Jak pečovat o děti a dospívající s diabetem při koronaviru

Mezinárodní společnost pro děti a dospívající s diabetem (ISPAD) vydala oficiální doporučení týkající se COVID-19. Tato doporučení a rady jsou primárně určeny zdravotníkům, kteří by se měli o mladé diabetiky 1. typu, kteří se nakazí koronavirem, starat.

Jak pečovat o děti a dospívající s diabetem při koronaviru
Zdroj: Shutterstock

Mezi důležité rady patří například:

Častější kontrola glykemie

ISPAD tvrdí, že pokud se dítě nebo mladý člověk s diabetem onemocní, měli by zdravotníci častěji kontrolovat jejich glykemii, přičemž správná glykemie by se měla pohybovat v mezích hodnot 4 a 10 mmol/l a ketony by se měly udržet pod hodnotou 0,6 mmol/l.

Dlouhodobě nepřerušovat podávání inzulínu

Pokud organismus trpí horečkou, je zcela běžné, že tělo pro udržení stabilní glykémie potřebuje zvýšené množství inzulínu.

Dbát na pitný režim

Je nutné zajistit častější doplňování tekutin s odpovídající rovnováhou solí a vody tak, aby se zabránilo případné dehydrataci.

Zachovat klid

I když jsou osoby s diabetem v mnoha zemích chápány v případě ohrožení koronavirem COVID-19 jako riziková skupina, dle neoficiálních zpráv děti s diabetem nevykazovaly odlišný vzorec průběhu onemocnění ve srovnání se svými vrstevníky. Navíc děti nejsou dle dosavadních informací onemocněním ohroženy tolik jako dospělí lidé.


Kdy vyhledat pomoc?

Mezinárodní společnost pro děti a dospívající s diabetem navíc vydala doporučení, kdy je bezpodmínečně nutné, aby děti a dospívající s diabetem vyhledali v případě těchto komplikací odbornou lékařskou pomoc.

  • Pokud je diabetik zasažen déle trvající horečkou či přetrvávajícím zvracením, které vede ke ztrátě hmotnosti, je nutno zamezit případné dehydrataci organismu a urychleně vyhledat lékařskou pomoc.
  • Pokud přetrvává situace, kdy je dech osoby s diabetem cítit po ovoci popř. má diabetik zvýšenou hladinu ketonů nad 1,5 mmol/l.
  • Dojde-li u dítěte nebo dospívajícího k vyčerpání, zmatení, hyperventilaci nebo silné bolesti břicha.

Zdroj: diabetes.co.uk