Jako první u nás léčil cukrovku inzulinem Josef Charvát

Jako první u nás léčil cukrovku inzulinem Josef Charvát

Profesor Josef Charvát je pokládán za zakladatele české endokrinologie. Jako první u nás léčil cukrovku inzulinem. Byl alet aké všestranným internistou. Mezi jeho pacienty patřili Edvard Beneš, Antonín Švehla i Klement Gottwald.

Josef Charvát se narodil 6. srpna 1897 v Praze. Pocházel z velmi prostých poměrů, ale protože byl výborný žák, přihlásil se na gymnázium. Aby nezatěžoval rodinný rozpočet a mohl dostudovat, přivydělával si doučováním žáků.

Po prvním semestru musel na vojnu

Ke studiu medicíny se zapsal v roce 1916 na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Hned po prvním semestru však musel narukovat na vojnu. Do školy se vrátil až po skončení války a dokončil ji v roce 1923. Během studií bydlel v Hlávkově koleji a na základě potvrzení o chudobě nemusel platit školné.
V roce 1924 zveřejnil svou habilitační práci z oboru endokrinologie o účinku inzulinu a sbíral zkušenosti během studijních pobytů
ve Francii a v Anglii. O rok později se stal asistentem na 2. lékařské (interní) klinice v Praze u profesora Josefa Pelnáře. Právě na této klinice začal zavádět v tehdejším Československu úplně nový obor – endokrinologii. V roce 1928 se stal docentem v oboru patologie a terapie nemocí vnitřních.

Charvátův příznak

Endokrinologií se Josef Charvát jako první u nás zabýval systematicky. Napsal vedle první české učebnice dalších téměř 600 publikací. Jako první rozpoznal ve zduření slinných žláz příznaky počínající cukrovky (tzv. Charvátův příznak) a také byl první, kdo u nás léčil v polovině 20. let cukrovku inzulinem. U otylosti u dospívajících navrhl hormonální léčbu a také dodnes užívanou „Charvátovu” dietu.
A Charvátovy pilulky k léčbě štítné žlázy běžně v lékárnách připravovali lékárníci.
Kromě endokrinologie propagoval profesor Charvát také lékařskou kybernetiku a genetiku a byl všestranným internistou. Mezi jeho pacienty a přátele patřila řada osobností, umělců a politiků – například Edvard Beneš a Antonín Švehla. Jako kapacitu ho vyhledávali i komunističtí prominenti. Léčil např. prezidenta Klementa Gottwalda a jeho ženu, rodiny ministrů Václava Kopeckého a Viliama Širokého.

Kariéra přerušená koncentračním táborem

Během svého života zastával profesor Charvát řadu vedoucích funkcí. Byl zakladatelem a předsedou Československé endokrinologické společnos-
ti, vedoucím 2. lékařské kliniky, zakladatelem a přednostou 3. lékařské kliniky Univerzity Karlovy a ředitelem Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus v Praze.
Během okupace byl 1. září 1939 zatčen gestapem za organizování odboje a vězněn v pankrácké věznici a v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Později se důsledně vyhýbal funkcím, které byly vázány na politiku. Nikdy také nebyl v KSČ, ale nebyl ani disidentem. Politicky se nijak neangažoval.
Zajímaly ho jen odborné činnosti. V padesátých a na začátku šedesátých let začal sbírat vědecké pocty, jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Komunistický režim se jeho světovou proslulostí mohl chlubit a také to dělal. V roce 1968 při tzv. pražském jaru byl Ústředním výborem KSČ navržen jako politicky neangažovaný jako jeden z kandidátů na post prezidenta republiky.

Prof. MUDr. Josef Charvát, DrSc., zemřel 31. ledna 1984 v Praze. Pro generace mediků a lékařů byl Josef Charvát jako vynikající klinik a pedagog lékařským vzorem. Jeho tradice etického, vědeckého a syntetického pohledu jak na pacienta, tak na celý obor vnitřního lékařství ovlivnila nejen jeho žáky, ale i pedagogy.

VÍTE, ŽE…

endokrinologie je lékařská věda, která se zabývá studiem a léčbou žláz s vnitřní sekrecí, tedy například štítné žlázy a Langerhansových ostrůvků slinivky břišní. Věnuje se také jejich produktům – hormonům, mezi které patří i inzulin.

RNDr. Věra Černá

628

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku