Jak porozumět své nemoci a neztratit se v bludišti odborné terminologie související s diabetem

Jak porozumět své nemoci a neztratit se v bludišti odborné terminologie související s diabetem
V ordinaci se klidně zdržte o něco déle a ptejte se na to, čemu nerozumíte. Pacient má právo znát vše o svém zdravotním stavu. Zdroj: Shutterstock

Pro absolutního laika může být velmi obtížné zorientovat se v lékařské zprávě dokumentující zdravotní stav. Odbornými výrazy se to pak o to více hemží, když je vám diagnostikovaná chronická nemoc, jako například diabetes mellitus. Již dávno jsou pryč doby, kdy pacient jen odevzdaně seděl v ordinaci a neměl potřebu se více zajímat o to, co vlastně jeho lékař říká, nebo píše do zpráv. Dnes chce nejen diabetik vědět, na čem je, co jej čeká a jaký to bude mít výsledek. Jak najít „stejnou řeč“ společně s odborníkem?

Zná to téměř každý, kdo nemá zdravotnické vzdělání. Přijdete k lékaři a ten na vás vychrlí mnoho odborných termínů a současně je zanese i do zdravotnické dokumentace. A vy se začnete pomalu a jistě ztrácet… Najít společnou řeč je ovšem velmi podstatné pro to, aby léčba byla efektivní. Lékař by se vám tedy měl v komunikaci přizpůsobit, aby to k něčemu vedlo. Pokud o to nestojí, je na čase porozhlédnout se po jiném odborníkovi.

Když nerozumíte, neostýchejte se zeptat

Odborná terminologie a s ní spojená optimální komunikace s pacientem je věčné a ožehavé téma, které by mělo být neustále řešeno a rozebíráno. Jak jinak nalézt cesty k pochopení vlastní nemoci? Uveďme si příklad z praxe: „Sedm let jsem pracovala jako zdravotní sestra na lůžkovém oddělení. Setkala jsem se především s pacienty, kteří potřebovali rehabilitační péči po vážných úrazech a po komplikacích spojených s akutními nemocemi. Samo sebou jsem měla ve svém okolí i diabetiky. Co mě mile překvapilo, bylo to, že většina z nich byla velice dobře edukována o svém onemocnění a také o tom, jakým způsobem mají dodržovat léčebný režim. Objevilo se však pár situací, kdy lidé nevěděli, co jim vlastně lékař na vizitě sdělil, a pak se ptali nás sestřiček. Tehdy jsem pochopila, jak moc je důležité s pacienty mluvit otevřeně a hlavně srozumitelně. Jak podstatné je přistupovat k nim lidsky a s pochopením a nebrat je jako „kus“, ale jako lidskou bytost, která chce porozumět své nemoci,“ říká bývalá zdravotní sestra Iveta Reinisch. Z toho rozhodně pramení jedna věc – když jste skutečně zdravotnickému personálu neporozuměli, raději se několikrát zeptejte. Nevědomost není slabost.

Víte, jaké nápoje jsou vhodné k zapíjení léků?

Pitná voda z vodovodu je k zapíjení léků nejlepší. Čistá nesycená voda se zdá být nejideálnějším řešením, pakliže potřebujete předepsané ...

Krátký lexikon odborných termínů souvisejících s cukrovkou

Pojďme si představit několik odborných výrazů, s kterými se můžete ve svém životě s diabetem setkat:

  • Autoimunitní nemoc: s tímto výrazem jsou konfrontování diabetici I. typu. Laik jen těžko vydedukuje, oč se jedná a potřebuje vysvětlení. Je to v podstatě jakási vnitřní sebedestrukce, kdy buňky vlastního imunitního systému napadají vlastní tkáně nebo orgány.
  • Beta buňky pankreatu: slinivka břišní se odborně nazývá pankreas. Tento orgán produkuje několik typů hormonů, mezi než patří i inzulín. Právě ten vylučují u zdravého člověka ony beta buňky umístěné v tzv. Langerhansových ostrůvcích.
  • Endokrinní systém: obecně lze říct, že se jedná o soubor všech žláz s vnitřní sekrecí, mezi které patří nejen slinivka břišní, ale také například štítná žláza, pohlavní orgány nebo nadledvinky. Tyto orgány produkují hormony, které se ne nadarmo nazývají chemičtí poslové. Ovlivňují totiž cestou krevního řečiště příslušné orgány.
  • Glukagon: je to hormon, který produkují alfa buňky slinivky břišní. Jeho úkolem je zvyšování hladiny glykémie a působení proti účinkům inzulínu. Pakliže diabetik prožívá významnou hypoglykémii, potom aplikace injekce glukagonu může pomoct hladinu glukózy v krvi zvýšit (všechny možné léčebné postupy je vždy nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem).
  • Glykovaný hemoglobin (HbA1c): laicky řečeno se jedná o dlouhodobou glykémii, která předává informaci o hodnotách cukru v krvi v průběhu předešlých tří měsíců. Diabetologovi může pomoct posoudit to, jak dobře je vaše cukrovka kompenzovaná.
  • Lipohypertrofie: tvorba uzlíků v podkoží, pokud diabetik používá k aplikaci inzulínu stále stejné místo na těle. Proto je vhodné střídat místo vpichu.

V komunikaci s lékařem však můžete natrefit i na celou řadu dalších odborných termínů. Pokud si s nimi nebudete vědět rady, můžete si jejich význam vyhledat na internetu nebo v odborných publikacích či slovnících lékařské terminologie.

Zjišťovat si informace o své nemoci je normální. Může to pomoci k její lepší kompenzaci

Nemějte obavy z toho, že byste před lékařem vypadali hloupě, pokud si nastudujete informace o své nemoci a při kontrole mu je sdělíte. Naopak sdílejte své poznatky s odborníkem a snažte se o to, aby vám je lékař upřesnil nebo doplnil. A čemu se spíš vyvarovat? Rozhodně jakékoliv samoléčbě, která bude pramenit z pochybných informací na internetu. Diabetes je onemocnění, které potřebujete pochopit, abyste se s ním naučili žít, ale zároveň vyžaduje odborné vedení v rámci léčebného režimu.

Zdroj: Endocrineweb.com, Wellion.eu, vlastní poznatky ze zdravotnické praxe v Praze (Iveta Reinisch – Bc. obor Všeobecná sestra vystudovaný na 3. LF UK)

1124

Diskuze k článku