Jak o prázdninách bez rodičů? Jeďte na diatábor. Je tam bezva.

Jak o prázdninách bez rodičů? Jeďte na diatábor. Je tam bezva.

Tábory pro děti s cukrovkou se pořádají již desítky let, na mnoha místech u nás i ve světě, v létě i v zimě. Důvody? Připomenu ty důležité. Mají význam nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče i profesionály, lékaře a sestry diabetologie.

1. Odpočinout si a bavit se – to je hlavní

Pro někoho jediné oživení prázdnin. Pestrý program her, výletů, sportů, soutěží a hlavně legrace vytváří jedinečnou atmosféru. Zážitky a nadšení by děti jinak sotva poznaly. Diatábory mohou být atraktivnější než tábory pro zdravé děti, což účastníci opakovaně tvrdí a také „pořád dokola“ jezdí. Je lepší důkaz?

2. Být na čerstvém vzduchu

Ideální příležitost, jak se dostat přímo do lesa, k vodě nebo do hor.

3. Naučit se nové věci z diabetologie příjemným způsobem spolu s ostatními

Děti se nakupí kolem zástupců firem,mohou si osahat zcela nové glukometry, inzulinové pumpy, monitory a vše, co je nejnovějšího v technice. Rády si navzájem vyměňují vlastní zkušenosti.

4. Vyzkoušet si novinky na sobě, bezpečně, za dohledu diabetologického týmu

Pamatuji si dobře, jak kdysi pozvolna mezi dětmi stoupal den ze dne zájem o vyšetření glykemie. Každý se přesvědčil na vlastní kůži, jaký je rozdíl v užití tábora a života vůbec, pokud si glykemii pravidelně měří nebo ne. Okamžitě ubylo hypoglykemií, hlavně těch závažných. Pamatuji také, že i prosazování zvýšení počtu denních injekcí bylo na táboře snazší než v ordinaci.
Právě proto, že děti mezi sebou mohly přímo srovnávat různé způsoby. Řada si mohla poprvé vyzkoušet s vědomím svého diabetologa léčbu inzulinovou pumpou právě na táboře. Nebýt proto v nemocnici oceňují děti i rodiče. V klidu ve své ordinaci se pak domluví, zda budou nebo nebudou mít o léčbu pumpou zájem. Na základě osobních zkušeností z tábora je volba snadnější. „Nový glukometr nebo pumpa, to je vždycky frajeřina“, přiznávají děti.

5. Naučit se zvládat tělesné aktivity za odborného vedení

Děti se učí, jak si vše bezpečně užít. Srovnávat změny u sebe a u ostatních dává možnost dalšího praktického poznání. Z některých zkušených dětí se stávají opravdu dobří rádci. Učením jiných se naučí ještě víc.

6. Vyzkoušet si různé sporty a hry

V zimě pod vedením lyžařských instruktorů si přijdou na své úplní začátečníci i zkušení lyžaři. V létě se mohou přiučit vodním sportům i míčovým hrám. Na děti s cukrovkou je možno klást stejné nároky, jako na děti zdravé. Někteří, i když mají diabetes, zdravé vrstevníky ve sportu předčí. Moderní léčba to umožňuje.

7. Být na čas mezi „svými“ a bez přímé kontroly rodičů

Dítě se dostane mimo rodinu, do kolektivu vrstevníků, mimo stálou přímou kontrolu rodičů. Právě ve školním věku je toto postupné uvolňování z rodiny zcela fyziologické. Jde o nezbytný předpoklade dalšího normálního psychického a sociálního vývoje dítěte. Jedině v kolektivu se mohou formovat některé vlastnosti, které jsou tolik potřebné v dalším životě – např. ochota pomoci druhému, smysl pro práci v týmu a soutěživost. Dítě s cukrovkou ve školním věku se prakticky nemůže účastnit různých delších pobytů se školou s ostatními dětmi. Proto hrají v tomto směru diatábory nezastupitelnou roli. Pro řadu dětí je právě tábor první zkouškou života „bez rodičů“! Nebojte, na ně se soustřeďujeme nejvíce. Počáteční nejistotu nebo smutnění brzy nahradí dobrá nálada, veselí a hrdost, že se vše zvládlo.

8. Podpořit si sebevědomí

Psychický význam tábora je obrovský. Může pomoci získat znovu zdravé sebevědomí, které bohužel bývá někdy cukrovkou zbytečně, ale pochopitelně narušeno. Každý srovnává své problémy, jejich vnímání a řešení s ostatními. Zde se najdou skutečně naslouchající uši a chápající bytosti. Příkladem jsou nekonečné hovory o různých situacích, které jim cukrovka připravila. Debaty se někdy přetahují do nočních hodin. Tábor je ideálním prostředím pro ventilaci všech starostí. A to těm, kteří je sami zažívají. Pocit, že nejsou s tou nemocí samotní, posiluje. Poznání a vidění „na vlastní oči”, čeho všeho ostatní děti i s cukrovkou dosáhly a co všechno umí, je důležité. Tábor příležitost dává.

9. Navázat nová přátelství

Nová přátelství obohacují život a často přetrvají roční pauzy mezi tábory. Potvrzením je „rozjezd” každého ročníku hned od prvních minut a různá setkání účastníků v mezidobí.

10. Dopřát rodičům odpočinek

Rodiče si mohou konečně oddychnout na chvíli od celoroční „nonstop”starosti o cukrovku dítěte. Zaslouženě.

Co přináší tábor profesionálům?

Diabetologickému týmu přináší tábor poznání, které je potřebné pro jeho praxi. Teprve společný život s dětmi nabízí zkušenosti, které se nedají nabýt v ordinaci, ani vyčíst z nejlepších učebnic diabetologie a dokonce nejsou ani „na internetu”. Nenahraditelné jsou diabetologické sestry, které mimo své odborné zkušenosti vnášejí do tábora „mateřský princip”, nutný zejména pro nejmenší účastníky. No, ocení ho na táboře všichni. Jako vedoucí se osvědčili někteří z našich „vzorných a úspěšných” odrostlých diabetiků. Ti, nejen že znají na vlastní kůži problém cukrovky, ale jsou dětem vzorem, kam až to lze i s cukrovkou „dotáhnout”.

Mohou jet diabetici na běžný tábor?

Dospívajícím dětem starším 15 let lze výjimečně povolit pobyt na letním nebo zimním táboře, který není specializován pro diabetiky. Rozhodnutí je zcela individuální a není jednoduché. Záleží na rozumové vyspělosti dítěte, jeho zkušenostech s vlastní cukrovkou za různých situací, na přání a spoluodpovědnosti rodičů a zvážení diabetologem. Nezbytnou podmínkou je ochota personálu tábora, jeho zasvěcení do problematiky cukrovky, pečlivý selfomonitoring, nejlépe kontinuální monitor glykémie, svědomité podávání inzulinu a kontrola rodiči „na dálku“.

Na závěr o diatáborech je třeba poděkovat všem, kteří je pomáhají pořádat. Mimořádný dík patří Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, mimo jiné za významnou finanční pomoc dětem a vytrvalou morální podporu nám dospělým, co na tábory jezdíme.

Jednou budeme vzpomínat

Jednou v budoucnu význam diatáborů pomine. Tehdy, až bude možno cukrovce předcházet nebo ji půjde vyléčit. Diatábory se stanou historií. Zůstanou ve starých táborových kronikách a navždy ve vzpomínkách pamětníků. Do té doby vám diatábor doporučuji. Klidně některý zkuste. Užijte si ho. Poraďte se ve své diabetologické ordinaci. Přeji vám mnoho krásných táborových zážitků.

Seznam letních diatáborů pořádaných v ČR najdete zde.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

438

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku