I pasivní kouření může představovat riziko pro vznik těhotenské cukrovky

I pasivní kouření může představovat riziko pro vznik těhotenské cukrovky
Kouření je spojeno s možným výskytem těhotenské cukrovky, která přináší mnohá rizika pro zdravý vývoj plodu Zdroj: Freepik

Kouření, ať už aktivní, či pasivní, a diabetes je téma, které byste neměli rozhodně opomíjet. Má prokazatelně škodlivé účinky na váš kardiovaskulární systém i metabolismus. Je jmenováno jako průvodní jev zvyšující riziko diabetických komplikací, mezi které se řadí například metabolický syndrom. A rovněž těhotenská cukrovka.

Gestační diabetes, známý také jako těhotenská cukrovka, není v ordinacích ojedinělým jevem. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je to stav, kdy nastává problém glukózové tolerance vedoucí k různě závažným projevům hyperglykémie během těhotenství.

Co říkají vědecká data o kouření a těhotenské cukrovce?

Obecně se uvádí, že kouření v těhotenství, kromě toho, že je rizikovým faktorem vzniku gestačního diabetu, je jedním z průvodních jevů výskytu diabetu v pozdějším věku, a také vede k nárůstu respiračních infekcí a astmatu u dětí. Studií, které se přímo zaobíraly vlivem kouření na následný vznik těhotenské cukrovky, není mnoho, ale přinesly tyto výsledky, které dávají podnět k dalšímu důležitému zkoumání:

  • Srovnávací studie, která proběhla na poměrně velkém vzorku žen, dospěla k závěru, že kouření představuje malé, ale významné riziko pro vznik těhotenské cukrovky.
  • Jiná ze studií uvádí, že kouření je spojeno s vyšší pravděpodobností gestačního diabetu s přihlédnutím k dalším rizikovým faktorům, jako jsou BMI (body mass index) před těhotenstvím a váhové změny během průběhu gravidity. Omezení kouření během těhotenství může snížit riziko gestačního diabetu, tudíž může být dobrým důvodem pro podporu odvykání kouření u těhotných žen.
  • Další bádání bylo zaměřeno na to, jak se v těhotenství projevuje závislost rodičů dítěte na tabáku a pasivní expozice matky v přítomnosti cigaretového kouře v domácnosti. Dostupné studie uvádí, že obojí vedlo během těhotenství k projevům gestačního diabetu. V jedné ze studií (zaměřené na korejské ženy) bylo pasivní kouření definováno jako stav, kdy byly těhotné ženy vystaveny přítomnosti cigaretového kouře v domácnosti alespoň jednou týdně a tato expozice proběhla v minimální době 15 minut. Tato studie prokázala riziko vzniku gestačního diabetu u nekuřaček vystavených přítomnosti cigaretového kouře v domácnosti.

Cukrovka a trauma z dětství: Souvislosti mezi dvěma zdánlivě nesouvisejícími tématy zkoumala studie

Psychika každého z nás, ať už si to chceme přiznat, nebo ne, silně ovlivňuje naše tělesné zdraví. Efektivní práce s dětskými traumaty může vést k ...

Možné další příčiny těhotenské cukrovky a jejich vliv na vaše tělo

Pro těhotenskou cukrovku je typické, že se vyskytuje pouze během období gravidity a po jeho ukončení její příznaky dále nepřetrvávají. Jedná se o poruchu schopnosti regulace glukózy s následným nadbytkem cukru v krvi nebo chronickou hyperglykémií. Za výkyvy v přirozeném metabolismu glukózy mohou během těhotenství hormony (kortizol, estrogen, progesteron, prolaktin, placentární laktogenní hormon) a jejich působení může stát za vznikem inzulínové rezistence.

Těhotenská cukrovka může probíhat bez povšimnutí a bezpříznakově, nebo u ní nastávají podobné projevy, které jsou běžné u jiných typů cukrovky, jako je intenzivní žízeň, časté a hojné močení, silná únava.

Porucha metabolismu cukrů se může objevit u každé těhotné ženy, za více rizikové skupiny se považují ty, které trpí nadváhou nebo obezitou (mají BMI vyšší než 27), pokud nastává výrazný váhový nárůst, je jim více než 30 let nebo pocházejí z rodin, v kterých se vyskytuje diabetes I. či II. typu, a také matky rodící větší a těžší děti.

Letní přírodní lékárnička: Na modřiny i bolest hlavy

Cestování, nějaká ta letní hostina a s nimi související návštěva nepříjemné migrény či jiných obtíží se nevyhnou v létě takřka nikomu. Domácí i ...

Rizika spojená s gestačním diabetem nejsou malá

Gestační diabetes představuje problém pro matku i dítě z mnoha důvodů. Při jeho výskytu je potřeba dodržovat rady ošetřujícího lékaře a dalšího odborníka (například nutričního terapeuta). V případě těhotenské cukrovky od nich obdrží žena doporučení ohledně změny dietních návyků a poučení o úspěšném monitoringu hladin krevní glukózy v domácím prostředí. Cílem je udržení glykemických hladin pod hodnotou nižší než 1,20 g/l dvě hodiny po začátku jídla. Dieta s precizně rozloženými příjmy sacharidů (příjem pěti jídel denně) je u gravidních žen účinnou cestou k úspěšnému managementu glykémie.

Zaměření se na potraviny s nízkým glykemickým indexem a kontrola hmotnosti jsou zásadními kroky, které mohou omezit možnou medikaci, k níž se přistupuje, až když tato kombinace nepřinese kýžené výsledky.

Doporučuje se rovněž zlepšit příjem vlákniny, která zpomaluje trávicí procesy a podporuje postupnější vylučování glukózy do krevního oběhu. Čímž funguje jako jedno z preventivních opatření vzniku náhlé hyperglykémie.

Proč je potřeba dodržovat doporučení odborníků v průběhu těhotenské cukrovky:

  • Nadbytek glukózy v krvi matky má přímý vliv na dítě, přebytečná kalorická rezerva vede k vyššímu váhovému růstu plodu a může vést k obtížnějšímu porodu.
  • U dítěte může po porodu nastat novorozenecká hypoglykémie a také riziko rozvoje diabetu II. typu v pozdějším životním období.
  • Nejzávažnější komplikací pro matky je možnost výskytu preeklampsie, která může být spojena s nárůstem hmotnosti, edémem a arteriální hypertenzí. Nastává u nich zvýšené riziko porodu císařským řezem a také jsou náchylnější ke vzniku diabetu II. typu po ukončení těhotenství.

Zdroje: Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, Nedoklubko.cz, Journals.lww.com, Ncbi.nlm.nih.gov

677

Diskuze k článku