-- reklama --

Kam s použitými jehlami z inzulínových per? Do lékárny ne, musí být zlikvidovány jako nebezpečný odpad

Kam s použitými jehlami z inzulínových per? Do lékárny ne, musí být zlikvidovány jako nebezpečný odpad
Jehly z inzulinových per se řadí mezi mimořádně nebezpečný zdravotnický odpad Zdroj: Unsplash

Při diagnóze diabetu jsou pacienti poučeni o tom, jak o sebe mají pečovat, jaká mají dodržovat režimová opatření, jak, kdy a v jakých dávkách si píchat inzulín… Ne vždy se jim však dostane informace, jak a kde mají následně bezpečně zlikvidovat použité jehly z inzulínových per či injekční stříkačky. Víte, jak s nimi správně naložit?

Injekční stříkačky ani jehly rozhodně nepatří do domovního odpadu ani do kontejnerů na tříděný odpad. Jedná se totiž o mimořádně nebezpečný zdravotnický odpad, který ale nemají povinnost odebrat ani v lékárnách. Kam tedy s ním?

Likvidaci použitých jehel a stříkaček řídí zákon

Veškeré použité injekční stříkačky s jehlou, nebo jehly samotné, které vznikly po aplikaci léčiv, jsou chápány jako mimořádně nebezpečný zdravotnický odpad, jehož likvidace je řízena zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. O způsobu nakládání s ním i o tom, jak jej bezpečně ukládat, je povinen informovat pacienta lékař, a to z toho důvodu, že za původce odpadu vzniklého v důsledku léčby pacienta je podle tohoto zákona považován poskytovatel zdravotní péče.

Nápoje slazené cukrem představují pro diabetiky 2. typu vyšší riziko předčasného úmrtí, tvrdí studie

Nápoje slazené cukrem dnes najdeme všude kolem nás – staly se běžnou součástí životů lidí všech věkových skupin. Přidané cukry však mohou kromě ...

Kde jehly a stříkačky odevzdat?

Tento nebezpečný ostrý zdravotnický materiál by mělo k likvidaci převzít zdravotnické zařízení, v němž pracuje lékař, který pacientovi danou léčbu předepsal. Není-li to možné, nebo chce-li pacient volit jinou možnost bezpečné likvidace, může tento nebezpečný odpad odevzdat na stanoveném shromažďovacím místě pro nebezpečný zdravotnický odpad – ta bývají nejčastěji součástí nemocnic či poliklinik, případně ordinací specializovaných lékařů. Jejich seznam by vám měl zpřístupnit obecní nebo městský úřad. Takovými shromažďovacími místy jsou také sběrné dvory.

Jehly a stříkačky musí být odevzdány v pevném obalu

Jelikož budete použité jehly a injekční stříkačky odevzdávat zpravidla po větších množstvích, je nezbytně nutné pořídit si na ně vhodnou nádobu. Jejich uložení totiž musí být bezpečné, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat anebo poškození životního prostředí. Nesmí proto být odevzdány k likvidaci bez obalu, či v papírovém obalu nebo krabici. Nejlepší je, pokud si pořídíte speciální plastové boxy, které jsou k tomuto účelu určeny a jež se dají zakoupit ve zdravotnických potřebách za pár desítek korun. Využít lze například ale i PET lahve z pevného plastu.

Chcete se zbavit tukových zásob? Diabetikům 2. typu může pomoci pití šťávy z červené řepy

Výzkumy prováděné na zvířatech v minulosti ukázaly, že vysoké množství dusičnanů v těle dokáže přeměnit bílé tukové buňky na hnědé, které se ...

Proč nelze odevzdat jehly v lékárně?

Pokud byste zamířili s tímto nebezpečným odpadem do lékárny, s největší pravděpodobností byste vážili tuto cestu zbytečně – ve většině z nich totiž nepochodíte. Lékárna je podle zákona povinna převzít pouze nepoužitelná léčiva (tj. ta, která nevyhovují jakosti, mají prošlou dobu použitelnosti, jsou zjevně poškozená, byla uchovávána nebo připravena za jiných než předepsaných podmínek, nebo nespotřebovaná) včetně jejich obalů a použité injekční stříkačky naplněné léčivým přípravkem z výroby, o kterých lze hovořit jako o nespotřebovaném léčivu. Ostatní použité injekční stříkačky, které patří mezi zdravotnické prostředky, může lékárna odmítnout, jelikož nemá žádnou zákonnou povinnost je od pacientů přijmout.

Použité jehly a injekční stříkačky s jehlou proto skladujte doma na bezpečném místě a v bezpečné nádobě a ohledně jejich likvidace se buď obraťte na svého diabetologa, nebo na městský/obecní úřad, případně na sběrný dvůr. Ušetříte si tak zbytečné cesty tam, kde by od vás tento mimořádně nebezpečný zdravotnický odpad neodebrali.

Zdroje: zakonyprolidi.cz, vzp.cz, enviweb.cz, vitalia.cz

12095

Diskuze k článku