jako jsou jehly do per, proužky na stanovení glykemie, spotřební materiál k inzulinovým pumpám, nemluvě o současném trendu – senzorech na kontinuální monitoraci glukózy.

Proužky do glukometrů

Proužky na stanovení glykemie jsou momentálně plně hrazeny z VZP v počtu 1 000 ks na rok (od listopadu 2019 to bude 1 500 ks na rok). Výjimku tvoří děti do 18 let a ženy v průběhu těhotenství (nikoli před ním). Ty mohou čerpat 1 800 proužků za rok. U nás dospělých 1 000 ks znamená 2,74 měření denně. Při doporučeném selfmonitoringu 4x denně a dalších měřeních při zvládání mimořádných situací to nyní znamená přikoupit si ročně dalších minimálně 500 ks. Což při současné ceně 400 Kč za 50 ks dělá ročně 4 000 Kč.

Jehly do inzulínových per

Jehly do inzulinových per také plně hradí pojišťovna, ale jen v množství 100 ks ke každému inzulinovému peru. Zpravidla k intenzifikované terapii používáme dvě, takže 200 ks jehel dostaneme. Od listopadu 2019 budeme mít nárok na max. 500 jehel ke dvěma inzulinovým perům za rok. Jehly by se měly používat jednorázově (alespoň v návodu se to tak píše, i když se to tak zpravidla neděje). Pokud tedy chceme dodržovat návod, a to bychom při léčbě diabetu ve vlastním zájmu měli, musíme si zbytek jehliček zaplatit. Při frekvenci aplikací 4x denně a ceně 265 Kč za 100 ks to v současné době znamená uhradit si dalších 3 339 Kč za rok.

Doplňky k inzulinovým pumpám

Zásobníky a baterie k inzulinovým pumpám jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami jen ze 75 %. Při dodržení správného zacházení s pumpou je tedy doplatek minimálně dalších 2 400 Kč a více. Infúzní sety teflonové jsou plně hrazeny ovšem v počtu 120 ks na rok, což při doporučené frekvenci výměny po třech dnech znamená přejít na konci roku na sety kovové, nebo si za 3 000 Kč dokoupit jedno balení setů.

Senzory pro kontinuální monitoring

Pokud požíváme senzory, což pro dokonalou znalost a dobrou a efektivní terapii je v současné době pro pracujícího s diabetem téměř nutností, musíme se připravit na 25% doplatek. Pokud máme to štěstí, že nám používání senzorického měření revizní lékař pojišťovny schválí, vyjde nás doplatek na jeden senzor na 6 dnů od 300 Kč výše. Pojišťovna hradí v indikovaných případech u dospělých maximálně 43 senzorů, takže roční spoluúčast na této terapii je nyní 12 900 Kč. Pokud bychom chtěli využívat senzory více než 70 % času, musíme si senzory uhradit plně. Cena senzoru (nejlevnější varianta) je od 300 Kč. Kdo není léčen inzulinovou pumpou se zabudovaným monitorem pro kontinuální měření glukózy, musí ještě počítat s částkou minimálně 5 000 Kč (na 4 roky) na monitorovací zařízení, pokud mu 75 % úhrady schválí zdravotní pojišťovna. Dětem do 18 let včetně hradí pojišťovny léčbu senzory plně, a to na 144 dnů v roce. Pro zbývající období v roce mají nárok na senzory s doplatkem 25 % (počítáno podle nejlevnější varianty).
Od listopadu 2019 nás ale v této oblasti čeká výrazná změna. V indikovaných případech bude možné získat senzory pro kontinuální monitoraci a flash glucose monitoring (FreeStyle Libre) pro celoroční používání bez doplatku. U senzorů bude roční úhrada řešena celkovou maximální částkou bez DPH, nyní je omezen počet hrazených senzorů.

Sečteno a podtrženo

Léčba diabetu je při používání moderních technologií, které dnešní doba nabízí, poměrně nákladná. Může ovšem přinášet vysokou efektivitu, dobrou kompenzaci, výrazně jednodušší život a dobrou perspektivu (oddálení vzniku pozdních komplikací diabetu). Doplatek pacienta se ale může vyšplhat až na několik tisíc až desítek tisíc korun ročně (podle typu terapie a dodržování doporučených postupů). Úhrada pojišťoven za léčbu jednoho dospělého diabetika bez komplikací na inzulinových perech začíná na 20 000 Kč za rok a na inzulinové pumpě na 45 000 Kč za rok bez senzorů pro kontinuální monitoraci.
Náklady na jednodenní hospitalizaci při diabetické ketoacidóze nebo zásah rychlé záchranné služby při těžké hypoglykemii s bezvědomím jdou pak do dalších tisícovek.
Od listopadu 2019 by však měla vejít do praxe schválená novela zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která přinese lidem s diabetem významné pozitivní změny a úspory.

Mgr. Vlastimil Milata

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný