Proč na diabetiky číhá syndrom vyhoření?

Proč na diabetiky číhá syndrom vyhoření?

Američtí vědci se snaží pochopit, co vede k syndromu vyhoření u pacientů s diabetem 1. typu. Uspořádali na toto téma studii, ve které zjišťovali, proč pacienti i přes možné zdravotní komplikace nemají zájem o dostatečnou léčbu cukrovky.

Samotný „syndrom vyhoření diabetu“ vědci chápou jako pocit vyčerpání a frustrace, jehož příčinou jsou každodenní, často náročné požadavky na zvládání nemoci. Vědci potvrdili, že tyto požadavky na zvládání cukrovky mohou u některých lidí vést ke stresu, duševnímu a fyzickému vyčerpání a pocitu odloučení. To zase může vést k vyhoření péče o vlastní diabetes.

Jak lidé vnímají syndrom vyhoření?

Cílem studie, vedené dr. Samerehem Abdolim, bylo pochopit a porozumět tomuto stavu i důvodům vyhoření v souvislosti s péčí o diabetes u dospělých osob s cukrovkou 1. typu. Výzkumu se zúčastnilo 18 osob s diabetem 1. typu v průměrném věku 38 let, přičemž účastníci studie byli vybráni na základě toho, že zažili syndrom vyhoření v předchozích 12 měsících. Jedna z účastnic ve věku 36 let uvedla: „Je pro mě opravdu vyčerpávající neustále myslet na diabetes, pořád dbát na to, co jím, nebo řešit a předvídat každý krok, který člověk udělá.“ Další 22letá žena dodala:„ Cítím se kvůli neustálé péči o cukrovku vyčerpaná a v důsledku toho si připadám velmi staře.“ Jedna 42letá účastnice studie nakonec uvedla: „Bojuji se svým vyhořením tím, že si snažím neustále připomínat, co je v životě nejdůležitější. Chci vidět, jak má dcera vyrůstá, baví mě cvičit či chodit do práce a snažím se být neustále vděčná za to, co mi bylo dopřáno.“

 

Na základě výsledků studie určili vědci základní typy pacientů v souvislosti s péčí o cukrovku 1. typu:

  • První typ pacienta se věnuje vlastní péči o diabetes a nevykazuje známky vyčerpání, odloučení nebo bezmocnosti.
  • Další typ se sice věnuje své péči o diabetes, ale začíná již popisovat a vnímat pocity vyčerpání nebo vyhoření.
  • Následující typ pacienta se příliš péči o diabetes nevěnuje, ale zároveň nevykazuje známky vyčerpání nebo bezmoci.
  • Poslední typ vykazuje známky duševního, emočního a fyzického nesouladu a nedostatečnou péči o nemoc, což bývá navíc doprovázeno vyčerpáním a/nebo pocitem bezmoci.

Pro samotné pacienty je pak důležité stanovit, k jakému z výše uvedených typů patři a na základě toho přizpůsobit svou léčbu. Pokud pacient s diabetem již vykazuje známky vyhoření, je podle vědců klíčové hledat novou energii a motivaci ke zvládání nemoci u rodiny, přátel či u zdravotníků a důležité je rovněž snaha o zachování pozitivního myšlení.

Zdroj: diabetes.co.uk

130

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný