Jak se dříve měřil cukr v krvi a v plazmě?

V průběhu posledních 50 let se glykemie stala základním ukazatelem pro hodnocení aktuální účinnosti léčby diabetu v laboratoři i při selfmonitoringu. Způsoby jejího měření se neustále vyvíjejí. Postupně se zvyšuje přesnost a správnost měření a zmenšuje se objem krve odebírané ze žíly nebo z kapilár v kůži.

Jak se dříve měřil cukr v krvi a v plazmě?

Již kolem roku 1900 bylo možné díky francouzskému vynálezci Julesi Duboscqovi (1817–1886) změřit koncentraci glukózy v krvi s pomocí kolorimetrů a následně polarimetrů, které jsme představili v minulém čísle DIAstylu. O další rozvoj těchto metod se zasloužili Wilhelm Crecelsius (1898–1979) a Carl Zeiss (1816–1888). S obnovenou sérií Crecelsius-Seifert bylo od roku 1935 do sedmdesátých let možné měřit glykemii v rozsahu do 400 mg% (22 mmol/l). Vyšetření bylo v té době komplikováno mícháním vzorku krve s různými činidly, filtrací, vařením a chlazením, špatnými světelnými podmínkami apod.

V ROCE 1950

se v laboratoři začal používat první přístroj pro kvantitativní odhad koncentrace cukru v krvi nazvaný Pikrator. K vyšetření bylo zapotřebí 0,1 ml krve a rozsah měření byl od 150 do 877 mg% (8 mmol/l–49 mmol/l).

V ROCE 1964

byly zavedeny testovací proužky Dextrostix americké firmy Ames. V ČR je vyráběla firma Lachema pod názvem Melli PHAN. Hodnota glykemie se odhadovala podle barevné stupnice prostým zrakem. „Proužků byl v té době nedostatek, stačily jen pro úzkou skupinu nejpotřebnějších (většinou těhotné ženy). Pacienti si proto pomáhali podélným rozstřižením proužků – z jednoho proužku vytvořili dva. Vzhledem k tomu, že šířka proužku byla asi 5 mm, odečítali svou glykemii z plošky o šířce 2,5 mm,“ vzpomíná edukační sestra Marie Libichová.

V ROCE 1969

se začal používat první glukometr firmy Ames – Reflentance Meter, který dokázal vyhodnotit vzorek krve aplikované na zkušební proužek. Tento Reflektometr distribuovala firma Bayer. V naší sbírce máme zdokonalený typ původní verze z roku 1972 s názvem Eyetone, který byl ve své době dost rozšířený. Šlo o druhý glukometr firmy Bayer a současně druhý vyráběný glukometr na světě vůbec. Jeho hmotnost byla neskutečných 1,1 kg, na délku měřil 18 cm a před uvedením do chodu se musel 30 minut zahřívat.

OD ROKU 1974

byl k dispozici oranžový glukometr Reflomat (Labora Mannheim). Pro napájení vyžadoval 220 V, měl hmotnost rovněž 1,1 kg a měřil v rozmezí 10 až 1 000 mg% (0,5–55,5 mmol/l). Pro stanovení glykemie potřeboval jen 20 μl krve. Modernější verze tohoto glukometru měla rozsah již jen 70–400mg% (3,8–22 mmol/l). Zjistilo se, že rozsah byl příliš velký a prakticky se nevyužíval.

V ROCE 1983

přišel glukometr Reflolux (Boehringer Mannheim) se 4 alkalickými bateriemi. Disponoval rozsahem měření 40–400 mg% (2,2–22 mmol/l). Testovací proužky se odečítaly zrakem a měřily v pásmu 20–800 mg% (1–44 mmol/l). Hmotnost přístroje byla již jen 270 gramů.

OD ROKU 1987

nabízejí glukometry možnost ukládání hodnot glykemií, data, času apod. do své paměti.

V ČESKOSLOVENSKU

se ve spolupráci firem Lachema a Bayer vyráběl Glucometer II. Tento model je z roku 1985.

PAMĚŤ GLUKOMETRŮ

se postupně zvyšovala na stovky hodnot. Některé z nich měřily i ketolátky. Později byly glukometry vybavovány programy, které umožňovaly převod dat do počítače a jejich další zpracování.

VÝVOJ LANCET PRO ODBĚR KRVE

Vedle proužků a glukometrů byl důležitý i vývoj lancet k získávání krevních vzorků z prstu nebo z ušního lalůčku. Vyvíjely se také mikrozkumavky k odběru kapilární krve pro kontrolu na analyzátoru v laboratoři.

PŘEHLED METOD MĚŘENÍ CUKRU V KRVI

• Fotometrické – glykemie se odečítá podle změn barvy proužku
• Elektrochemické – glykemie se určuje podle intenzity elektrického proudu ze senzoru

Glukometr s elektrochemickými senzory ExacTech z roku 1987.

 

Doc. MUDr. Josef Bartek,CSc., Vítězslav Kupčík, doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.

(Článek je převzatý z časopisu DIAstyl 3/2018.)

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x