Články - DIAtéma

Diabetes a reakce na stres

Na diabetes má velký vliv stres, neboť přímo ovlivňuje vznik i průběh nemoci. U mnoha diabetiků 1. i 2. typu byl spouštěcím mechanismem onemocnění právě velký akutní nebo dlouhodobý chronický stres.

zobrazit celé >

Interakce: Jak vzájemně léky působí

Užíváme-li současně více léků, může mezi nimi docházet k interakci, neboli vzájemnému působení. Zatímco některé interakce jsou prospěšné a lékaři jich rádi využívají, jiné jsou nežádoucí a mohou způsobit vážné…

zobrazit celé >