Jak se žije diabetikům ve Velké Británii?

Jak se žije diabetikům ve Velké Británii?

Jak se liší péče o diabetiky v jiných částech světa? Jsou na tom lépe, nebo hůře než čeští pacienti? Náš seriál vás tentokrát zavede do Velké Británie. O podmínkách léčby diabetu v této zemi jsme mluvili s místním zástupcem mladých leaderů Gavinem Griffithsem.

Gavin Griffiths z Velké Británie pochází z Londýna a je mu 25 let. Velmi rád sportuje. Baví ho všechny druhy sportů, ale nejraději běhá maratony a ultramaratony s cílem motivovat také ostatní diabetiky, aby vedli aktivnější život plný sportovních aktivit.

Gavine, můžeš nám říci, jaká je podle tvého názoru úroveň péče o diabetiky ve Velké Británii?

Musím přiznat, že jsem opravdu velmi rád, že žiji právě ve Velké Británii, tedy v zemi, kde je dobrá úroveň léčby diabetu a také přístup ke všem důležitým kompenzačním pomůckám. Náš systém Národní zdravotní služby (NHS) umožňuje všem čerpat bezplatnou zdravotní péči, která je hrazená z daní od daňových poplatníků. Lidé tedy neplatí za návštěvu lékaře ani za léčbu samotnou.
V tomto systému vidím velkou výhodu, jelikož nezáleží na tom, zda je člověk s diabetem milionář nebo bezdomovec – každému je vždy poskytnuta stejná zdravotní péče, tedy stejný počet proužků do glukometru atd. Přesto ale dochází k tomu, že v některých částech země je zdravotní péče financována hůře, což by se určitě mělo změnit.

Jsi členem nějaké organizace, která se věnuje edukaci a zkvalitnění života osob s diabetem?

Založil jsem organizaci Diathlete s cílem zvýšit povědomí o diabetu a vzdělávat tak nejen širokou veřejnost, ale i samotné osoby s diabetem, a to pomocí modernějších metod. Podle mého názoru totiž existuje určitá pomyslná propast mezi diabetology a samotnými pacienty, která by se dala lépe překonat tím, že se zkušenější diabetici budou více angažovat a podělí se o své zkušenosti týkající se léčby s nově diagnostikovanými diabetiky. Naše organizace proto ve spolupráci s diabetologickými centry pořádá řadu sportovních akcí s cílem poskytovat tyto informace zábavnou formou. Účastníci námi pořádaných akcí se učí lépe porozumět, jaký má například pohyb vliv na léčbu diabetu.

Jaká je, podle tvého názoru, míra edukace pacientů s diabetem ve Velké Británii?

Jak jsem již výše uvedl, domnívám se, že v Británii je úroveň edukace dobrá, ovšem na druhou stranu, vždy je co zlepšovat. Kvalita péče se totiž liší napříč celou zemí a pořád existují diabetologická centra a ambulance, které neposkytují svým pacientům odpovídající péči například z důvodu nedostatečné odbornosti lékařů. Na některých klinikách například vůbec nekontrolují osobám s diabetem stav dolních končetin, což se naše organizace snaží změnit. Snažíme se proto pacientům poskytovat komplexní informace o možných komplikacích spojených s léčbou diabetu a zejména rady, jak problémům účinně předcházet.

Máš představu, jak by se mohla kvalita péče o diabetiky v Británii zlepšit?

Myslím si, že by velkou míru zodpovědnosti za léčbu diabetu měli převzít do svých rukou samotní pacienti, kteří často jen pasivně přijímají informace, aniž by s nimi více pracovali a zamýšleli se nad nimi. S diabetiky by se proto mělo více pracovat a pomoci jim pochopit léčbu cukrovky a komplikace s ní spojené. Měl by se také neustále zvyšovat přístup pacientů k moderním technologiím, které mohou být vítanými pomocníky v léčbě diabetu.

Mgr. Kamila Mikesková

197

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku