Inzulínová pumpa: Pro koho je vhodná?

Inzulínová pumpa: Pro koho je vhodná?

S diabetem I. typu se léčí v Česku 60 až 70 tisíc lidí. Někteří z nich si celoživotně aplikují nezbytný inzulín pomocí inzulínového pera. Avšak čím dál častěji se v hledáčku diabetiků vyskytuje i inzulínová pumpa. Tu může používat jak dítě, dospívající, tak i dospělý člověk.

S inzulínovou pumpou může mít člověk s diabetem více rozvázané ruce. Je však potřeba, aby plně spolupracoval s diabetologem a důsledně myslel na monitoring glykémie. Tento způsob léčby cukrovky je tedy na jednu stranu jednodušší, ale na druhou stranu přísnější pro samotného diabetika.

Funkce inzulínové pumpy

Inzulínovou pumpu bychom mohli částečně přirovnat k jakési „umělé slinivce břišní“, jelikož pravidelně vpravuje pomocí katetru a kanyly do podkoží diabetika tzv. bazální dávku inzulínu. Tu nastaví diabetolog v jednotkách za hodinu (množství se zpravidla odvíjí dle fyzické aktivity diabetika a je rozděleno do tří až pěti dávek). Pracuje se také s bolusovými dávkami inzulínu, které si člověk s cukrovkou sám upravuje (vždy ve spolupráci s lékařem) v souvislosti s konzumací jídla. Zpravidla si bolus aplikuje pomocí inzulínové pumpy ještě před tím, než se nají. Tím vlastně vykompenzuje následný vzestup cukru v krvi. Když se pak bazální a bolusového dávkování inzulínu do těla snoubí, vzniká kombinace vhodná především pro ty, kteří žijí aktivně, nebo nemohou z jakéhokoliv důvodu dodržovat přesné časy na konzumaci jídla.

glykémie

Inzulínová pumpa je vhodná pouze pro diabetiky, kteří zodpovědně dbají na dobrou kompenzaci své cukrovky. | zdroj: Shutterstock

Pro koho je inzulínová pumpa vhodná?

Inzulínovou pumpu musí v první řadě schválit váš diabetolog. Ten důkladně posoudí váš zdravotní stav i schopnost účelně ovládat inzulínovou pumpu. Zkrátka a dobře, je nutné, abyste plně spolupracovali. A kdo si může na tohoto pomocníka v léčbě diabetu pomýšlet?

  • Aktivně sportující diabetici
  • Lidé, u kterých se nedaří efektivně kompenzovat diabetes (mívají časté hypoglykémie)
  • Lidé, kteří se kromě cukrovky léčí i s gastroparézou (mívají zpožděné vstřebávání potravy z žaludku)
  • Ženy/diabetičky, které plánují otěhotnět

Dále je nutné, aby nejen lékař, ale i pacient posoudil, zda bude schopen zodpovědně respektovat a používat technické náležitosti inzulínové pumpy (lékař jej zasvětí do ovládání funkcí), nepodcení pravidelné měření glykémie před jídlem a bude si dle výsledné hodnoty upravovat i podávat bolusové dávky inzulínu (opět dle instrukcí diabetologa).

Pro koho inzulínová pumpa není vhodná?

I když inzulínová pumpa tak trochu supluje činnost slinivky břišní u zdravého člověka a usnadňuje ledacos, nemusí být vhodná pro všechny. Doporučována není lidem, kteří podceňují pravidelný monitoring glykémie, a také těm, kteří se léčí s vážným motorickým deficitem či psychiatrickým onemocněním. Rozhodně pak diabetolog z možnosti užívání inzulínové pumpy vylučuje drogově závislé. Nežádoucí je i to, když pacient nedodržuje zásady důkladné osobní hygieny.

Novinka na trhu pro méně starostí

inzulínová pumpa

Inzulínová pumpa je často doporučována i dětem | zdroj: Shutterstock

V roce 2020 byla uvedena na trh nová inzulínová pumpa, která je mnohem „chytřejší“ než její předchůdkyně. Jedná se o přístroj, který funguje na automatické bázi. A co to vlastně znamená v praxi? Nová pumpa rozpozná výkyv glykémie a dle toho sama nadávkuje inzulín. Ostatně dávky léčebného hormonu určené k výdeji upravuje v podstatě kontinuálně (až 288x za den) dle potřeb diabetika. Tento průlomový přístroj tak usnadňuje léčbu cukrovky nejen dospělým, ale i dětem, jelikož odpadá potřeba neustálé kontroly hladiny cukru v krvi, tzv. selfmonitoringu, a nehrozí vznik hypoglykémie či hyperglykémie.

Autor článku: Bc. Iveta Reinisch, foto: Shutterstock

Zdroj informací: VFN Praha, Diabetes.org, Lékárnické kapky

9200

Diskuze k článku