Jaterní testy: jedenkrát ročně

Jaterní testy: jedenkrát ročně

Jaterní testy jsou laboratorním vyšetřením, které nás informuje o stavu jater. U nemocných s diabetem bývá obvykle prováděno alespoň jedenkrát ročně.

Jedná se o odběr krve ze žíly, nejčastěji ráno nalačno, a následné stanovení koncentrace 4 enzymů a bilirubinu. Celkem se tedy vyhodnocuje pět parametrů. Jejich referenční hodnoty uvádí následující tabulka.

Výsledky jaterních testů

Bilirubin celkový < 22 mikromol >
S-ALT (alaninaminotransferáza) < 0,67 μkat / l
S-AST (aspartátaminotransferáza) < 0,67 μkat / l
S-GMT (γ-glutamyltransferáza) m: < 1,77 μkat / l

ž: < 1,10 μkat / l

S-ALP (alkalická fosfatáza) < 2,3 μkat / l

Zvýšené koncentrace alaninaminotransferázy (ALT) a aspartátaminotransferázy (AST) signalizují poškození jaterních buněk, hepatocytů. Zvýšené koncentrace gammaglutamyltransfertázy (GGT) a alkalické fosfatázy (ALP) signalizují poruchu odtoku žluči z jater.

Slovníček:

Bilirubin – je odpadním produktem metabolismu červeného krevního barviva
Hepatocyt – je buňka tvořící základ jaterní tkáně, která je zodpovědná za většinu metabolických pochodů, která probíhají v játrech

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

2011

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku