Jak lidé skladují inzulin? Ověřeno v praxi.

Jak lidé skladují inzulin? Ověřeno v praxi.

Podle doporučení výrobců by měl být inzulin dlouhodobě skladován při teplotě od 2 do 8 stupňů Celsia. U otevřeného inzulinu je doporučené teplotní rozmezí mezi 2 a 30 stupni Celsia. Vědci z Německa a Nizozemska si ověřili, jak lidé tato doporučení dodržují

Výsledky studie prezentovali začátkem října na kongresu Evropské diabetologické společnosti v Berlíně. Ke studii použili teplotní čidlo MedAngel Home, které je volně dostupné na trhu v ceně cca 50 Eur. Smyslem tohoto čidla je hlídat teplotu inzulinu i dalších uskladněných léků a upozornit uživatele v případě, že teplota některého z léků překročí stanovenou hranici. Pro komunikaci používá čidlo systém Bluetooth a mobilní telefon uživatele.

Autoři studie takto sledovali čidla u 338 diabetiků z USA i Evropy. Čidla byla po celou dobu v blízkosti skladovaného inzulinu, ať již v lednici, nebo v přenosné chladící tašce apod. Každé 3 minuty poslaly čidla výsledky svého měření do databáze autorů studie. Výsledky ukázaly, že 11% času (což odpovídá 2 hodinám a 43 minutám za den) byl inzulin mimo doporučenou teplotu skladování. Nejčastěji klesla teplota jen o něco níže, tedy pod 2 stupně Celsia. Byly ale i případy, kdy se dostala až pod 0 stupňů Celsia nebo přes 8 stupňů Celsia.

Dodržování doporučeného teplotního rozmezí je důležité, protože při vystavení inzulinu mrazu nebo naopak příliš vysokým teplotám může dojít k jeho znehodnocení.

Jak inzulin správně skladovat?

  • V chladničce při teplotě 2 – 8 C nebo trvale přechovávat při pokojové teplotě. Skladování v pokojové teplotě však nesmí být delší než 6 týdnů.
  • Inzulin nesmí projít mrazem. Přemrzlý Inzulin nelze již použít.
  • Inzulin nesmí být vystaven přímému slunci, nesmí dojít k přehřátí (slunce inzulin postupně rozkládá).
  • Hodiny trvalého otřásání mohou vést ke shlukování nebo vytvoření bílé vrstvy na vnitřní straně ampule. Takovýto inzulin již nelze použít!
  • Základní informace najdete vždy v příbalovém letáku.

 

157

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný