-- reklama --

Inzulinová pumpa ANIMAS VIBE

Inzulinová pumpa ANIMAS VIBE

Inzulínová pumpa, která pomocí s senzorů umožňuje současné a takřka nepřetržité měření hladiny cukru. Celý systém dovolí nemocným s předstihem zareagovat na výkyvy hladiny cukru, pomáhá snížit výskyt hypoglykémií i závažných komplikací cukrovky.

Dva přístroje v jednom

Při snaze o co nejlepší kompenzaci narážejí nemocní velice často na hlavní limitaci léčby cukrovky – hypoglykémii. Je prokázáno, že léčba inzulinovou pumpou i kontinuální monitorace glukózy pomocí speciálních senzorů vede ke snížení výskytu hypoglykémií, pomáhá udržet hladinu krevního cukru v přijatelném rozmezí a ve výsledku vede k celkovému zlepšení kompenzace cukrovky.
Inzulinová pumpa Animas Vibe přitom kombinuje obě výhody.

Kontinuální monitorace hladiny cukru v podkoží

Pro řadu pacientů je časté měření krevního cukru velice obtížné. I v případech, kdy nemocný provádí měření poctivě, zůstane řada důležitých vzestupů a poklesů glykémie skryta, protože se objeví mezi jednotlivými měřeními. „Potíže bývají zejména se stanovením krevního cukru po jídle a během spánku, kde se často vy skytují hypoglykémie, které nemocného mnohdy neprobudí a představují závažné zdravotní riziko. Nepříjemné pocity spojené s hypoglykémií také často vedou ke snaze „preventivně“ udržovat vyšší hladinu cukru, to je ovšem z dlouhodobého hlediska nebezpečné, protože může dojít k rozvoji komplikací cukrovky“, říká MUDr. Jan Šoupal ze III. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Systém pro kontinuální monitoraci glukózy se skládá z malého čidla (senzoru) zavedeného do podkoží. Senzor měří hladinu cukru přibližně každých 5 minut. Výsledky jsou pak odesílány pomocí speciálního vysílače do inzulínové pumpy, kde se zobrazují na obrazovce.

Více informací i výstrahy pro větší bezpečí

Jakmile se hladina cukru dostane pod nebo naopak nad předem stanovené rozmezí, nebo pokud dochází k velice rychlému vzestupu, nebo poklesu glykémie, přístroj vyšle varovný signál.
Pokud si pacient nepřeje být alarmy vyrušován, lze je vypnout (s výjimkou hypoglykémie 3,1 mmol/l a nižší), nebo podobně jako mobilní telefon nastavit například na vibrace.
„Za velice užitečnou funkci považuji trendové šipky, které nemocným usnadňují odhadnout budoucí vývoj glykémie. Představme si situaci před jídlem, kdy poučený pacient může upravit velikost dávky inzulínu. Pokud bude trendová šipka ukazovat na rychlý nárůst hodnoty cukru, bývá vhodné mírně zvýšit obvyklou dávku inzulínu před jídlem, nebo mírně omezit množství jídla. Opačně bude pacient postupovat, pokud bude přístroj hlásit rychlý pokles,“ říká Jan Šoupal.
Kontinuální monitorace glykémie tedy poskytuje pacientům výrazně více informací o vývoji hladiny cukru.

Cukrovka pod kontrolou

Data z inzulínové pumpy i z kontinuálního monitoru glykémie si může pacient nahrát a prohlížet v online dostupném programu. Nemocný si zdarma vytvoří „účet“ na internetové stránce www.diasend.com, který umožňuje i sdílení dat s lékařem.
Podle Jana Šoupala je tento způsob zpracování dat velice výhodný, protože zapojuje nemocného do léčby cukrovky, zvyšuje jeho motivaci a může mu usnadnit odhalení chyb.
„V některých případech, kdy dochází k akutnímu zhoršení cukrovky, jak tomu bývá například v průběhu horečnatého onemocnění, umožňujeme nemocnému konzultovat léčbu telefonicky nebo emailem.
Pokud pacient nahraje data na online dostupnou stránku, můžeme samozřejmě pomoci efektivněji. Tímto způsobem se nám často daří omezit další prohloubení akutního problému a snížit pravděpodobnost hospitalizace. Pomůžeme tak nemocnému a šetříme i náklady zdravotnickému systému.“

Pomůže při problémech s rozpoznáváním hypoglykemií

Inzulínová pumpa Animas Vibe přináší řadu dalších výhod, nejdůležitější je možnost současné kontinuální monitorace hladiny cukru. Přístroj představuje velmi důležitý mezičlánek k plně automatické umělé slinivce břišní. Nová inzulínová pumpa pomůže motivovaným pacientům, kteří mají potíže s rozpoznáním blížící se hypoglykémie, a má potenciál zlepšit celkovou kompenzaci cukrovky.


Inzulínová pumpa Animas Vibe

 

  • malá, tenká, úhledná, jednoduché ovládání
  • velký a barevný displej
  • bazální rychlost po 0,025 j/hod., bolusy po 0,05 j inzulínu
  • 4 bazální programy s rozlišením jména programu
  • nejvyšší vodotěsnost (do 3,6 m po 24hod)
  • bezpečnost dodávek inzulínu je kontrolována detekčním okluzním systémem (např. při zalomení nebo ucpání kanyly)
  • výpočet velikosti bolusu, speciální typy bolusů, databáze jídel až s 500 položkami, včetně rozdělení na kategorie

 

Kontinuální monitoring hladiny cukru („glykémie“)

* senzoru Dexcom G4 je schválen na dobu použití 7 dní
* zobrazí aktuální hodnotu cukru i průběh glykémie
* funkce trendových šipek
* možnost nastavení alarmů při vysoké a nízké glykémii, při rychlém poklesu nebo vzestupu glykémie atp.


 

1910

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku