Václav Krejčík: Proč cvičit jógu při diabetu?

Václav Krejčík: Proč cvičit jógu při diabetu?

V podzimních a především zimních měsících má veškerá životní energie tendenci stagnovat. Člověk nemá sílu a často ani chuť něco se sebou dělat. Stejně tomu je ve chvílích, kdy je fungování organismu narušené nemocí. Jóga je systémem, který energii doplňuje a uvolňuje ze zásob uvnitř organismu.

Při nemoci je veškerá energie organismu přirozeně směřována na „zachránění se“ a tak nezbývá energie navíc. Tělo s jeho vyšší moudrostí (reflexní činnost uvnitř těla nepodléhající vůli) ví, co má dělat a tak směřuje svou energii k těm částem těla a systémům, které ji potřebují, a ostatním ji ubírá. Člověk ztrácí vitalitu a energii.

Jak znovu „Dobít baterky“?

Jóga pracuje s dechem a s pozorností. V jógových pozicích dochází k „dobíjení“ baterek a také k částečné regeneraci již poškozených systémů. Jóga, jako systém, není o léčení a nahrazování lékařské péče. Je to primárně filozofický systém a v současné době i moderní cvičební systém. Působí tedy na fyzické tělo i psychiku současně.

1. Filozofická rovina jógy

Umožňuje chápání sebe sama jako individuality a „samotné“ individuality ve vztahu k celku. Z této roviny pramení prapůvodní otázky typu: Kdo jsem já, Kdo je člověk a v jakém vztahu se vším žijeme.

2. Tělesná rovina jógy

V současné době se při vyslovení slova jóga vybaví člověku cvičení jógových pozic, pomoc při bolestech zad, eventuálně meditace. To je soudobé vnímání jógy a skrz toto vnímání a praxi (cvičení) se dostává člověk dál, do úrovně mentální. Ve druhém významu se tedy jedná právě o provedení jógových pozic, nácvik dechu nebo soustředění se a třeba i vyšší stupně práce s myslí.

Výhody cvičení jógy pro diabetiky

Stejně jako u jiných sportů, i při cvičení jógy se glukóza z krve spotřebovává jako zdroj energie pro svaly, čímž klesá koncentrace glukózy v krvi. Cvičení jógy dále zlepšuje svalovou sílu a pružnost těla, které se tak částečně vytvaruje a zbaví se přebytečných tukových zásob. Cvičení s mírnou zátěží je velice důležité v prevenci diabetu obou typů. Pohyb navíc zvyšuje citlivost buněk na inzulin. Ideální variantou je vytvořit z jógových pozic plynulou sestavu, ve které se střídá kratší izometrická výdrž a rytmus dechu, čímž nedochází k přetěžování organismu s diabetem.

Doporučená dechová cvičení

Pránájáma

Diabetikům se doporučuje praktikovat pránájáma – práci s dechem a energií. Stačí se ráno i večer vždy na 5 až10 minut posadit a věnovat pozornost plynulému dýchání, při kterém zkoušíte všechno ostatní nechat být a soustředit se pouze na svůj dech.

Mukha bhastrika

Účinnou technikou je i tzv. mukha bhastrika, tedy prudké rázovité vydechování. Posadíte se, sešpulíte rty a během jednoho výdechu vyrážíte č, č, č, č až už to více nejde. Pak pozvolna nadechujete. Můžete to provádět v sedu na patách s pohybem trupu do předklonu.

Nádí šódhana

Technika nádí šódhana (střídavého dechu) je harmonizují dechovou technikou, která vyrovnává energii pravé a levé mozkové hemisféry a snižuje míru napětí. Prohlubuje uvolnění a relaxaci. Stačí se jen posadit, zaměřit pozornost na dýchání oběma nosními dírkami. Potom otočit pravou ruku proti obličeji a postupně střídat ucpávání pravé a levé nosní dírky tak, aby vzduch plynul ze strany na stranu. Nádech oběma dírkami, uzavřít pravou a vydechnout levou, levou se nadechnout, uzavřít ji a otevřít pravou a jí vydechnout. Nádech od pravé k levé a od levé k pravé, to je jeden cyklus. Opakujte 9, 18, … cyklů.

Lekce jógy stimuluje celé tělo

Pozice, které jóga využívá, jsou polohy těla, a jejich zaujetím (cvičením), ovlivňují určitou část těla. Tato část těla (případně orgán nebo endokrinní žláza) je při cvičení mačkaná, „ždímaná“, obracena vzhůru oproti jejímu standardnímu postavení, střídavě na ni působí přetlak a podtlak a tím vším dochází
k prokrvení oné části i postupně celého těla. Jógová prexe (lekce jógy) zasáhne celé tělo, které souměrně stimuluje. V místech, kde se mění prokrvení, dochází ke stimulaci orgánů a žláz s vnitřní sekrecí, mezi které patří i slinivka břišní.

Pozice pro diabetiky

Není možné přímo říci, že jógové pozice léčí danou oblast, ale ovlivňují ji a na základě dlouhodobých sledování, lze říci, že se jedná o prevenci, pomoc nebo pohon pro danou část. V jógové praxi pro diabetiky je vhodné zařazovat pozice záklonové a rotační, protože právě tyto skupiny pozic aktivují slinivku břišní, respektive ovlivňují celou oblast, kde se slinivka břišní nachází. Patří k nim např. leh na břichu a plynulé dýchání, pozice obrácené svíčky, pluh, velbloud a nebo pozice mastjéndrova. Tyto všechny dokáží působit pozitivně při onemocnění diabetem.

Vhodnou technikou může být i tvz. uddijána bandha – zámek oblasti břicha, který je však třeba provádět pod vedením učitele, a proto se zde popisu této techniky nebudu věnovat.

Jógou proti neuropatii

Velká zátěž, zadržování dechu, dlouhé výdrže v náročných pozicích či nepravidelná pohybová aktivita jsou negativní partneři zdravého životního stylu pro diabetiky. Vhodná cvičení jsou jemná aerobní aktivita nebo formy jógy, které plynule střídají jednotlivé pozice bez dlouhých vydrží. Tak se cvičí například powerjóga. Ta pracuje s rozhýbáváním všech částí těla a také s akrálními částmi – tedy okra-
jovými. Jednou z komplikací diabetu je i neuropatie, tedy poškození periferních nervů. Při neuropatii dochází k poškození senzorických nervů především na nohou a rukou a často tyto části znecitliví. Proto je třeba stimulovat a prokysličovat ruce a nohy přípravnými pohyby zaměřenými právě na nejvzdálenější části těla.

Odbourává stres a napětí

Pomocí dechu, tedy nejdůležitější součásti jógy, se lze zbavit nahromaděného stresu a napětí. Životní nepohoda způsobená „moderním“ stresem, pracovními povinnostmi a nevhodným stravováním udržuje v těle konstantní napětí. Pokud stres permanentně ovládá organismus, dochází ke zvýšení hladiny krevního cukru. Jóga přináší uvolnění a relaxaci. Plynulým dýcháním ovlivňuje mysl, zbavuje organismus napětí a nastavuje vnitřní prostředí (systémy a žlázy) do harmonie – homeostázy.

Jak s jógou začít?

Zvažte svůj zdravotní stav a zkonzultujte jej se svým lékařem. Na cvičení si vyhraďte pravidelný čas podle svých možností a podmínek, např. každý den 20 minut ráno. Začít můžete s 10minutovou praxí dechu a prací s pozorností. Pak můžete přidat pozdravy slunci a postupně zařadit i další pozice z celého systému jógy nebo jen ty specifické. Pamatujte, že nemusíte cvičit určitou pozici jen proto, že je vhodná pro něco, čeho chcete dosáhnout. Vždy existují i jiné pozice, které zapůsobí stejným způsobem. Respektujte své možnosti a jóga bude milou společnicí a vaším každodenním rituálem jako např. čištění zubů. Bude šetřit a podporovat energii pro vaši životní pohodu.

Pár dobrých rad na závěr

• Při cvičení byste se měli hlídat, nepřekonávat jakoukoliv bolest a naslouchat svému tělu.

• Nepouštějte se do cvičení hned po jídle, vhodná doba je 1–2 hodiny poté.

• Ke konci cvičení je důležité, abyste ještě chvíli zůstali ležet v závěrečné pozici mrtvoly (šavásana), ve které dochází k „dopékání“ celé praxe. Není dobré přestat narychlo cvičit a utéci před závěrenou relaxací, která je v józe často nejdůležitější.

Václav Krejčík

415

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku