Jak reaguje tělo diabetiček na hormonální změny?

Jak reaguje tělo diabetiček na hormonální změny?

V průběhu života ženy dochází k pravidelným i nepravidelným hormonálním změnám, které ovlivňují menstruaci, těhotenství či menopauzu. Jakým způsobem se tyto změny projeví na kompenzaci diabetu?

Při menstruaci dochází ke změnám potřeby inzulinu

Pravidelné cyklické změny pohlavních hormonů řídí menstruační cyklus. Ten se skládá z několika fází. Při fázi folikulární rostou folikuly („dutinky“ s vajíčky) na vaječnících. Po dozrání obvykle jednoho dominantního folikulu dojde za ideálních podmínek (tedy obvykle v polovině 28denního cyklu) k ovulaci neboli prasknutí folikulu a uvolnění vajíčka. Pokud není oplodněno, dochází po luteální fázi k menstruačnímu krvácení. U některých diabetiček se v průběhu cyklu může měnit kompenzace diabetu a docházet i ke změnám potřeby inzulinu. Zhoršení kompenzace a vyšší spotřeba inzulinu se může objevit ve druhé polovině menstruačního cyklu (tzv. luteální fázi) převážně vlivem hormonu progesteronu, jehož působení v oblasti látkové výměny lze označit za protiinzulinové.

Častější jsou poruchy menstruačního cyklu

Diabetičky 1. a 2. typu také častěji trpí poruchami menstruačního cyklu (včetně pozdního nástupu menstruace, delších cyklů, větším počtem cyklů bez ovulace apod.), pravidelnost cyklu lze však významně ovlivnit kompenzací diabetu.

Velmi zajímavá je otázka užívání hormonální kontracepce u žen s diabetem. Ačkoli je u diabetiček vyšší tlak na plánované početí z důvodu vysokého rizika pro matku i plodu při neuspokojivé kompenzaci, využívají diabetičky metodu hormonální antikoncepce mnohem méně než ženy bez diabetu a gynekologové častěji volí čistě gestagenovou antikoncepci. Principiálně však mohou diabetičky užívat obdobnou hormonální antikoncepci jako nediabetičky, problémem je volba antikoncepce u diabetiček s pokročilými komplikacemi z důvodu zvýšeného rizika trombózy (vzniku krevní sraženiny).

V těhotenství očekávejte navýšení dávek inzulinu

V těhotenství z důvodu vyšší produkce hormonů s protiinzulinovým působením, a také nárůstu tělesné hmotnosti může v průběhu 2. trimestru dojít ke zhoršení kompenzace, na kterou je třeba reagovat úpravou (často zahájením léčby inzulinem či navýšením jeho dávek). Těsná kompenzace cukrovky před a v průběhu těhotenství je nutná pro prevenci tzv. diabetické fetopatie, tedy postižení plodu, který je obvykle větší, ale nezralý a má vyšší riziko vrozených vad. Diabetičky (1. i 2. typu) mají ve srovnání se ženami bez diabetu vyšší riziko spontánních potratů a vyšší výskyt těhotenských komplikací.

Před menopauzou se zvyšuje riziko hypoglykemií

Menopauza je definována jako ukončení menstruace po dobu delší než 6 měsíců a souvisí s vyčerpáním zásoby vajíček ve vaječnících a sníženou reakcí vaječníků na hormonální stimulaci z podvěsku mozkového. Nicméně hormonální změny související s menopauzou je možno pozorovat až 5 let před nástupem menopauzy, což v praxi pro diabetičky (většinou 1. typu) může znamenat snížení dávek inzulinu či vyšší riziko hypoglykemií při ponechání dávek stávajících. Diabetičky 2. typu obvykle potřebu snížení antidiabetických léků z důvodu přirozeného zhoršování choroby nezaznamenají. Projevy menopauzy jsou dobře známé a individuálně velmi rozdílné a zahrnují širokou škálu potíží od návalů, většího pocení, psychické nerovnováhy, depresivity, pocitů ztráty životní energie až po suchost zvláště poševních sliznic. Pokud jsou tyto příznaky velmi obtěžující, může být gynekologem po zvážení rizik předepsána tzv. hormonální substituční léčba.

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

MUDr. Ludmila Brunerová Ph.D.

929

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku